Adnan Oktar zegt

 

A9 TV, 14 Januari 2015> Click for more

In de islam is het verkeerd om afkerig te zijn tegen joden. Men kan zeker wrok hebben tegenover personen die zonden hebben begaan of tegenover degenen die mensen hebben onderdrukt. In dat geval moeten die individuen ter verantwoording worden geroepen door middel van het juridische systeem. Maar de gehele Israëlische volk beschuldigen, dat is verboden. Het is niet islamitisch.
In de islam is er geen haat tegen joden en christenen. Integendeel, in de Koran worden ze beschermt als ‘de mensen van het Boek’. Een moslim kan geen enkel afkeer hebben, noch tegen hen, noch tegen hun plaats van aanbidding. God zegt ons in de Koran dat moslims met joodse en christelijke vrouwen kunnen trouwen; inderdaad, sommige vrouwen van onze Profeet (vzmh) waren joods en christelijk.
Het is belangrijk dat oprechte, eerlijke, modern denkende godvrezende mensen in alle aspecten van het leven het voortouw hebben. Dat is omdat deze mensen een garantie zijn voor iedereen: christenen, joden, atheïsten: Deze mensen vrezen God en zullen niets doen dat tegen een goed geweten ingaat. Dat is een geweldige garantie voor iedereen.
Een gelovige moet altijd in een goed humeur zijn, vol met levenslust Als ze verdrietig zijn of verontrust zijn over iets, of als ze gehinderd zijn door iets, zal het lichaam willen slapen om zich te ontdoen van dat gevoel. Maar als men gelukkig is, zal het lichaam niet willen slapen, het zou juist willen opstaan en in plaats daarvan het leven willen leven.

A9 TV, 13 Januari 2015> Click for more

Het uiteenvallen van Turkije zou de ondergang van de islamitische wereld betekenen. Het zou niet hetzelfde zijn als elk ander land dat uiteen valt; dat komt omdat Turkije het brein is van de Turkse wereld. De dood van Turkije zou de dood van de islamitische wereld betekenen. Ze is het brein van de islamitische wereld. De dood van Turkije zou de ondergang van de islamitische wereld betekenen.

A9 TV, 12 Januari 2015> Click for more

Als je hen [wie zwak in het geloof zijn] zou vertellen om slapeloos te blijven omwille van God, om de islam te dienen, zouden zij dit niet doen; maar als je hen zou vertellen dat zij een auto konden winnen door dagen op te blijven zonder slaap, zouden zij dit zonder aarzeling doen. Dit toont de neiging van het innerlijk zelf aan om een dierlijk, oneervol en laag karakter aan te nemen.
Als men het toestaat zijn lagere zelf de controle te laten nemen, zal deze zich gedragen als een dier; het zal zich instinctief als een dier gedragen.
Het menselijk lichaam heeft de neiging om zich te gedragen als dat van een dier wanneer het aan zijn eigen lot wordt overgelaten; het zal alleen willen eten en slapen, gemakkelijk bang worden en zich egoïstisch gedragen. Men moet deze dierlijke kant compenseren door middel van geloof. Men moet zichzelf niet toestaan zich als een dier te gedragen.
De metgezellen van onze Profeet (vzmh) spanden zich altijd in voor God. Maar de huichelaars hadden altijd smoesjes, zoals ‘onze huizen zijn blootgesteld’ of ‘we zouden komen als we wisten hoe’. Als zij echter te horen zouden krijgen dat zij goud zouden ontvangen, zouden zij meteen toegeven. Dit is omdat het in hun belang geweest zou zijn. Iemand zijn interesses zouden echter altijd in overeenstemming met de goede zeden moeten zijn; men moet het geloof en de beloning van God kiezen boven goud. Anders kan iemand in een dier veranderen.
In hun verknipte wereld respecteren de huichelaars niet de moslims, maar hebben een ongelofelijke respect voor de ongelovigen en hebben zij hen hoog in het vaandel staan.
Hoewel de Koran zeer gemakkelijk te begrijpen is, biedt het ook ongelooflijke wijsheid.
Een onoprechte persoon zal proberen om moslims als slechte mensen te zien en de ongelovigen als goede mensen; hij zal alles verdraaien. Maar wanneer een moslim het bestaan van God ziet, in al zijn glorie, wat van nature gebeurt wanneer een persoon oprecht om zich heen kijkt, zal hij onmiddellijk de wijsheid in de Koran willen volgen.
Als een persoon onoprecht is, zal hij het leven van de ongelovigen willen. Op het internet, in boeken, overal zal hij zoeken naar een dergelijk soort leven. Hij zal zoeken naar ongelovigen, omdat hij hen bewondert. Hij zal niet in staat zijn om zijn verleden te vergeten of zijn ongelovige vrienden. Hij zal proberen gelukkig te zijn met hen.
Als we eerlijk en oprecht zijn, zullen we zonder enige inspanning ons het bestaan van de Grote Macht, de Schepper, God realiseren. Maar als iemand onoprecht en oneerlijk is, zal hij in elke kwade of duistere kanalen proberen te komen om het bestaan van God te kunnen ontkennen.
Wanneer er sprake is van razernij, haat, woede, liefdeloosheid, een gebrek aan compassie en egoïsme, zal dit de ogen, de huid en de tong verduisteren. Men is uiteindelijk niet meer in staat om te spreken. Neem kennis van hen die de liefde niet omarmen en je zult zien dat zij niet in staat zijn om te spreken, dat zij nauwelijks twee woorden kunnen uiten.
Liefde vestigt zich in iemands ogen en de ogen worden prachtig. Iemands blik wordt prachtig. Liefde vestigt zich in de tong, het maakt iemands spraak mooi. Het vestigt zich in iemands stembanden, het maakt iemands stem mooi. Het vestigt zich bijvoorbeeld ook in iemands huid, en de huid wordt mooi vanwege die liefde. Ik bedoel dat het schoonheid en voldoening bij alles brengt.
Wanneer u een beroep doet op liefde, zal het onmiddellijk komen. Liefde is erg makkelijk. Op het moment dat liefde komt, vestigt het zich in het hart en in de geest. Liefde houdt eigenlijk al van de mens; het heeft God lief, dus het houdt ook van de mens. Wanneer de liefde iemands geest bereikt, verblijdt het de geest. Wanneer liefde zich vestigt in ons hart, verblijdt het het hart. En het verbreedt direct je horizon.
Liefde komt naar ons met een eenvoudige bedoeling. Liefde wacht bij ons voor de deur. Je hoeft alleen maar te zeggen: “Liefde, kom naar mij”, en het komt direct. Liefde omhult men. Men voelt een gloed van liefde. Liefde is bereid iemands ziel te bedienen. Dat is hoe God ons geschapen heeft, maar men laat liefde bij de deur staan, zonder hem binnen te laten. Ze laten vuiligheid, agressiviteit, wrok, koudheid, scepticisme, wreedheid, onbeschaamdheid, lompheid en brutaliteit binnen, en laten liefde voor de deur wachten.
Liefde wordt gepresenteerd alsof het een luxe of iets dat overvloedig voor de wereld is. De duivel heeft mensen voor eeuwen in deze houding opgeleid. Op dit moment, wanneer mensen over liefde wordt verteld ervaren zij het als iets dat ver weg staat, iets dat heel moeilijk te bereiken is. In feite leven we al eigenlijk verweven met liefde. Liefde is voor een persoon een natuurlijke behoefte, zoals voedsel.
Men zegt: “Ik heb geen liefde noch respect, maar ik heb geld.” Wat een vreselijk ding om een vrouw te bieden, wat een nachtmerrie is dit voor hen: een leven vol ellende. Zelfs als iemand in een villa woont, in een paleis, elke dag zou pijn brengen. Wat zal een maaltijd of luxe jurk toevoegen zonder liefde, of zonder te worden gewaardeerd.

A9 TV, 11 Januari 2015> Click for more

De Britse diepe staat verbergt zichzelf heimelijk. De meerderheid van de drugshandel en de maffia in de wereld staat onder hun bevel. Ze zijn in staat om hen al het vuile werk op te laten knappen. Terreurorganisaties, zoals de PKK, de organisaties die bloed vergieten en wereldwijd bekend zijn, staan allemaal onder hun bevel; ze zijn makkelijk in staat om tweedracht te brengen en problemen te veroorzaken in een land door gebruik te maken van hen.
Er wordt aangenomen dat veel van de inlichtingendiensten onder controle staan van de CIA: het feit is echter dat veel van hen onder controle staan van de Britse diepe staat. Abdullah Öcalan is zich bewust van de betrokkenheid van de Britse diepe staat en zegt dat zij degenen waren die de PKK-beweging zijn begonnen.
De Britse diepe staat regisseerde de ineenstorting van de Ottomanen. Het was de Britse diepe staat die de grenzen van Syrië en Irak heeft bepaald. Het was de Britse diepe staat die de Haram Al-Sharif (de Tempelberg), Mekka en Medina van de Ottomanen afnam. Het is weer de Britse diepe staat die de PKK in het zuidoosten van Turkije probeert te versterken en hen een aparte staat in de regio probeert te laten stichten.
De gedachten van hen die profeet Mozes (vzmh) omringden waren altijd met de ongelovigen. Ze waren naar de woestijn gegaan, maar zijn het leven dat zij hadden in Egypte niet vergeten. Ze waren verliefd op alles wat te maken had met Egypte, ze bewonderden de oude Egyptische cultuur, de koeien, het leven daar, hun manier van eten en drinken. Een meerderheid van hen bleef in die krankzinnige toestand totdat de profeet Mozes (vzmh) overleed.
Familie, trouwen, kinderen krijgen zijn allemaal zaken die huichelaars verkiezen boven religie. Dat is waarom zij niet kunnen kiezen tussen religie en hun idolen. Huichelaars verafgoden hun gezinnen, ze verafgoden hun kinderen. Ze beschouwen hen als hefboom tegen de Islam.

A9 TV, 10 Januari 2015> Click for more

Neem een kijkje naar de duivel; achter wie de duivel ook staat, er is altijd boosaardigheid in hen en er is schoonheid in de mensen die zij negeren en vermijden. De duivel vermijdt goede mensen en zou niet over hen willen praten; praten over die goede mensen beledigt en verontrust hem zeer.
De strijd tegen de duivel vereist geduld, wilskracht en wijsheid; dat komt omdat de duivel intelligent, koppig, verraderlijk en een bedrieger is. Moslims moeten erg intelligent en geduldig zijn en goede plannen kunnen maken; de duivel geeft niet makkelijk op en het systeem van de antichrist zal niet direct vergaan. Elk plan dat zij maken tegen moslims moet geduldig een voor een afgebroken worden.
Het systeem van de Mahdi is wat de antichrist het meest stoort in de Eindtijd. Omdat het systeem van de Mahdi het systeem is dat het uit elkaar zal scheuren met rede, wetenschap en kennis. Het systeem van de antichrist zal zich direct op het systeem van de Mahdi richten.

A9 TV, 9 Januari 2015> Click for more

Sociaal-darwinisme is de basisfilosofie van de Britse diepe staat. Dat is de reden waarom zij het darwinisme in stand willen houden.
Darwinisme is de religie van de antichrist. Het is een systeem onder de voogdij van de Britse diepe staat. De hele wereld is verplicht om op school hierover les te geven.
Om ons geweten in gang te zetten, laat God ons alle onschuldige mensen zien wie onderdrukt en vermoord worden, wie verbrand worden. Als we niet handelen naar ons geweten, plegen wij een misdaad en dat is onaanvaardbaar. We zullen de islam dienen met al onze macht.
Men moet nauwkeurig zijn wat betreft religie en goed over de islam waken. God beschermt ons en waakt over ons. Hij geeft ons ogen, een neus, een mond en oren. Hij zorgt dat onze harten continue kloppen. We zouden neervallen als het dit niet deed. Hij geeft ons eten, Hij maakt kleuren voor ons, Hij creëert stemmen, Hij creëert schoonheid. God is voortdurend bezig om in onze behoeften te voorzien.

A9 TV, 8 Januari 2015> Click for more

Angst voor de toekomst is een kwestie van geloof: men kan die angst verslaan met geloof. Het is een teken van mislukking in deze beproeving als men geen vertrouwen heeft in zijn geloof. Die angst moet zeker worden verslagen.
De angst voor de toekomst is wat mensen weerhoudt om oprechte, praktiserende moslims te worden. Anders zouden zij God, de Koran en de islam dienen. Maar in plaats daarvan verspillen ze al hun tijd met het sparen van geld, carrière maken en trouwen.

A9 TV, 7 Januari 2015> Click for more

De Britse diepe staat is degene die alle tweedracht en vervolging door het regime in Syrië op dit moment orkestreert: de Britse diepe staat orkestreert ook wat er gaande is in Irak. Het was de Britse diepe staat die de grenzen van Syrië trok en deze grenzen werden met linialen bepaald. Het is opnieuw de Britse diepe staat die de PKK op dit moment ondersteunt.
Armoede kan aan de buitenkant op een zielig concept lijken, maar eigenlijk maakt armoede mensen nederig, godvruchtig en goed gemanierd. Het maakt mensen dankbaar voor zegeningen en zorgt ervoor dat ze de waarde van die zegeningen erkennen.

A9 TV, 6 Januari 2015> Click for more

Mensen geloven in Gods vergeving, maar ze willen zelf niet vergevingsgezind zijn; dat is niet aanvaardbaar. Net als een persoon weet dat God hem zou vergeven, moet hij zelf ook kunnen vergeven.
Vergeving is een karakteristiek die God zeer waardeert. Dat komt omdat wraak een genot van de laagste soort aan de ziel kan geven, maar vergevingsgezindheid is moeilijk; het [vergeving] vereist wilskracht en wijsheid. Dat komt omdat door vergeving men geen voldoening ervaart, maar wraak zou die voldoening wel kunnen geven. Dat is de reden waarom God vergeving als uitgangspunt neemt.
Als je geen vertrouwen in God hebt, dan geeft God je niet de mensen die je kunt vertrouwen. Hij zou ervoor zorgen dat een ieder van hen een last voor je is. Als je God steunt, steunt God jou. Als je denkt dat God machteloos is - God verhoede – dan zorgt God ervoor dat je machteloze mensen tegen komt.
Een moslim moet fel afstand nemen van angst voor de toekomst. Dat [de angst voor de toekomst] betekent dat je niet vertrouwt in God, maar in dat huis dat je hebt gekocht, of in het geld dat je ergens hebt gespaard. God zou je verwoesten. Bovendien, wat zou dat geld nog betekenen als God je in de problemen brengt? Zoiets is niet aanvaardbaar. Niemand sterft van de honger, niemand die God vertrouwt, is ooit geschaad.
Angst voor de toekomst is religieus onwettig, een moslim kan niet op die manier denken. God is Degene die elke seconde van ons leven creëert. Alle voorzorgsmaatregelen die je neemt, komen misschien naar je terug als problemen. Bijvoorbeeld, je denkt er misschien aan om geld te sparen, maar dat zou uiteindelijk misschien allemaal opgaan aan de behandeling van kanker of op een andere manier worden besteed. Je koopt een huis en God zorgt dat het instort bovenop je. Men kan zulke dingen niet vertrouwen, maar alleen God. Iets anders dan dat zou heel verkeerd zijn en zou God beledigen.
Sentimentaliteit en woede zijn kenmerken die niet bij een moslim passen. Dat komt omdat een moslim altijd met God in het achterhoofd handelt. Hij denkt altijd rationeel en rechtvaardig. Hij vergeet nooit dat God Degene is Die alles creëert, zelfs wat de meest gruwelijke incidenten blijken te zijn.
God is de Schepper van zelfs de gekste en meest abnormale daden. Individuen zijn niet de plegers; niemand kan ooit buiten het lot handelen. Dat is de reden waarom men matig, evenwichtig en rationeel moet zijn bij de beoordeling van incidenten die plaatsvinden.
Een moslim zou niet reageren op dwaasheid met dwaasheid, op instabiliteit met instabiliteit, op razernij met razernij, op woede met woede. Men moet rationeel zijn en altijd bewust zijn van het feit dat God met hem is; omdat God Degene is Die de anderen die abnormale dingen laat doen. Een moslim zou daarom bewust moeten zijn van het feit dat niemand een zelfstandig wezen is, zodat hij zich geen zorgen hoeft te maken.
Men moet nooit zijn band met God verliezen. Er kunnen veel dingen gebeuren die tegen hem blijken te zijn, veel dingen kunnen verkeerd gaan, maar men moet toch een zeer rationeel beleid volgen, en het niet erg vinden een stap terug zetten wanneer dat nodig is. Moslims zijn nederige mensen en aanvaarden Gods gevoel van goed en kwaad. Zo veel mogelijk gematigd handelen is wat past bij een moslim. Plotselinge en ongeremde reacties blokkeren je rationaliteit.
Een nederige houding brengt een moslim niet in diskrediet, het is niet afkeurenswaardig. Een moslim is niet in een positie om zich zorgen te maken over zijn trots, maar eerder om het goede van de islam.
God wil niet dat wij alleen gemiddelde wijsheid hebben tijdens het prediken van de islam en het verspreiden van Zijn Boodschap. Hij wil dat we een superieure wijsheid hebben. De islam wordt niet verspreid met een middelmatige rationaliteit en wijsheid; dat is omdat sommige anti-islam fronten in een ambitieus bondgenootschap in een strijd tegen de moslims verwikkeld zijn, door te pleiten voor tal van andere filosofieën.

A9 TV, 5 Januari 2015> Click for more

Het traditionele orthodoxe systeem veronderstelt dat hoe meer druk ze uit te oefenen in de naam van God, hoe dichter ze bij God komen: in werkelijkheid komen mensen komen in een dergelijke omgeving niet dichter bij God, maar ze drijven verder los van God en hun religie en daarnaast verliezen ze ook hun geestelijke stabiliteit.
Moderniteit brengt in de eerste plaats geestelijke gezondheid. In een onverdraagzaam systeem, kan de menselijke geest niet normaal functioneren. In een onverdraagzame omgeving worden mensen half krankzinnig. Kijk om je heen en je zult zien dat veel van hen mentaal instabiel zijn. In de moderne samenleving werkt de menselijke geest zinnig en rationeel.
We moeten een zeer modern Europees land zijn. Dit is iets wat onze regering het meest moet benadrukken. Zonder moderniteit, zou er geen vooruitgang in de wetenschap en in de kunst zijn. Zonder moderniteit zouden we totaal geen militaire macht hebben. We zouden een klassiek Midden-Oosterse land worden en geleidelijk instorten.
De overheid moet Turkije modern maken. Alle instellingen van de staat moet worden gemoderniseerd. Er moeten inspanningen worden gedaan om onze mensen te moderniseren. De gebouwen, het leven in het algemeen, het systeem, alles moet worden gemoderniseerd. Anders zou er een groot gevaar zijn.

A9 TV, 4 Januari 2015> Click for more

De Almachtige God verbergt zich achter lagen. Er zijn maar weinig mensen die achter deze lagen kunnen zien; Ik bedoel er zijn slechts zeer weinigen in staat om de, laten we zeggen zestig van de zeventig lagen te onthullen. Mensen van het hart leggen die lagen bloot en hoe meer ze dat doen, hoe dichter ze bij de Almachtige God komen.
De staat moet uit alle macht het systeem van de Mahdi ondersteunen. Omdat er in het systeem van de Mahdi geen interventie met de staat is. Het systeem van de Mahdi bemoeit zich niet met de politiek; het heeft als kenmerk heeft de islamitische wereld en de gehele Turkse wereld te verenigen, en het is ook een systeem tegen fanatisme, een systeem dat moderniteit volledig aanmoedigt en fundamenteel tegen afsplitsing is. Dat is absoluut ideaal voor de staat.
Als een persoon niet beledigd is wanneer ongepaste dingen worden gezegd over God, over de Koran, maar zich hard maakt wanneer hij denk dat Mevlana wordt beledigd, dan is dat een verafgoding.
Een moslim zou afdwalen als hij de abnormale uitspraken die uit naam van Mevlana worden gedaan, aanvaardt. We weten niet of Mevlana echt die verklaringen heeft gedaan, maar deze uitspraken worden gepubliceerd in het Masnavi, dat bekend staat als zijn boek: Het is onmogelijk om dat te accepteren.

A9 TV, 2 Januari 2015> Click for more

De Britse diepe staat probeert om de islam te vervangen door Rumisme. Moslims moeten heel behoedzaam met dit plot omgaan.
De Britse diepe regeert over alle diepe staten van de wereld. De Britse diepe staat beheert ook de Amerikaanse diepe staat.
De Britse diepe staat is de echte dader van de ineenstorting van de Ottomanen. Ze zetten naties, die eeuwen naast elkaar hebben geleefd, tegen elkaar op door middel van uitlokking, maar de burgers van het Verenigd Koninkrijk zijn onschuldig. De Britse regering wordt ook door deze diepe staatsstructuur verstoord.
Darwinisme is de grootste goddeloze beweging in de geschiedenis van de wereld en het is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is het land dat de antichrist beschermt en bewaakt.

A9 TV, 1 Januari 2015> Click for more

Een land waar vrouwen niet modern zijn, kan nooit modern zijn. Een land waarin vrouwen niet comfortabel en vrij zijn, kan nooit vrij zijn. Niemand zou ooit lachen in een land waar vrouwen niet lachen. Als vrouwen niet gelukkig zijn in een land, kan niemand anders ooit gelukkig zijn.

A9 TV, 26 oktober 2015> Click for more

Ongelovigen zijn superieur aan hypocrieten. Ongelovigen vormen het minste kwaad; dat komt omdat ze eerlijk handelen en zeggen dat ze niet geloven. Dit is niet het geval bij hypocrieten, zij verbergen zich onder de moslim en zijn niet te vertrouwen. Zij hopen op de hulp van moslims en proberen hen te verwoesten door het verstrekken van inlichtingen over hen. Ze proberen moslims te verwoesten door het smeden van samenwerkingsverbanden met de ongelovigen.
Hypocrieten kunnen niet onder de ongelovigen leven; ze kunnen alleen met andere hypocrieten leven. zo'n aparte gemeenschap zijn ze. Hun slechtheid zit dieper. Dat is de reden waarom ze naar de diepste laag van de hel worden gestuurd.

A9 TV, 27 oktober 2015> Click for more

Men zou in achteloosheid vallen als men zichzelf als zelfvoorzienend ziet. Kritiek op jezelf is een van de meest aanvaardbare daden van aanbidding. Het is een van de meest mooie eigenschappen van een moslim, het opent zijn geest. Degenen die zichzelf niet bekritiseren worden krankzinnig en verliezen hun verstand; ze raken in verval. Degenen die zichzelf bekritiseren vinden verlichting.
Turkije is de meester van mededogen. De vluchtelingen lijden onder grote beproevingen op zee, in de bergen en de vooraanstaanden van Europa kijken niet eens naar ze om. Het is Turkije die het meeste mededogen toont. In Istanbul alleen zijn er al meer vluchtelingen dan in heel Europa. Kijk naar het mededogen van onze mensen. We hebben het hoogste aantal vluchtelingen aanvaard en als we de middelen hadden zouden we hen allemaal aanvaarden.
Wij zijn absoluut tegen het geweld en terreur van ISIS, dergelijke daden zouden we nooit accepteren. De methode die wij gebruiken is liefde, wetenschap, cultuur en wijsheid. Maar dit systeem van ISIS komt voort uit het ultra-orthodoxe begrip van de islam. We kunnen ze alleen met de Koran naar het juiste pad leiden, niet met bommen.

A9 TV, 28 oktober 2015> Click for more

Er zijn momenteel ongeveer 1,8 miljard moslims op de wereld. Sinds 1924 hebben de moslims geen echte leider gehad. Christenen hebben een leider, Joden hebben een leider, de vrijmetselaars hebben een leider, elke groep heeft een leider. Alleen de islamitische wereld heeft geen leider en dat is onaanvaardbaar.
Als de islamitische wereld een leider had gehad, zou de bezetting van Afghanistan dan mogelijk zijn? Zou dit bloedvergieten in Irak dat in volle gang is en het bloedvergieten in Syrië dan mogelijk zijn? Zoiets zou nooit kunnen gebeuren. Omdat moslims geen leider hebben, gaat het bloedbad in volle vaart door.
Het is voor een schip niet mogelijk om zonder een kapitein te varen. Golven zouden het van alle kanten raken. De islamitische wereld is op dit moment net als een schip zonder kapitein. Het loopt vast op de rotsen en vervolgens wordt het gevangen door een storm; het is in puin.
Ik zie alles binnen in mijn hersenen. Wie creëert deze beelden in mijn hersenen? God doet dat. Voor wie zou mijn liefde dan zijn? Voor God. Ik kan niet van een onafhankelijk wezen houden. Ik zou dan liegen, ik zou mezelf dan voor de gek houden. Dat komt omdat alles wat ik zie is wat God voor mij creëert.
Net als de Antichrist de heerschappij van de islamitische wereld met een kleine kracht in zijn greep hield, zal Hazrat Mahdi de wereld die in puinhoop is met een kleine kracht verenigen. Dit is de wet van God.
Geen enkele beweging tegen het systeem van de Mahdi zal ooit succesvol zijn. Elke beweging die de tweede komst van de profeet Jezus Messias (vzmh) verwerpt is gedoemd te mislukken.

A9 TV, 30 september 2015> Click for more

Wanneer je de PYD steunt dan steun je Ocalan en alle andere communistische organisaties die opgericht zijn door Ocalan zoals PJAK, de YPG, de PKK en al de andere communistische organisaties. Deze organisaties vormen op een of andere manier een geheel. Er zijn ten minste 20 organisaties die zich rond de PKK bevinden en ze zijn allemaal PKK militanten. Als je een van hen steunt dan steun je ook de PKK. Als je een van hen legaliseert, dan legaliseer je hen allemaal.
De enige fout van ISIS in de ogen van Europa is dat ze moslims zijn en niets anders. Ik bedoel, deze reactie wordt niet veroorzaakt omdat ze terroristen zijn, maar omdat ze moslims zijn. Voor zover wij het zien, zijn zij in het geheel niet bezorgd over de communistische PKK. De PKK heeft tienduizenden van onze mensen gemarteld en het doet ze niks. Ze proberen een communistische staat in die gebieden op te bouwen en niemand is daar bezorgd over.
Ongeacht hoe ver de Europese Unie ook pusht alles draait om een simpel feit. Is de autonomie een gevaar voor Turkije of niet? Het is een gevaar. Dus we zouden het niet accepteren. De hoge belangen van ons vaderland, van onze mensen, van ons land vormen onze basis. De eisen van de Europese Unie zijn niet belangrijk voor ons. Autonomie zou het uiteenvallen van Turkije veroorzaken, dat is een expliciet feit.

A9 TV, 28 september 2015> Click for more

75% van Afghanistan is momenteel onder controle van de Taliban. De VS en Rusland bombarderen ze nu met al hun macht. Miljoenen mensen werden gemarteld. Wat is er gebeurd? De Taliban is nog steeds de heersende kracht. Hun strijd duurde 15 jaar en 44 landen namen hieraan deel. De NAVO heeft deelgenomen, maar ze konden de Taliban niet stoppen en ze kunnen ISIS in Syrië ook niet stoppen. De dingen gebeuren niet hoe ze het zich hadden voorgesteld.
Een onbegrijpelijk geweld, een onbegrijpelijke wreedheid heeft de hele wereld overspoeld. Imam Mahdi (vzmh) moet verschijnen. Moge onze Almachtige Heer Jezus de Messias laten verschijnen. Moge Hij Imam Mahdi (vzmh) laten verschijnen. De tijd hiervoor nadert. Ze zullen niet verschijnen in 2015 of in 2016. Maar 2017, 2019-2021, dit zijn de kritieke data.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."