NL.HARUNYAHYA.COMhttp://nl.harunyahya.comnl.harunyahya.com - Artikelen - Recent toegevoegd nlCopyright (C) 1994 nl.harunyahya.com 1NL.HARUNYAHYA.COMhttp://nl.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666De grens trekken bij haatmisdrijven

Het opleggen van strenge straffen of vergelding tegen geweld, is niet de enige oplossing voor haatmisdrijven. Leg in plaats daarvan de nadruk op programma's die altruïsme, solidariteit, respect en harmonie in de samenleving bevorderen.

Woordenboeken definiëren het woord 'haat' als 'het gevoel van slechte wil en wrok jegens iemand', en het wordt af en toe gebruikt als synoniem voor 'walging'. In veel werken worden haatdragende opmerkingen beschreven als 'haatzaaiende woorden', terwijl misdaden die zijn ingegeven door haat worden gekenmerkt als 'haatmisdrijven'.

Haatmisdrijven, zoals ook gedefinieerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), worden gepleegd tegen een persoon of een groep, om redenen die vooroordelen kunnen doen ontstaan zoals ras, etniciteit, taal, religie, lichamelijke of geestelijke handicap en geslacht.

Meestal tot uiting in de vorm van geweld, kunnen haatmisdrijven zich ook manifesteren als intimidatie, bedreigingen of pesten op school of op het werk. Daarnaast beschouwen gerechtelijke autoriteiten het gebruik van aanstootgevende brochures en posters met beledigende en bedreigende elementen binnen het kader van haatdelicten.

Wat haatmisdaden onderscheidt van andere soorten misdrijven is het feit dat het zich in wezen richt op de  'individuele identiteit'. Individuen of gemeenschappen zijn echter niet het enige doelwit van haatmisdrijven; ook openbare gebouwen zoals moskeeën en kerken of de eigenschappen van minderheden. In dergelijke gevallen neemt de misdaad meestal de vorm aan van vandalisme, brandstichting, bomaanslagen of plunderingen.

Aanvallen op eigendom kunnen ook worden gezien als berichten van minachting, belediging of bedreiging. Moslims en zwarten zijn steevast de groepen die over het algemeen het meest te lijden hebben onder de genoemde aanvallen. Maar het is niet zo dat deze groepen zich niet richten op de 'ander' in gebieden waar zij dominant zijn. Er is over het algemeen een stijging in het aantal haatmisdrijven onder de hele bevolking.

Hoewel er wetgeving is uitgevaardigd met betrekking tot haatdragende uitingen en haatmisdrijven, blijft de laatste een van de meest controversiële rechtsgebieden. Het eerste probleem met betrekking tot haatdelicten is of het moet worden beschouwd binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.

De vrijheid van meningsuiting dat een van de meest fundamentele persoonlijke rechten is en ook een vereiste van democratie en mensenrechten, is de vrijheid van het individu om anderen aan te spreken.

Dat gezegd hebbende, veel democratische landen hebben beperkingen gesteld aan de vrijheid van meningsuiting, en een verbod op haatdragende uitingen ingesteld. Dat komt omdat moderne staten aan de ene kant aanzetten tot vrije expressie van meningen en ideeën, terwijl we aan de andere kant alle segmenten van de samenleving proberen te beschermen. De politieke en wettelijke reden om haatzaaiende uitingen te verbieden, is om veiligheid en zekerheid te bieden aan kwetsbare gemeenschappen in een democratische samenleving.

Staten zijn verplicht om een evenwicht te bewaren tussen het veiligstellen van de vrijheid en het beschermen van individuen. De meest basale manier voor staten om dit evenwicht te bereiken, is het bevorderen van een individualistisch bewustzijn en moraliteit die geen haatdragende taal kweken wanneer ze de vrijheid wordt gegeven.

Een ander groot probleem wat haatmisdrijven betreft is dat het vaak vrij moeilijk is om te bepalen of haat de motiverende factor is achter de misdaad. Een van de belangrijkste voorbeelden is de gebeurtenis die plaatsvond in januari 2015 in Chapel Hill in de VS toen drie jonge mannen, die het moslimgeloof aanhangen, door een buurman werden neergeschoten na een geschil over een parkeerplaats. De buren en de echtgenote van de dader, Craig Stephen Hicks, beweerden dat de moorden niet om religieuze redenen waren gepleegd.

De Facebook-pagina van Hicks bevatte echter veel antireligieuze berichten en opmerkingen. De huizen van de slachtoffers, die allemaal van moslims waren, waren ook bedekt met sporen van de schietpartij. Bij deze feiten onstaat het vermoeden dat het misdrijf in feite een haatmisdaad was.

In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang om het motief achter de misdaad te identificeren, aangezien veel landen strengere straffen opleggen voor misdaden waarbij haat de motiverende factor is. Echter, niet alle onenigheden tussen mensen van verschillende godsdiensten, of etnische achtergronden kunnen haatmisdrijven genoemd worden.

Haatmisdrijven zijn een vorm van criminaliteit die zich over de grenzen uitstrekken, en die beperkingen opleggen aan fundamentele vrijheden, zoals onderwijs en reizen van individuen die het doelwit zijn van deze misdrijven.

Daarom nemen landen strengere wetshandhavingsmaatregelen of verhogen ze de straffen voor het bovengenoemde misdrijf. Dergelijke maatregelen schieten echter nog steeds tekort om verdere haatmisdrijven te voorkomen.

Het steeds groter wordende gevoel van haat onder de mensen vormt een ernstige bedreiging voor de samenleving in het algemeen. Om deze dreiging volledig te elimineren, moeten alle nodige wettelijke voorschriften en maatregelen worden ingevoerd.

Er moet aan worden herinnerd dat wat op het eerste gezicht oppervlakkig lijkt, een schijnbaar klein incident, invloed kan hebben op de hele samenleving. In feite was dit het geval bij de rellen in Londen in 2011 en de rellen in Missouri in 2014 in de Verenigde Staten.

Politici mogen niet aanzetten tot haat of verspreiding ervan tolereren in hun landen, uit angst voor de toekomst van hun politieke belangen. Bijvoorbeeld, het aanwakkeren van haat tegen immigranten op grond van het feit dat het werkloosheid veroorzaakt, of misschien voor nieuwe uitgaven zorgt in het land, maakt de weg vrij voor grotere rampen.

Wat op dit punt benadrukt moet worden is dat het opleggen van strengere straffen of het vergelden van geweld, nooit een oplossing kan zijn voor haatmisdrijven.

De beste en meest fundamentele methode om te strijden tegen haatmisdrijven is om de nadruk te leggen op programma's in de traditionele media en op sociale media die altruïsme, solidariteit, respect en harmonie bevorderen in de samenleving, wat zal zorgen voor rust en vrede.

Het is minstens zo belangrijk om een systeem van moraliteit in te voeren dat samenwerking en eenheid onder de mensen bevordert.

We mogen niet vergeten dat het bereiken van vrede en harmonie eenvoudig is; het zorgt direct voor een oplossing. Het is de taak van de bevolking, om voortdurend een beroep te doen op de fundamentele deugden die ons menselijk maken, en de egoïstische en arrogante mentaliteit uit ons leven te verbannen.

Artikel van de heer Adnan Oktar in The Pioneer & Indian Muslim Observer (India):

http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/draw-the-line-on-hate-crimes.html

http://indianmuslimobserver.com/2018/03/01/draw-line-hate-crimes/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/272167/de-grens-trekken-bij-haatmisdrijvenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/272167/de-grens-trekken-bij-haatmisdrijvenhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_draw_the_line_on_hate_crimes2.jpgThu, 22 Mar 2018 06:20:04 +0200
Bestonden Holbewoners Echt?

Heb je ooit de mogelijkheid overwogen dat er nooit zoiets als een 'holbewoner' bestond? Dat er nooit een tijd was dat mensen als dieren leefden, jaagden en brulden, rondrenden met knuppels in hun handen en dierenvachten rond hun lichaam hadden gewikkeld? Veel mensen hadden nooit gedacht dat dit het geval zou kunnen zijn, omdat het officiële verhaal over de hele wereld erop hamert dat er holbewoners bestonden, hoewel de archeologische bevindingen dit steeds weerleggen. Maar waarom?

 

Hoewel volledig weerlegd door wetenschappelijke ontdekkingen in de biologie, genetica en paleontologie, is er nog steeds een immense poging om de evolutietheorie levend te houden. En diezelfde cirkels zijn zich ervan bewust dat als de geschiedenis van de menselijke beschaving niet overeenkomt met hun denkbeeldige evolutietheorie, het aantal onbeantwoorde vragen zal verdubbelen. Dus beweren ze ten onrechte dat menselijke beschavingen ook geëvolueerd zijn. Om dit scenario te ondersteunen, werden denkbeeldige tijden in de geschiedenis zoals het Stenen Tijdperk, de Bronstijd, de ijzertijd verzonnen, waar mensen zogenaamd halfverwege hun beschavingsproces waren.

 

Er was echter duidelijk sprake van een misvatting. Naarmate de archeologische vondsten toenamen en steeds meer details over de vroegere beschavingen naar voren kwamen, begon de materialistische gedachte van de evoluerende menselijke beschavingen uit elkaar te vallen. 40.000 jaar oude fluiten toonden aan dat mensen - in een tijd waarin de evolutionisten ten onrechte beweerden dat ze primitief waren - muziek maakten, speelden op de instrumenten die ze hadden gemaakt, plezier hadden, kunst produceerden en sieraden droegen. Met andere woorden, ze waren zoals wij en niet primitief. Toen raakten wetenschappers in verwarring door de ontdekking van rotstekeningen die 30.000 jaar oud waren. Deze schilderingen en de verven die werden gebruikt om ze te maken waren zo indrukwekkend, ze waren het duidelijke bewijs dat mensen van die tijd erg geavanceerd waren in hun artistieke vaardigheden. Dit was opnieuw in een tijd waarin de evolutionisten beweerden dat primitieve half-mensen aan het brullen waren. Deze mensen creëerden echter in feite abstracte kunst. Bovendien waren de verven die ze gebruikten zo duurzaam dat hun kunst zelfs na duizenden jaren nog levendig is. Wil Roebroeks, een expert in de archeologie van de vroegere mens van de Leidse Universiteit in Nederland, spreekt zijn verbazing uit over deze gebeurtenissen en geeft toe: "... mensen waren min of meer vergelijkbaar met jou en mij."Eigenlijk waren ze niet meer of in mindere mate vergelijkbaar met ons; ze waren hetzelfde als ons. Het is belangrijk op te merken dat veel van onze schilderijen van vandaag waarschijnlijk zelfs niet langer dan duizend jaar zullen overleven. In dat geval, kunnen latere beschavingen denken dat we primitief waren omdat niets onze geavanceerde staat van cultuur kan bewijzen. Wanneer we dit denken toepassen op de vroegere beschavingen, is het zeer waarschijnlijk dat ze ook geavanceerde culturen hadden, maar veel van hun prestaties gingen verloren door het vernietigende effect van de tijd.

 

Dan is er de Göbekli Tepe, die volgens het Smithsonian Institute 'de conventionele kijk op de opkomst van de beschaving opheft'. Dit is een plaats in Turkije die de wereld in 1994 verbijsterde toen een Duitse archeoloog het belang ervan onthulde. Göbekli Tepe is een 11.000 jaar oude plaats die bewijst dat mensen van die tijd geen jager-verzamelaars waren zoals eerder werd gedacht, maar waren vrij hoog ontwikkelde individuen die tempels bouwden in overeenstemming met astronomische gebeurtenissen, bezig waren met landbouw, kunst maakten door uit stenen ingewikkelde ontwerpen te snijden, en gebruik maakten van arbeid om enorme stenen blokken te dragen, waarvan sommigen zelfs 50 ton wogen. Wetenschappers worstelen nog steeds om grip te krijgen op de implicaties van deze bevindingen. Göbekli Tepe vernietigt alles wat we eerder dachten. Het is leuk om dit spul te vinden, maar het zou ook leuk zijn om het te begrijpen. " Een andere studie suggereert dat de enorme megalithische structuren die gevonden werden op die plaats 'mogelijk georiënteerd zijn geweest', of zelfs oorspronkelijk gebouwd - om te "vieren" en achtereenvolgens het uiterlijk van een "nieuw" te volgen extreem briljante ster in de zuidelijke hemel: Sirius. 'Met andere woorden, in een tijd waarin mensen verondersteld werden primitief te zijn volgens het materialistische begrip, waren deze mensen hoogst beschaafd, studeerden astronomie, hielden zich bezig met landbouw en produceerden kunst op stenen. Dit doet je afvragen: als stenen de enige structuren zijn die duizenden jaren kunnen overleven, kan men alleen raden naar de ingewikkelde kunst die door deze mensen werd geproduceerd op andere, meer fragiele objecten.

 

Dan zijn er de beroemde piramides van Egypte. Wist je dat ze zo ongelooflijk gebouwd zijn, zelfs met behulp van de technologie van vandaag en alle mogelijke bronnen, dat het 684 jaar zou duren om de 2,5 miljoen blokken van de Grote Piramide van Cheops, die ongeveer 4.000 jaar geleden werd gebouwd, te leggen als er elke dag tien blokken werden gelegd. Toch geloven wetenschappers dat deze piramide in een tijdsbestek van 20 tot 30 jaar is gebouwd. Dus hoe hebben de oude Egyptenaren deze gigantische piramides gebouwd toen er zogenaamd geen technologie was? Door welke kracht, met welke machines, met welke technieken waren de rotstuinen gelegd? Op welke manier zijn de rotsgraven uitgehouwen? Hoe werd de verlichting tijdens de bouw voorzien? (Er is geen vlekvorming of roet gevonden op de muren of plafonds in de piramides en graven.) Hoe werden steenblokken verwijderd uit de steengroeven, en hoe werden de verschillend gevormde vlakken van de blokken gladgestreken? Hoe werden deze blokken, met een gewicht van enkele tonnen, getransporteerd, en hoe pasten ze in elkaar tot een nauwkeurigheid van 1/1000 van een centimeter?

 

Of wist u over de oude rotstekeningen die duidelijk vliegtuigen voorstellen? Veel oude beschavingen van de Sumeriërs tot de Maya's hebben dergelijke rotstekeningen nagelaten. Bijvoorbeeld, een modelzweefvliegtuig die in Egypte werd ontdekt in 1898 en 2.200 jaar oud is. De technische kenmerken van het model zijn ongelooflijk. De vorm en verhoudingen van de vleugels van dit houten model zijn zo ontworpen dat het vliegtuig een maximale lift heeft met een minimaal snelheidsverlies, zoals in de Concorde, het product van de meest geavanceerde technologie van deze tijd. Een documentaire op een geschiedenis kanaal vermeldt: "Meer dan 2000 jaar nadat de oude Egyptenaren deze mysterieuze vogel hebben gesneden, heeft de moderne technologie zonder twijfel bewezen dat hij had kunnen vliegen."

 

De enkele voorbeelden die genoemd zijn, zijn genoeg om te spreken van één duidelijke waarheid: er is nooit een 'primitieve mens' geweest. Mensen zijn altijd mensen geweest en ze hebben altijd een humaan leven geleid, beschavingen gebouwd, slechts enkele daarvan lieten sporen achter.In elke periode van onze wereld zijn er gemeenschappen geweest die in hogere beschavingen leefden, terwijl in andere delen van de wereld mensen leefden in tamelijk primitieve omstandigheden, net als vandaag. Terwijl in sommige delen van de wereld mensen ruimteshuttles de ruimte in sturen, zijn er in de bossen van het Amazonegebied, stammen die volledig zijn afgesneden van de moderne wereld en de voorzieningen die het biedt. Dit betekent echter zeker niet dat mensen in Amazone-stammen biologisch of mentaal minder ontwikkeld zijn. Dit is slechts een gevolg van verschillen in cultuur en beschaving.

 

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in BERNAMA (Malaysia) & OANA:

http://www.bernama.com/en/features/news.php?id=1444511

http://www.oananews.org/content/news/featureanalysis/column-did-cavemen-really-exist

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/272166/bestonden-holbewoners-echthttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/272166/bestonden-holbewoners-echthttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/bernama_adnan_oktar_did_cavemen_really_exist2.jpgThu, 22 Mar 2018 06:03:09 +0200
De uitbreiding van het universum

De wetenschap 'ontdekte' in de 20ste eeuw wat de Koran 1400 jaar geleden had onthuld over het zich uitbreidende universum. In 1929, in het observatorium van de Mount Wilson in Californië, een Amerikaanse astronoom met de naam Edwin Hubble maakte een van de grootste ontdekkingen in de geschiedenis van de astronomie. Terwijl hij de sterren observeerde met een gigantische telescoop, ontdekte hij dat het licht van hen verschoven was naar het rode uiteinde van het spectrum en dat deze verschuiving meer uitgesproken was naarmate een ster verder van de aarde kwam. Deze ontdekking had een opwindend effect in de wereld van de wetenschap, omdat volgens de erkende regels van de fysica, de spectra van lichtbundels die naar het punt van waarneming reizen neigen naar violet, terwijl de spectra van de lichtbundels die zich van het waarnemingspunt af bewegen naar rood neigen. Tijdens de observaties van Hubble, werd het licht van sterren ontdekt als neiging naar rood. Dit betekend dat ze constant van ons af bewegen.

Al snel deed Hubble nog een zeer belangrijke ontdekking: Sterren en sterrenstelsels zijn niet alleen van ons weggegaan, maar ook van elkaar. De enige conclusie die kan worden getrokken uit een universum waarin alles zich van al het andere verwijdert, is dat het universum voortdurend 'uitdijt'. Om het beter te begrijpen, het universum kan worden gezien als het oppervlak van een ballon die wordt opgeblazen. Net zoals de punten op het oppervlak van een ballon uit elkaar bewegen terwijl de ballon wordt opgeblazen, bewegen zo de objecten in de ruimte van elkaar terwijl het universum blijft uitdijen. In feite was dit zelfs eerder theoretisch ontdekt. Albert Einstein, die wordt beschouwd als de grootste wetenschapper van de eeuw, had besloten na de berekeningen die hij in de theoretische natuurkunde maakte dat het universum niet statisch kon zijn. Hij had zijn ontdekking echter tot rust gebracht gewoon niet in conflict te komen met het alom erkende statische universum-model van zijn tijd. Later zou Einstein zijn act identificeren als 'de grootste fout in zijn carrière'. Vervolgens werd het definitief door Hubble's waarnemingen dat het universum uitdijt. Wat van belang is dan, heeft het feit dat het universum zich uitbreidt invloed op het bestaan van het universum?

De uitbreiding van het universum impliceerde dat als het in de tijd achteruit kon reizen, het universum zou bewijzen dat het was ontstaan uit een enkel punt. De berekeningen toonden aan dat dit 'enkele punt' dat alle materie van het universum herbergt 'nul volume' en 'oneindige dichtheid' zou moeten hebben. Het universum was ontstaan door de explosie van dit enkele punt met nul volume. Deze grote explosie die het begin van het universum markeerde, werd de 'Big Bang' genoemd en de theorie begon zo genoemd te worden.

Er moet worden gesteld dat 'nulvolume' een theoretische uitdrukking is die wordt gebruikt voor beschrijvende doeleinden. Wetenschap kan het begrip 'niets' definiëren, wat buiten de grenzen van het menselijke bevattingsvermogen ligt, alleen door het uit te drukken als 'een punt zonder volume'. In werkelijkheid betekent 'een punt zonder volume' 'niets'. Het universum is ontstaan uit het niets. Met andere woorden, het is gecreëerd. De Big Bang-theorie toonde aan dat in het begin alle objecten in het universum uit één stuk waren en vervolgens werden gescheiden. Dit feit, dat werd onthuld door de Big Bang-theorie, werd 14 eeuwen geleden in de Koran vermeld, wanneer mensen een zeer beperkte kennis over het universum hadden: Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? (Al-Anmbi’jaa, 21-30)

Zoals vermeld in het vers, alles, zelfs de 'hemelen en de aarde' die nog niet waren gecreëerd, werden gecreëerd met een Big Bang uit een enkel punt, en vormden het huidige universum door van elkaar te worden gescheiden. Wanneer we de uitspraken in het vers vergelijken met de Big Bang-theorie, zien we dat ze het volledig met elkaar eens zijn. De oerknal werd echter pas in de 20e eeuw als wetenschappelijke theorie geïntroduceerd. De uitbreiding van het universum is een van de belangrijkste bewijzen dat het universum uit het niets is geschapen. Hoewel dit feit pas in de 20e eeuw door de wetenschap werd ontdekt, Allah heeft ons op de hoogte gebracht van deze realiteit in de koran die 1400 jaar geleden werd onthuld: Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid. (Az-Zaari’jaat, 51-47)

Artikel van de heer Adnan Oktar in Pakistan Observer (Pakistan):

https://pakobserver.net/the-expansion-of-the-universe/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/272165/de-uitbreiding-van-het-universumhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/272165/de-uitbreiding-van-het-universumhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pakistan_observer_adnan_oktar_the_expansion_of_the_universe2.jpgThu, 22 Mar 2018 06:01:08 +0200
Waarom de wereld gevaarlijker is geworden voor kinderen

Waarom de wereld gevaarlijker is geworden voor kinderen

Er blijkt een toename te zijn over de hele wereld van het aantal kinderen die leed ondergaan. Als je bijvoorbeeld naar het afgelopen jaar kijkt, was het wederom een conflict gestuurd jaar en de kinderen hebben het meest hieronder te lijden. Erger nog, hun leed was niet beperkt tot voorspelbare conflictregio's zoals Syrië of Jemen. Tientallen landen waren het arena van brute kindermishandeling. Herinner je je de Centraal-Afrikaanse Republiek nog? Oekraïne? Zuid Soedan? In deze en vele andere regio's zag men een toename waarbij steeds meer kinderen in de frontlinie van conflicten werden geplaatst.

Volgens de directeur van UNICEF, Manuel Fontaine, "... zijn kinderen het doelwit en worden ze blootgesteld aan aanvallen en bruut geweld in hun huizen, scholen en speelplaatsen. Terwijl deze aanvallen doorgaan ... kunnen we niet gevoelloos blijven. Zo'n bruutheid kan niet “de nieuwe norm” zijn. '

Helaas is zo'n gruwel voor veel mensen over de hele wereld gewoon geworden. In de 1000 dagen van gevechten in Yemen verloren minstens 5.000 kinderen hun leven of raakten gewond. Op dit moment hebben 11 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig en 385.000 zijn ernstig ondervoed in de mate waarbij ze de dood tegemoet zien, tenzij ze onmiddellijk worden behandeld. De situatie wordt verergerd door wat wordt omschreven als de ergste cholera-epidemie van de geschiedenis. Volgens Unicef wordt gemiddeld elke 35 seconden een kind geinfecteerd. Uit een ander rapport van dezelfde organisatie bleek dat twee miljoen Jemenitische kinderen niet naar school gaan, en meer dan drie miljoen kinderen zijn in de oorlog geboren.

In Syrië moesten na drie jaar geweld drie miljoen kinderen naar andere landen vluchten, duizenden zijn onderweg omgekomen en duizenden anderen zijn ten prooi gevallen aan mensenhandelcomplotten in Europa en elders. Wat de situatie in Syrië betreft, hebben bijna zes miljoen kinderen humanitaire hulp nodig – mits ze niet als menselijke schilden zijn gebruikt, of specifiek het doelwit waren van sluipschutters. Kinderen van veel andere landen hebben soortgelijke rampen doorstaan, waaronder Afghanistan, Oost-Oekraïne, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, Somalië en Myanmar.

In de 21e eeuw zou je verwachten dat de wereld een veiliger plek is voor onze kinderen, en niet meer lijkt op de vreselijke dagen van de twee wereldoorlogen van de 20e eeuw. Het is bijna ongelofelijk om te horen dat kinderen specifiek worden aangevallen door sluipschutters in Syrië, of in stukken gehakt in de CAR (Centraal- Afrikaanse Republiek) of levend verbrand in Myanmar. Het onaanvaardbare en ondenkbare gebeurt echter en de meest onschuldige, de meest kwetsbaren, de meest waardevolle leden van onze samenlevingen zijn het slachtoffer. Het is duidelijk dat onze leiders dringend actie moeten ondernemen en deze wreedheden moeten stoppen. We moeten niet vergeten; dat bij iedere seconde van uitstel, ergens in de wereld een kind gewond raakt of gedood wordt.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Hindustan Times (India):

https://www.hindustantimes.com/analysis/why-the-world-has-become-a-more-dangerous-place-for-children/story-BzTqseq5b1xcDLJ0XRuXIN.html

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/271682/waarom-de-wereld-gevaarlijker-ishttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/271682/waarom-de-wereld-gevaarlijker-ishttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/hindustan_times_adnan_oktar_why_the_world_has_become_a_more_dangerous_place_for_children2.jpgWed, 07 Mar 2018 02:14:50 +0200
Identiteitspolitiek: De volgende generatie WMD van een wereldwijd exploitatiesysteem

Identiteitspolitiek: De volgende generatie WMD van een wereldwijd exploitatiesysteem

Het identiteitsbeleid vormt een belangrijke vorm van perceptiebeheer om populaties te beheren en te sturen door gebruik te maken van bepaalde identificatiegegevens en een saamhorigheidsgevoel. Het is s’werelds meest uitgevoerde beleid, ook is het een van de meest effectieve mechanismen voor social engineering in de wereld, en heeft ook termen in ons dagelijks leven geïntroduceerd zoals subidentiteit, supra-identiteit, collectieve identiteit, identiteitscrisis, etc.

Hoewel identiteitspolitiek tracht een bepaalde prominentie van identiteit te geven of deze te laten domineren en dominant te zijn in een bepaald land of regio, kan het ook proberen bepaalde identiteiten voor te stellen als een doelwit of een vijand, evenals het te marginaliseren en te onderdrukken. Er kan sprake zijn van retoriek over benadeelde of dominante identiteiten. Etnische, religieuze en sektarische verschillen zijn de meest fundamentele elementen van identiteitspolitiek. Niet alleen staten, maar ook politieke partijen, groepen, organisaties, zelfs terroristische bewegingen, kunnen gebruik maken van bepaalde identiteiten om meer stemmen te behalen of volgers aan te trekken.

Gedurende de Koude Oorlog-periode, regeerden over de hele wereld verschillende ideologische beleidsmaatregelen gebaseerd op klassenverschillen. Zoals bekend is, waren de twee meest essentiële onder hen het kapitalistische systeem, die prioriteit geeft aan privé-eigendom en eigenaren van kapitaal en die over het algemeen een vrije markteconomie bevordert, en het socialistische (communistische) systeem, dat is gebaseerd op de arbeidersklasse en bevordert publiek eigendom en een centraal geleide economie. Deze twee ideologieën polariseerden de wereld hoofdzakelijk in twee tegengestelde en vijandige blokken. Met de officiële ontbinding van de Sovjet-Unie op 26 december 1991 kwam er een eind aan het Koude Oorlog tijdperk.

Dit historische keerpunt werd ook beschouwd als het begin van een periode waarin de ideologische politiek werd vervangen door de identiteits politiek. Op klassen gebaseerde ideologische politiek was eigenlijk niets meer dan identiteitspolitiek die werd nagestreefd op de sociaaleconomische identiteit van mensen. De dominante identiteiten op wie deze ideologieën werden nagestreefd waren meestal "de producenten", "de onderdrukten", "de uitbuiters", "de arbeiders", "de boeren", "de financiers", "de bourgeois" enz. Het enige dat veranderde na de Koude Oorlog was dat andere elementen van identiteit daarvoor in de plaats kwamen, zoals ras, religie, sekten, etnische minderheden, etc. Uiteindelijk maakten de spanningen en conflicten, veroorzaakt door de ideologieën van het Koude Oorlog-tijdperk op basis van klassenidentiteit, plaats voor spanningen en conflicten op basis van nieuwe identiteiten.

De historische ervaring tot nu toe heeft aangetoond dat identiteitspolitiek altijd de belangen heeft gediend van degenen die dergelijke identiteiten exploiteren, en niet degenen die ze bezitten. Dit is de reden waarom dit beleid wordt ondersteund en gecontroleerd door het imperialistische exploitatiesysteem dat over de hele wereld achter het gordijn uit het zicht ligt verborgen. Terwijl sommige identiteitshouders geloven dat ze vechten voor hun eigen bestaan, rechten en belangen, dragen ze eigenlijk onbedoeld bij aan het verraderlijke multi-fase complot van het imperialisme.

Door sluw gebruik te maken van allerlei beschikbare identiteiten binnen samenlevingen, is identiteitspolitiek dan ook gericht op het classificeren, categoriseren en polariseren van mensen. Door middel van identiteitspolitiek, probeert het elk uitbuitingssysteem alle gezamenlijke en verenigde inspanningen die zich proberen te verzetten, te elimineren. Het verdeelt samenlevingen en naties in kleinere strijdende en tegenstrijdige eenheden, en initieert het proces van hun uiteindelijke onderwerping of ondergang. In plaats van hun krachten te bundelen om een eensgezind standpunt in te nemen tegen deze sluwe list, houden verschillende supra-identiteiten in samenlevingen zich onderling bezig vanwege hun opgeblazen identiteitsego's, en dus,worden ze zwakker en lopen regelrecht de val van het imperialisme in.

Het fragmentatieproces in de Balkan in de jaren negentig na de Koude Oorlog, en de daaropvolgende vorming van kleinere staten werd gevolgd door de religieuze, etnische en sektarische afdelingen - en conflicten -die sinds het begin van de jaren 2000 in het Midden-Oosten woedden en landen en gemeenschappen die effectief uit de geschiedenis zijn gewist. Het bloed dat is vergoten in landen als Rwanda en Soedan, de opstandige racistische, etnische-nationalistische en separatistische bewegingen in Europa, en de wind van onafhankelijkheid en autonomie blaast door veel Europese landen, dit zijn allemaal schoolvoorbeelden van de geleidelijke verdeel-en-vernietigingstactiek van het identiteitsbeleid.

De Catalaanse en Baskische regio's in Spanje, Schotland in het Verenigd Koninkrijk, de Vlamingen in België, de regio Padania en Zuid-Tirol in Italië, de Corsicaanse regio, de regio Bretagne en de Elzas in Frankrijk en Beieren in Duitsland zijn de belangrijkste actoren van het nieuwe identiteitsbeleid dat nu zo actief is in Europa.

Er zijn grote actieve groepen in Turkije en het Midden-Oosten die dezelfde separatistische rol aannemen: De terroristische organisatie PKK , die probeert haar Koerdische identiteit te exploiteren, ondanks het feit dat ze geen enkele connectie heeft met de Koerdische identiteit, en die ook via haar marxistische identiteit probeert internationale steun te verwerven;terroristische organisaties zoals DAESH en Al-Qaeda die een orthodoxe islamitische identiteit claimen;de MI6-gecontroleerde provocerende sektarische bewegingen die gericht zijn op het uitlokken van conflicten zoals het Britse sjiisme en het Britse sunnisme, kunnen ook tot dergelijke groepen worden gerekend.

Kortom, het grootste en meest effectieve wapen van de imperialistische macht die onophoudelijk het vuur aanwakkert die het Midden-Oosten en de islamitische wereld vandaag de dag hierin heeft meegesleept, en van plan is om het vuur van separatisme morgen naar de hele wereld te verspreiden, zijn geen tanks, houwitsers of raketten, het is de identiteitspolitiek.

Aan de andere kant, als men denkt aan landen en volkeren, die de grootste slachtoffers waren van de identiteitspolitiek gedurende een lange periode, is het eerste land waar men aan denkt inderdaad Zuid-Afrika. In feite zijn de wonden die door de racistische Apartheidsmentaliteit werden veroorzaakt en die de zwarte burgers van dat land tussen 1940 en 1990 terroriseerden, nog steeds aan de orde.

Geen enkele theorie of school van identiteitspolitiek heeft op welk moment in de geschiedenis dan ook ooit geluk en voordeel voor de mensheid gebracht. Integendeel, identiteitspolitiek is altijd de belangrijkste dader geweest van separatisme, onenigheid, geschillen, vijandigheid, strijd, haat en conflict. In dit beleid werden de mensen volgens hun sociologische en biologische identiteit beoordeeld, in plaats van hun morele waarden, deugden of diensten.

Het is overduidelijk dat het tijd is om de separatistische en polariserende identiteitspolitiek te vervangen door verbindende en solidificerende politiek gebaseerd op de hoogste identiteiten, dat wil zeggen, de menselijke identiteit. Natuurlijk heeft de mensheid inherent verschillende politieke, sociale, economische, individuele, nationale, culturele, religieuze, etnische en biologische identiteiten. Het doel is niet om mensen van hun identiteit te vervreemden, maar om te voorkomen dat deze identiteiten een instrument worden van manipulatie in de handen van het wereldwijde exploitatiesysteem.

Het oprichten van een wereldwijde beschaving waar mensen van alle identiteiten gelukkig, eerlijk, vreedzaam, veilig en welvarend naast elkaar kunnen bestaan, zal zeker een van de grootste historische prestaties zijn die tot nu toe werd bereikt. Deze bewustwording is het enige middel dat een oplossing kan bieden voor de oorlog, verdeeldheid, terrorisme, anarchie en haat.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Pravda.ru (Rusland):

http://www.pravdareport.com/opinion/feedback/22-02-2018/140154-identity_politics-0/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/271681/identiteitspolitiek-de-volgende-generatie-wmdhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/271681/identiteitspolitiek-de-volgende-generatie-wmdhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pravda_adnan_oktar_identity_politics_next_generation_WMD_of_global_exploitation_system2.jpgWed, 07 Mar 2018 02:12:52 +0200
Vrouwen Geketend aan het Radicalisme

Vandaag de dag overheerst er in de islamitische wereld, vooral in het MENA gebied, een begrip van geloof die ver verwijderd is van de essentie, de fundamentele geboden en de leer van de Qur’an. Dit begrip is anders dan het geloof dat ons uitgelegd wordt in de Qur’an, en het bevat zelfs veel praktijken die geheel in tegenstrijd zijn met de Qur’an. Dit geloof, dat verkeerd wordt gepraktiseerd in de islam, is eigenlijk een bijgeloof, “een geloof van kwezelarij”, die mettertijd door de mensen is gemaakt.

God informeert de gelovigen duidelijk in de verzen dat ze alleen verantwoordelijk zijn voor wat er geschreven staat in de Qur’an, en waarschuwt diegenen die een andere bron dan de Qur’an volgen. (Qur’an, 68: 36-37) (Qur’an, 43:44). De islam zoals die wordt uitgelegd in de Qur’an, is slechts een geloof dat geen enkele tegenstrijdigheden, controverses of afwijking bevat. De kwezelse mentaliteit daarentegen is verdeeld in verschillende groepen en sekten, die het oneens zijn met elkaar over bijna elk onderwerp, en honderden micro-religies hebben gemaakt, bij gebrek aan een betere term. (Qur’an, 6:159). Van wie sommigen die deze kwezelse mentaliteit bepleiten en praktiseren zijn fel gekant tegen het ware geloof dat overeenkomt met wat God geopenbaard heeft in de Qur’an.

Gedurende honderden jaren, zijn ze zinloos vastberaden met blindelings de verzonnen religie te gehoorzamen, die ze van hun voorvaderen hebben geërfd, zonder na te denken of te onderzoeken. (Qur’an, 2:170). Kwezelarij is een satanisch systeem dat duizenden verboden en beperkingen over elk onderwerp heeft geproduceerd, en de mensen vervreemd van de zegeningen, schoonheid en gemak die God voor ons heeft gecreëerd.  Degenen die het meest lijden onder dit systeem zijn de vrouwen. Het systeem van kwezelarijvervreemd vrouwen van de wereld en het sociale leven, veroordeeld hen tot een achtergesteld, triest en pijnlijk leven in hun huizen, weinig meer als een slaaf van hun echtgenoot.

Dit systeem intensiveert elke vorm van discriminatie en ongelijkheid tegen hen, en tolereert de onderdrukking en mishandeling die ze ondervinden. Om dit oneerlijke systeem in stand te houden, hebben de kwezels talloze geboden verzonnen die in tegenstrijd zijn met de Qur’an, die de onderdrukking en uitbuiting van vrouwen toestaat, en de meest elementaire rechten van vrouwen ontneemt.

Farhana Qazi is een Pakistaanse academicus, schrijfster, debater, politiek analist en adviseur die in de VS woont, die een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken heeft verricht over ‘vrouwen in de islamitische wereld’. In een interview, wijst Qazi erop dat in Pakistan cultuur de religie overtreft. Qazi beschrijft Pakistan als “een land met patriarchale normen, eeuwenoude gebruiken en tradities, waarbij de meest elementaire rechten van meisjes en vrouwen van de islam worden ontkend”.  

In feite is de omschrijving van Qazi niet alleen van toepassing op Pakistan; helaas komt de meerderheid van de islamitische wereld overeen met deze beschrijving. Van Libië tot Afghanistan tot Indonesië, is er op een paar uitzonderingen na geen verschil in de situatie van vrouwen.Bijvoorbeeld, in Afghanistan is het vrouwen niet toegestaan om hun geboortenaam op officiële documenten, of zelfs op graftombes, te gebruiken, laat staan dat ze elementaire mensenrechten hebben. Het wordt als ongepast, en zelfs als een belediging beschouwd om vrouwen met hun geboortenaam aan te spreken. Het lot van de Afghaanse vrouw ligt in handen van de man in haar familie, in alle aspecten van haar leven, zoals haar educatie en huwelijk. 

Qazi omschrijft dat de islamitische wereld over het algemeen een gebroken massa is van biljoenen mensen die ondergedompeld is en verblind door eeuwenoude gebruiken, tradities en patriarchale normen van oude culturen. Ze wijst er ook op dat islamitische maatschappijen zijn vernietigd door splintergroepen, religieuze fanatiekelingen, en meedogenloze conservatieven die fatwa’s uitvaardigen die vrouwenrechten schenden. Degenen die er radicale ideeën erop nahouden zullen zonder aarzeling vrouwen op de eerste rijduwen wanneer het hen uitkomt, terwijl ze hun status als ondermijnd, onderdrukt en tweederangs individuen in het sociale leven waar al hun elementaire rechten worden ontnomen in stand houden.Terroristische organisaties, de echte uitvoerders van het radicalisme, gebruiken vrouwen vaak voor allerlei soorten militaire missies, conflicten, terroristische daden, en zelfmoordaanslagen. 

Zoals blijkt verplettert en vernietigt de kwezelse radicale mentaliteit de identiteit van vrouwen in het sociale leven, en biedt een verdraaide gelegenheid om een opvallende zogenaamde identiteit te verkrijgen, in een omgeving van terreur en geweld. Bij zulke praktijken wordt wederom de onoprechtheid van dit verwrongen geloofssysteem onthuld. 

De radicale gedachtegang waarin wordt voorkomen dat vrouwen deelnemen aan het sociale leven en beschaving, en waarbij ze beroofd worden van elke vorm van vrijheid van denken en doen, is in feite een dodelijke klap voor henzelf, hun gemeenschap, en toekomstige generaties.Kinderen die in een gezin leven waar vrouwen worden onderdrukt, achtergesteld, gevangen worden gehouden en geen onderwijs genieten, groeien op als erfgenamen van dit oude, afgestompte model die gereflecteerd wordt in hun educatie, gezondheid en hun fysieke gesteldheid, en ook in hun mentale en spirituele ontwikkeling. Islamitische maatschappijen kunnen niet ontsnappen aan het feit dat ze over elke periode als “achtergesteld”, “onderontwikkeld”, of een “derde wereld land” worden bestempeld.

Vandaag de dag is het verkeerd te denken dat maatschappijen die vrouwen onderdrukken kunnen ontwikkelen, vooruitgang kunnen boeken, en een sterk en succesvol land kunnen worden in de wereld. – bijna elke maatschappij bestaat voor vijftig procent uit vrouwen –. Om dit allemaal te kunnen bereiken, moeten de islamitische maatschappijen terugkeren naar de essentie van de islam, de ware islam zoals die is geopenbaard in de Qur’an. Het is voor de betreffende gemeenschappen van belang om de grote waarde die wordt gehecht aan vrouwen in de Qur’an, te erkennen, en hun manier van leven daarop te reorganiseren.

Maatschappijen waarin vrouwen als inferieur worden beschouwd hebben nooit vooruitgang geboekt; ze zijn altijd, zonder uitzondering, onderdrukt geweest en op de achtergrond gedrukt. De islamitische wereld moet een blik op zichzelf werpen, en de geest van stagnatie, conflict en uitputting die heden onder hen heerst inzien –en dringende, noodzakelijke maatregelen hiertegen nemen. De eerste maatregel die hierbij genomen moet worden is de status van vrouwen. Het openbreken van deze zware ketenen die de vrouwen dragen, zal verheugende tijdingen geven voor de islamitische wereld; het zal leiden tot grote veranderingen in de islamitische maatschappijen, en met de vernietiging van deze kwezelse mentaliteit zal de islamitische gemeenschap het meest  ontwikkelde, vredige en eerlijke systeem worden die men kan voorstellen.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Egyptian Streets (Egypt) :

https://egyptianstreets.com/2017/12/26/women-bound-by-chains-of-radicalism/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270839/vrouwen-geketend-aan-het-radicalismehttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270839/vrouwen-geketend-aan-het-radicalismehttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/egyptian_streets_adnan_oktar_women_bound_by_chains_of_radicalism2.jpgMon, 19 Feb 2018 11:04:49 +0200
Operatie Olijftak en Vrede in Syrië

Sinds tien dagen heeft het Turkse leger zijn 'Operatie Olijftak' in Afrin, in Syrië, gelanceerd  om de terreurgroepen PKK-YPG en DAESH te verwijderen uit de regio. Volgens de Turkse autoriteiten zal de militaire campagne doorgaan totdat de regio volledig is gezuiverd van terreurgroepen en de laatste terrorist  gevangen is genomen.

In de tussentijd beheersen de Turkse autoriteiten vakkundig het politieke aspect van de operatie.Turkije houdt het internationale publiek, de VS, NAVO-landen en bijzonder relevante landen zoals Iran en Rusland op de hoogte van elke stap van de operatie om de legitimiteit van de operatie te rechtvaardigen.Veel landen, met name Rusland en de NAVO, hebben de band tussen YPG en de terreurgroep PKK al lang bevestigd en het recht van Turkije op zelfverdediging verdedigd.Toonaangevende EU-landen zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben, ondanks dat men aanvankelijk tegenwerking verwachte, ook hun steun aan Turkije verleend.

De VS, wekte ondanks zijn typisch gereserveerde aanpak, de indruk dat het in ieder geval niet tegen de operatie zou zijn. Opgemerkt moet worden dat de steun van het Amerikaanse leger voor de YPG - de Syrische tak van de PKK-terreurgroep - dat jarenlang doorging en onder meer 5000 vrachtwagens met wapens leverde naast logistieke en militaire opleidingssteun, een van de belangrijkste redenen dat de operatie noodzakelijk werd; het maakte de opbouw mogelijk van een zwaarbewapende en grote PKK-YPG-terroristencorridor langs de zuidoostelijke grens van Turkije. Uiteindelijk werd Afrin vrijwel de poort van de terreurgroep YPG-PKK naar de Middellandse Zee.

De situatie is verontrustend; Amerikaanse wapens komen vaak in handen van PKK-militanten die aanvallen in Turkije organiseren. Daarnaast is het bekend dat PKK-terroristen die in YPG-kampen zijn opgeleid, infiltreren in Turkije en bloedige terreuraanslagen plegen. Ook YPG-PKK-bases in Afrin worden vaak gebruikt door terroristen om raketten af te vuren op nederzettingen in Turkse nederzettingen zoals Hatay en Reyhanlı.

Een recent artikel dat werd gepubliceerd in de Washington Times wees op de fouten van de Amerikaanse regering en steunde de rechtmatige interventie van Turkije.

"Maandenlang probeerden Turkse functionarissen aan de VS door te geven dat het inschakelen van een terroristische groepering om een andere te bestrijden een riskante strategie is, vooral wanneer de voorgaande groep de territoriale versnippering van Turkije nastreeft. De Trump-regering reageerde daarop met tegenstrijdige berichten en slaagde er niet in zijn toezeggingen voor de veiligheid van een NAVO-bondgenoot na te komen.

Turkije heeft zich fel gekeerd tegen de VS vanwege de voortdurende samenwerking met de PKK gelieerde People's Protection Units (YPG) sinds de regering-Obama. YPG is de gewapende vleugel van de Syrische Volkspartij (PYD), die de Syrische component is van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). De PKK is een gewapende terroristische organisatie die als zodanig is geregistreerd door de Verenigde Staten.

Hoewel er niet uitgebreid over bericht is in de VS, zijn tientallen Turkse burgers gedood bij grensoverschrijdende aanvallen door ISIL en YPG. Daarom is het terecht dat Turkije de Amerikaanse bewapening van de Syrische militie van de PKK als een bedreiging voor de nationale veiligheid beschouwt. ''

Een minder bekend detail over Operatie 'Olijftak ' is dat de naam niet alleen werd gekozen vanwege zijn vreedzame boodschap. De oude Turkse Gilgamesj-legende vertelt over hoe de profeet Noah begreep dat de vloed snel voorbij zou zijn, nadat de duif die hij van zijn schip had bevrijd snel terugkwam en een olijftak had in zijn snavel. De naam 'olijftak' vertegenwoordigt de terugkeer van de lokale bevolking naar hun thuisland, net zoals de inwoners van die tijd teruggekeerd zijn naar hun land toen de overstroming voorbij was. Als Turkije met succes de PKK-YPG ook van Manbij kan verwijderen na deze operatie, zullen bijna 500.000 Syriërs die de regio verlieten om in Turkije te wonen in staat zijn om naar huis terug te keren. Met andere woorden, hoewel de belangrijkste reden achter de operatie de nationale veiligheid van Turkije is, zal de start van de normalisatie in Syrië de ontheemde Syriërs in staat stellen om uiteindelijk naar hun land terug te keren.

Naast centraal Afrin, is er het plan om een totaal van 4.500 vierkante kilometer te zuiveren van PKK-terroristen. Aangezien de YPG een totale oppervlakte van 78.000 vierkante kilometer bestuurt, kan dit slechts het begin zijn. Veel analisten zijn het erover eens dat de grensoverschrijdende operatie niet beperkt zal blijven tot Afrin, en de Turkse zijde volgt nauwlettend de situatie aan de oostkant van Euphrates, die momenteel onder Amerikaanse bescherming staat.

President Erdoğan zei immers: 'We zullen deze terroristische vervuiling opschonen tot de Iraakse grens, omdat deze vervuiling ons land probeert te omringen 'terwijl de Turkse premier Yıldırım zei dat om Jarablus, Al Bab en Afrin onder controle te houden, een operatie in Manbij noodzakelijk is.

Met de Afrin-operatie is het niet de eerste keer dat Turkije een grensoverschrijdende militaire campagne heeft gevoerd. In het verleden heeft Turkije talloze grensoverschrijdende operaties uitgevoerd tegen de PKK in Irak, en heeft zich teruggetrokken zodra het zijn missie had voltooid.Turkije heeft nooit een bezettingsbeleid nagejaagd of zelfs overwogen noch in Irak noch in Syrië. Integendeel, Turkije heeft altijd de territoriale integriteit van beide landen verdedigd.

Daarom zit er geen waarheid in de provocerende "bezettings" -kreten van de PKK of bepaalde kringen die de PKK ondersteunen. Het Turkse leger zal zich, na het succesvol verwijderen van de terroristische groeperingen die jarenlang een ernstige bedreiging voor de veiligheid in de regio hebben gevormd, terugtrekken naar zijn grenzen zoals het altijd heeft gedaan. Naast het wegnemen van de terreurdreiging, zal deze operatie een cruciale stap zijn voor permanente vrede en veiligheid voor de Syrische staat en het Syrische volk.

[1] https://www.washingtontimes.com/news/2018/jan/24/letters-to-the-editor-why-turkish-troops-are-in-af/

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in The Jakarta Post (Indonesia):

http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/02/operation-olive-branch-and-peace-syria.html

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270837/operatie-olijftak-en-vrede-inhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270837/operatie-olijftak-en-vrede-inhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/jakarta_post_adnan_oktar_operation_olive_branch_and_peace_in_Syria2.jpgMon, 19 Feb 2018 11:00:56 +0200
Een Stap Dichterbij voor een Oplossing in Syrië

De recente participatie en betrokkenheid van regionale landen bij het oplossingsproces is een belangrijke mijlpaal op weg naar een definitieve oplossing in de Syrische crisis. Bovendien roept de zichtbare verandering in de houding van de betrokken partijen ook de hoop op een naderende vrede. Zo kwamen groepen in Sotsji die tot twee jaar eerder zelfs niet te spreken waren over de gedachte om rond dezelfde tafel te zitten. Er zijn inderdaad verhitte debatten en uitwisselingen geweest, maar het was duidelijk dat alle betrokken partijen bereid waren een middenweg te vinden. Na de veelal mislukte gesprekken in Genève, maakten de gesprekken in Astana en Sochi de verloren tijd goed, en slaagden erin om de partijen een stap dichterbij een oplossing te brengen.

Bepaalde kringen die altijd al sceptisch waren voor de Sotsji-inspanningen, schijnen echter blij te zijn dat de besprekingen begonnen met een gespannen notitie, en vooral nadat bepaalde oppositiegroepen de gesprekken hadden verlaten vanwege een vlaggencrisis. Dit betekent echter zeker niet dat de besprekingen zullen mislukken, omdat de oppositiegroepen die weigerden het land binnen te komen uit protest tegen de foto's en vlaggen van het Assad-regime Turkije hebben gevraagd om hen te vertegenwoordigen, en verzochten ook dat Turkije moet beginnen met het proces van het opzetten van de verwachte Constitutioneel Comité. Dit is een belangrijke stap in de voortzetting van de gesprekken over de resolutie. Het is duidelijk dat ontmoetingen tussen de ruziënde partijen geen resultaten opleveren. Om deze reden zullen onderhandelingen tussen Rusland en Turkije, die respectievelijk het Syrische regime en een deel van de oppositie vertegenwoordigen, waarschijnlijker tot vruchtbare resultaten leiden. Rusland en Turkije zijn twee landen die het belang van vriendschap en alliantie begrijpen en waarderen. Daarom hebben onderhandelingen onder regie van hen meer kans van slagen.

Volgens de rapporten waren meer dan 1500 afgevaardigden bij het congres aanwezig, waarbij Syrische regeringsautoriteiten, evenals de vertegenwoordigers van etnische en religieuze oppositiegroeperingen, met uitzondering van terroristische groeperingen waren uitgenodigd. Tot ieders verbazing eindigde de conferentie met oorlogvoerende partijen die elkaar op een gemeenschappelijke basis ontmoetten. Opnieuw was het de betrokkenheid van Turkije en Rusland die de uiteindelijke gezamenlijke verklaring mogelijk heeft gemaakt, wat cruciaal is voor een echte oplossing in de Syrische crisis.

De slotverklaring is misschien een van de belangrijkste stappen die ooit zijn ondernomen met betrekking tot het Syrische probleem. De verklaring luidde: "Daartoe hebben we afgesproken een constitutioneel comité samen te stellen, bestaande uit de delegatie van de regering van de Syrische Republiek, samen met een breed vertegenwoordigde oppositiedelegatie voor het opstellen van een constitutionele hervorming als bijdrage aan de politieke regeling onder regie van de VN, in overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad 2254."Het zei ook dat het Constitutionele Comité het regime, de oppositie, Syrische deskundigen, onafhankelijken, tribale leiders en vrouwen zou omvatten. Er werd overeengekomen dat vrouwen een vertegenwoordiging van ten minste 30% in de regering en overheidsinstanties zouden moeten hebben en dat het niveau na een bepaalde tijd zou moeten worden verhoogd tot 50%. Er werd ook gesteld dat het door de VN geleide proces van Genève het definitieve akkoord over het mandaat en de taakomschrijving zou krijgen, bevoegdheden, procedureregels en selectiecriteria voor de samenstelling van de constitutionele commissie. De verklaring eindigde met een oproep aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om de speciale gezant voor Syrië te benoemen, om te helpen bij het werk van het Constitutionele Comité in Genève.

Het feit dat vertegenwoordigers van de VN en Europese bondgenoten waren uitgenodigd voor de gesprekken, toonde aan dat de partijen op zoek waren naar een echt mondiale, niet regionale, oplossing voor het Syrische probleem. Hoewel Groot-Brittannië en Frankrijk misschien niet erg blij lijken te zijn met deze cruciale prestatie, waar Rusland de belangrijkste speler is in samenwerking met Turkije en Iran, werden de ambities van het Westen om de westerse belangen te beschermen, niet in overweging genomen in Sochi. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov zei na de bijeenkomst dat zij de VN op de hoogte hebben gebracht van het resultaat, in de hoop dat dit het proces van Genève nieuw leven zou inblazen, en dat de VN resultaten zou bereiken in overeenstemming met de beslissingen die in Sochi werden genomen. Al deze stappen laten duidelijk zien dat Rusland, in tegenstelling tot bepaalde westerse bondgenoten, niet in de schijnwerpers probeert te staan en niet egoïstisch haar eigen belangen nastreeft. Het is duidelijk dat Rusland en de landen in de regio er oprecht aan werken om vrede in Syrië te stichten.

Een van de belangrijkste onderdelen van de laatste verklaring van Sochi was de vastberaden houding ten aanzien van het behoud van de integriteit van Syrië. Hieronder enkele hoogtepunten uit de verklaring:

¨ Een sterk, verenigd, meritocratisch en nationaal leger dat zijn taken vervult in overeenstemming met de grondwet en de hoogste normen [is vereist]. Zijn functies zijn om de nationale grenzen en de mensen te beschermen tegen externe bedreigingen en terrorisme, met inlichtingen- en veiligheidsinstellingen om de nationale veiligheid te handhaven die onder de rechtsstaat valt, handelen volgens de grondwet en de wet en de mensenrechten respecteren.... gelijkheid voor burgers ongeacht religie, etniciteit en geslacht ...Alleen het Syrische volk zelf zal op democratische wijze de toekomst van zijn land bepalen, via de stembus.

'Het beschermen van de nationale grenzen' en 'gelijkheid van burgers ongeacht religie, etniciteit en geslacht' zijn ongetwijfeld cruciaal voor de toekomst van Syrië. Deze zinnen laten zien dat kantons of federale structuren in het land niet worden toegestaan en dat terreurgroepen die trachten in te spelen op verschillen in religie en etniciteit, geen ruimte krijgen.

De opmerkingen van president Putin over het congres dat Syrië de gelegenheid biedt om terug te keren naar een vredig en normaal leven was belangrijk. Verwijzend naar de conflicten die sinds 2011 hebben plaatsgevonden, zei Poetin dat de tijd is gekomen om deze tragische pagina van de geschiedenis te sluiten. Het is inderdaad van groot belang dat landen die garant willen staan in actie zijn gekomen, en een akkoord hebben bereikt over de belangrijkste principes met betrekking tot een grondwet, dat een belangrijke stap markeert in het oplossingsproces van de Syrische crisis. Het lijdt geen twijfel dat de alliantie van drie bevriende bondgenoten een cruciale rol speelde in deze prestatie. De drie bevriende landen, Rusland, Turkije en Iran, vertegenwoordigden verschillende kanten en lieten zien dat het mogelijk was om een middenweg te vinden.

De Turkse Afrin-operatie, uitgevoerd in samenwerking met Rusland, was een show van vastberadenheid in weerwil van het Westen en met name de VS. Noodzakelijke en gerechtvaardigde stappen met betrekking tot de regio en de alliantie van het NAVO-lid Turkije met Rusland, hebben aan bepaalde groepen laten zien dat het niet het Westen was die alle beslissingen heeft genomen.

De gesprekken in Sochi en de daaruit voortvloeiende stappen toonden aan de wereld dat Rusland de belangrijkste speler was als het ging om Syrië. Het is duidelijk dat de stappen van Rusland, gemaakt na overleg en overeenstemming met Turkije, een oplossing met zich meebrengt die ook de oppositie omvat. Deze week had de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, face-to-face en zes telefoongesprekken gevoerd met zijn Russische collega Sergey Lavrov. Deze intense dialoog is te danken aan de wens van deze twee bondgenoten om het meest positieve en gezonde vredesproces in Syrië te stichten.

We hopen dat een grondwet waarin alle groepen van de Syrische samenleving zijn vertegenwoordigd snel kan worden ontworpen, en het land kan worden herbouwd na volledig te zijn gezuiverd van terroristische groeperingen. Dit gaat een prestatie worden die mogelijk wordt gemaakt door een alliantie van regionale landen die zijn aangegaan voor de redding van het Syrische volk. Een dergelijk resultaat zal ook die kringen tot zwijgen brengen die erop gebrand zijn iedereen te beheersen, en bewijzen dat degenen die beweren dat het goed is om verdeeld te zijn, ongelijk hebben.

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in Pravda.rua (Russia):

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/06-02-2018/139952-syria_resolution-0/

https://www.eurasiareview.com/08022018-one-step-closer-to-a-resolution-in-syria-oped/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270678/een-stap-dichterbij-voor-eenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270678/een-stap-dichterbij-voor-eenhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/pravda_adnan_oktar_one_step_closer_to_a_resolution_in_Syria2.jpgFri, 16 Feb 2018 09:20:34 +0200
Drones Op Elk Terrein Een Opkomende Trend

Hoewel drones simpelweg een product zijn van onbemande vliegtuigtechnologie, worden ze tegenwoordig geassocieerd met de dood. De reden hiervoor is de toenemende bekendheid van de militaire toepassingen van UAV-technologie en hun vermogen om bommen te dragen.

Dat gezegd hebbende, zijn drones in snel tempo een belangrijke technologische troef aan het worden voor hulpverlening en de ontwikkeling van de gezondheidssector. God inspireert wetenschappers met zo’n geavanceerde technologie die voor de hele mensheid zal worden gebruikt, vooral in onze tijd. Idealiter zou deze belangrijke technologie moeten worden gebruikt voor samenwerking en hulpinspanningen in plaats van bloedvergieten. Het lijkt erop dat het vreedzame gebruik van drones ook een substantiële bijdrage kan leveren aan de economieën van landen. De afgelopen paar dagen heeft de Internationale Vereniging van Unmanned Vehicle Systems (AUVS) bijvoorbeeld aangekondigd dat, als het beoogde civiele gebruik van dronesystemen kan worden gegarandeerd, het werkgelegenheid zal bieden aan meer dan 70.000 mensen in de VS in drie jaar tijd, en zal het een instroom van $ 13,6 miljard aan de economie bieden.

Talloze projecten waarbij drones worden gebruikt voor vreedzame doeleinden worden geleidelijk ingevoerd. Een van deze projecten vindt plaats in Rwanda, een van de kleinere landen van Afrika.

Rwanda is een land waar mensen voornamelijk op het platteland wonen. In dit tropische land is het belangrijkste middel om toegang te krijgen tot gezondheidszorgdiensten gemeenschapsklinieken. Het is echter onmogelijk om bloedproducten op te slaan in deze gemeenschapsklinieken. Het kan vier tot zes uur duren om bloedproducten of andere medische benodigdheden met een voertuig te vervoeren. Dit is ongetwijfeld een zeer lange tijd, die kan resulteren in het verlies van levens in sommige noodsituaties. Als we rekening houden met het feit dat geboorte de moeders vaak het risico geeft op bloedingen, wordt het belang van snelle medische interventies duidelijker. Zipline, een in Californië gevestigd roboticabedrijf, kan drones gebruiken om bloedproducten en vaccins te vervoeren naar elke locatie in Rwanda. Het doel van Zipline in dit non-profitprogramma is om drone stations te installeren om het hele land te bestrijken, die elk een gebied besturen met een diameter van 75 km. In Malawi, worden bloedmonsters van baby's van hiv-positieve ouders vervoerd door drones. Er is ook een klein distributienetwerk in de Dominicaanse Republiek.

In de VS werken Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) aan een dronesysteem dat door gezondheidswerkers wordt beheerd via hun mobiele telefoons. Er wordt aangenomen dat, naast het verspreiden van medische benodigdheden, dit project ook kan worden gebruikt om mensen te vinden die zijn vastgelopen in gevaarlijke gebieden.

Een ander voorbeeld van het vreedzame gebruik van drones is te zien in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika gebruikt drones om stropers te detecteren en te voorkomen dat ze olifanten en neushoorns aanvallen. Drones kunnen zelfs toezicht bieden voor gebieden op 33 kilometer afstand van waar ze opstijgen. Een ander land dat drones voor soortgelijke doeleinden gebruikt, is de Verenigde Arabische Emiraten. Wadi Wurayah, het nationale park van het land, wordt bewaakt door drones met een bereik van 40 kilometer.

Drones hebben ook de mogelijkheid om informatie te verschaffen over de vorming van tropische stormen of orkanen. In dit opzicht gebruikt NASA zijn Hawk-model-drones, die 30 uur durende vluchten kunnen uitvoeren. NASA streeft naar het meten van atmosferisch vocht, chemische samenstellingen en straling en gasniveaus op grote hoogte, en verschillende andere meteorologische omstandigheden onderzoeken via drones met een project genaamd ATTREX.

Een bedrijf in Orléans, Frankrijk, werkt aan de assemblage van kleine gebouwen met polystyreenschuim die door kleine drones kunnen worden gedragen. In plaats van door middel van afstandsbediening, zijn deze drones uiteindelijk bedoeld om autonoom te werken met behulp van kunstmatige intelligentie.

In een van zijn rapporten in maart 2013, wijst de International Association of Unmanned Vehicle Systems (AUVS) erop dat het gebruik van drones het sproeien van landbouwgewassen veel efficiënter kan maken tegen lagere kosten.

Een van de meest veelbelovende gebieden voor drones is vrachtvervoer. Amazon heeft het al gepatenteerd. Het doel van het project is om de bestelde producten van de website te distribueren met drones. Amazon voltooide zijn eerste tests begin 2017 en bepaalde zelfs de procedure die moet worden gevolgd in het geval de distributie om de een of andere reden faalt.

Het is ook mogelijk om observatie met drones uit te voeren. Drones die kunstmatige intelligentie gebruiken en een bepaald gebied scannen, kunnen veel potentiële rampen voorspellen door het volgen van de vluchtelingenhandel of het detecteren van olielekken. Met een vergelijkbare monitoringprocedure kunnen bosbranden ook worden gedetecteerd voordat ze uit de hand lopen.

Dankzij de zich snel ontwikkelende technologie kunnen drones het leven voor iedereen gemakkelijker maken door een zeer waardevolle bijdrage te leveren voor de mensheid. Ze zullen ongetwijfeld in de toekomst nuttiger zijn naarmate hun vluchtafstanden en laadcapaciteiten toenemen. Bovendien is het ook een groot gemak dat door middel van kunstmatige intelligentie, op een dag in staat zullen zijn om zelfstandig te functioneren zonder dat iemand ze bestuurt.

Maar er zijn ook enkele problemen die hiervoor moeten worden opgelost. Allereerst moeten de wettelijke voorschriften die nodig zijn voor het gebruik van drones worden geperfectioneerd; er is momenteel nogal wat vaagheid met betrekking tot het gebruik van drones. Zo kunnen laaggeprijsde drones die cameratoezicht aanbieden een bedreiging vormen voor de privacy. Een andere kwestie is het probleem van vliegroutes, die uiteindelijk een probleem zullen worden naarmate het gebruik van drones wijdverspreid wordt. Van tevoren vastgestelde luchtroutes, vergelijkbaar met die voor de burgerluchtvaart, kunnen ook voor drones noodzakelijk worden. Anders kan een drone op het hoofd van een mens vallen terwijl hij op straat loopt of in een café zit.

Hoewel het lijkt alsof het enige tijd zal duren, kunnen drones de voorbodes worden van een nieuwe wereld van vrede en gemak. In plaats van iets afschrikwekkends te zijn met de bommen die ze dragen, kunnen ze voor veel mensen een sprankje hoop zijn met de hulp die ze bieden en de bijdragen die ze leveren aan de mensheid. Dit zal alleen mogelijk zijn als de aanhangers van  vrede de oproep tot oorlog overweldigen.

-----------------

[i] Theras A. Gordon Wood, Drones At Home: 10 Peaceful Uses For Unmanned Fliers, 22 Nisan 2013, https://blog.urthecast.com/updates/drones-at-home-10-peaceful-uses-for-unmanned-fliers/

[ii] Zoe Flood, From killing machines to agents of hope: the future of drones in Africa, the Guardian 27 Temmuz 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/africas-drone-rwanda-zipline-kenya-kruger

[iii] Theras A. Gordon Wood, Drones At Home: 10 Peaceful Uses For Unmanned Fliers, 22 Nisan 2013, https://blog.urthecast.com/updates/drones-at-home-10-peaceful-uses-for-unmanned-fliers/

[iv] Zoe Flood, From killing machines to agents of hope: the future of drones in Africa, the Guardian 27 Temmuz 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/africas-drone-rwanda-zipline-kenya-kruger

[v] Faisal Abbas, Drones for Good: UAE Honors Peaceful-Purpose Innovators, Huffington Post, https://www.huffingtonpost.com/faisal-abbas/drones-for-good-uae-honor_b_6640152.html

[vi] Theras A. Gordon Wood, Drones At Home: 10 Peaceful Uses For Unmanned Fliers, 22 Nisan 2013, https://blog.urthecast.com/updates/drones-at-home-10-peaceful-uses-for-unmanned-fliers/

[vii] Rachel Feldman, NASA's Climate Drones Research at 65,000 Feet, Popular Mechanics 14 Ocak 2013, http://www.popularmechanics.com/science/environment/a8630/nasas-climate-drones-fly-to-65000-feet-14978045/

[viii] Frac Centre, Flight Assembled Architecture/Architectures volantes,

http://www.frac-centre.fr/expositions/l-historique-des-expositions/rub/gramazio-kohler-raffaello-andrea/gramazio-amp-kohler-raffaello-andrea-179.html

[ix] AUVSI, The Economic Impact of Unmanned Aircraft Systems Integratıon in The United States, Mart 2013, http://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/AUVSI/958c920a-7f9b-4ad2-9807-f9a4e95d1ef1/UploadedImages/New_Economic%20Report%202013%20Full.pdf

[x] David Grossman, Amazon Patents Drone Self-Destruction System, Popular Mechanics 2 Aralık 2017, http://www.popularmechanics.com/flight/drones/a14000375/amazon-patents-drone-self-destruction-system/

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in Daily News (South Africa)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270657/drones-op-elk-terrein-eenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270657/drones-op-elk-terrein-eenhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/daily_news_adnan_oktar_drones_set_to_soar_in_all_fields2.jpgThu, 15 Feb 2018 09:47:04 +0200
Evolutie kan Schepper niet ontkennen

In zijn artikel in 2016, beweerde Harvard bioloog Jack Szostak, een Nobelprijswinnaar, dat hij een methode heeft ontdekt waarmee ribonucleïnezuur (RNA) zichzelf kon repliceren.

Deze claim is geïntroduceerd als een antwoord op een zeer belangrijke vraag over de oorsprong van het leven. Na slechts een jaar was hij genoodzaakt om zijn essay in te trekken.

Het laboratorium van Szostak aan de universiteit van Harvard is al heel wat jaren bezig om een antwoord te vinden op de oorsprong van het leven.

Natuurlijk is dit onderzoek niet objectief of onbevooroordeeld; hun inspanningen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het leven voortkwam door toevalligheden, dat wil zeggen door zogenaamde evolutionaire mechanismen.

Het laboratorium van Szostak was vooral geïnteresseerd in hoe RNA zichzelf kon repliceren zonder enzymen. In het artikel dat Szostak moest intrekken, beweerde hij dat RNA zichzelf kon repliceren zonder enzymen.

Het is noemenswaardig om in het kort uit te leggen waarom Szostak en vele andere wetenschappers wanhopig op zoek zijn naar het zogenaamd 'zichzelf vermenigvuldigende' RNA.

Evolutionisten raken verstrikt wanneer ze proberen uit te leggen hoe het DNA-molecuul dat de informatie van de eiwitten bevat in de eerste plaats is ontstaan.

Omdat ze de complexiteit van het DNA niet konden verklaren door toevalligheden, zochten evolutionisten naar nieuwe manieren om het in de jaren tachtig te verklaren. Harvard-chemicus Walter Gilbert ontwikkelde in 1986 een scenario waarin hij beweerde dat miljarden jaren geleden een zelfreplicerende RNA-molecule op de een of andere manier vanzelf ontstond.

Hij beweerde vervolgens dat dit RNA-molecuul opeens eiwitten begon te produceren met behulp van omgevingsomstandigheden. Daarna beweerde hij dat het nodig was om deze informatie over een tweede molecuul te behouden, maar hij beweerde dat het DNA-molecuul het toch gelukt is om zich  “vanzelf  te vormen".

Zoals vele evolutionisten, gelooft Szostak dat het RNA het eerste organische molecuul is dat is ontstaan. Echter, evolutionisten moeten laten zien hoe RNA zichzelf kan repliceren zonder andere enzymen en eiwitten.

Dit is waar het lab van Szostak aan werkte. Ze dachten dat als een dergelijk mechanisme zou worden gevonden, het vermogen van het RNA om zichzelf te repliceren zou worden bevestigd en dat RNA zou kunnen hebben gevormd door de zogenaamde evolutie voordat DNA of eiwitten bestonden, waarvan ze hoopten dat ze een basis zouden vormen voor de evolutionistische claims op de oorsprong van het leven.

Ze hebben echter nooit dit doel bereikt omdat noch RNA noch enig deel van de cel het product van toeval was.

Het artikel dat in 2016 in Nature Chemistry werd gepubliceerd,  als een "ontdekking" die de evolutietheorie ondersteunde, en dat de aanleiding was voor Nobelprijswinnaar Szostak , ging over deze "bevinding".

Postdoc Tivoli Olsen van het laboratorium van Szostak kreeg echter niet dezelfde resultaten,  ondanks dat hij dezelfde experimenten herhaalde.

En niet alleen dat, hij zag ook dat de eerdere resultaten van het experiment verkeerd waren geïnterpreteerd.

Zodoende werd het artikel van Szostak ingetrokken. Szostak bekende dat dit "debacle" "ronduit genant" was en vervolgde:

"Achteraf waren we volledig verblind door ons geloof (in onze bevindingen) - we waren niet zo zorgvuldig of rigoureus als we hadden moeten zijn (en zoals Tivoli was) bij het interpreteren van deze experimenten."

In feite is Szotsak's oprechte bekentenis zelfs vrij significant.

De evolutietheorie, die niet gebaseerd is op bewijs, werd gepleit voor materialistische doeleinden, omdat het werd beschouwd als de enige manier om het bestaan van een Schepper te ontkennen.

Elke wetenschappelijke bevinding, is vanaf het moment dat het wordt ontdekt,  altijd geïnterpreteerd op basis van de evolutietheorie van deze mensen. Zoals men in de bekentenis van Szotsak heeft gezien, brengt hun geloof in de evolutie de objectiviteit van veel wetenschappers ten val, waardoor ze bevindingen verkeerd interpreteren.

Wat nog interessanter is, is dat de woorden van Szotsak, die gericht waren op degenen die in de schepping geloven, eigenlijk zijn eigen situatie beschreven.

Hij zei: "Ik denk dat geloofsystemen die gebaseerd zijn op geloof inherent gevaarlijk zijn, omdat ze de gelovige ontvankelijk maken voor manipulatie wanneer scepticisme en vragen worden ontmoedigd."

Zoals blijkt, beschrijven de woorden van Szotsak in feite vrij nauwkeurig de mensen die blindelings geloven in de evolutietheorie, ook al is er geen bewijs om dit te ondersteunen.

De evolutietheorie is een niet-wetenschappelijk geloof. Materialisten en evolutionisten hebben de evolutietheorie stevig omarmd, om niet te erkennen dat het universum en het leven het product van een Schepper zijn.

Sinds de 19e eeuw is de wetenschap vastgelopen door het evolutionistische en materialistische perspectief, en een grote hoeveelheid tijd,energie en materiële middelen worden in dit opzicht verspild. Elk stukje bewijs, van fossielen tot microscopische ontdekkingen, wordt beoordeeld vanuit een evolutionistisch en materialistisch perspectief.

De bekende bekentenis van Richard Lewontin, een geneticus en evolutionist aan de Harvard Universiteit, beschrijft dit feit duidelijk:“We hebben een ‘vooraf’ verplichting, een verbintenis tot het materialisme. Het is niet zo dat de methoden en instellingen van de wetenschap ons op de een of andere manier dwingen een materiële verklaring van de fenomenale wereld te accepteren. Integendeel, dat we gedwongen worden door onze 'vooraf' aanhankelijkheid aan materiële oorzaken om een onderzoeksapparaat, en een reeks concepten te creëren die materiële verklaringen leveren dat materialisme absoluut is, want we kunnen geen Goddelijke Voet in de deur toelaten. "

Het naast elkaar bestaan van de "noodzakelijke stoffen", "noodzakelijke milieuomstandigheden"en "noodzakelijke interventies" in noodzakelijke hoeveelheden en op het juiste moment,in een nutteloze, doelloze, ongecontroleerde omgeving, waar geen kennis en intelligentie bestaat zoals evolutionisten beweren, is inderdaad onmogelijk.

Zelfs voor de vorming van een enkele RNA-molecule moet een intelligente, wetende en krachtige Schepper bestaan.

Dit is een zeer duidelijke en absolute waarheid, een waarheid die door de wetenschap is aangetoond. Bij elke inspanning die men verricht om het tegendeel te bewijzen,  is men genoodzaakt om die  "in te trekken".

----------

[1] http://retractionwatch.com/2017/12/05/definitely-embarrassing-nobel-laureate-retracts-non-reproducible-paper-nature-journal/#more-52894

[2] Richard Lewontin, The Demon-Haunted World, The New York Review of Books, January 9, 1997, s. 28

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in New Straits Times (Malaysia):

https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/01/328188/evolution-fails-deny-Creator

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270496/evolutie-kan-schepper-niet-ontkennenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270496/evolutie-kan-schepper-niet-ontkennenhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/new_straits_times_adnan_oktar_evolution_fails_to_deny_Creator2.jpgMon, 12 Feb 2018 10:01:16 +0200
De Rol van Propaganda in de Holocaust

De Shoah was een van de zwaarste tragedies in de geschiedenis, toch waren veel landen in die tijd apathisch en onverschillig. Het duurde een tijdje voordat de Verenigde Staten actie ondernam. Het Verenigd Koninkrijk was zich bewust van wat er gebeurde, niettemin, volgde het aanvankelijk een beleid dat Hitler aanmoedigde. Alhoewel tegenwoordig de Holocaust in westerse landen zijn status heeft verworven en opgenomen is in de wetgeving van velen, is dat in de moslimwereld heel anders.

Eenzijdige propaganda en een gebrek aan informatie over hoe de Joden werden afgeslacht en de gruwelen van de gaskamers, de concentratie- en vernietigingskampen, laten veel moslims totaal onverschillig voor de onmenselijke brutaliteit van de nazi's en hun collaborateurs. Het is dus aan moslims om de feiten van de geschiedenis recht te zetten door deze afschuwelijke misdaad tegen de mensheid te onderzoeken.

De Holocaust vond niet plaats in een vacuüm. Het was gebaseerd op antisemitische overtuigingen, de haat van vroeger tegen de Joden. Hitler gebruikte zijn ideologische propaganda om dit slapende sentiment onder miljoenen op te wekken. Hij gebruikte de macht van zijn welsprekendheid en overtuigde miljoenen ervan te geloven dat de Joden, die minder dan 1% van de gehele Duitse bevolking vertegenwoordigden, meedogenloos moesten worden uitgeroeid.

De joden werden het doelwit van de nazi’s, door middel van ideologische propaganda om het Duitse volk te indoctrineren met haat en vijandigheid jegens de joden."Propaganda tracht een doctrine te forceren op het gehele volk", schreef Adolf Hitler in zijn boek Mein Kampf in 1926. Hij pleitte voor het gebruik van propaganda om haat tegen joden en andere minderheden te verspreiden.Toen de nazi's in 1933 aan de macht kwamen, richtten zij een Rijksministerie van Openbare Verlichtingen en Propaganda op, onder leiding van Joseph Goebbels. Het doel van deze "duistere propagandamachine" was om door heel Duitsland vijandschap te verspreiden tegen de joden en andere minderheidsgroepen die het doelwit waren, ze werden de "ongewensten" genoemd.

De nazi's startten ook een boycot gericht op Joodse winkels en bedrijven, een soortgelijke antisemitische strategie voor wat we zien in de hedendaagse BDS-beweging (Boycott, Divestment en Sanctions). In heel Duitsland werden posters opgehangen, die de Joden afschilderden als lelijke monsters, en met leuzen zoals "Koop geen Joodse goederen". In 1940 werd de antisemitische film The Eternal Jew vertoond in bioscopen in heel Duitsland. Op scholen waarschuwden leerkrachten hun leerlingen voor de zogenaamde "Joodse dreiging", en tijdens lessen werden Joden belachelijk gemaakt en belasterd.

Op 20 januari 1942, tijdens de Wannsee-conferentie, besloten hoge nazi-functionarissen tot een "definitieve oplossing voor het joodse probleem"

Dit betekende de systematische uitroeiing van alle Joden: mannen, vrouwen en kinderen, zelfs baby's, geen Jood levend achterlatend. Deze barbaarsheid zou plaatsvinden in alle gebieden die bezet en gecontroleerd werden door de nazi's. Overeenkomstig van dit besluit werden de vernietigingskampen opgericht. In deze kampen vermoordden de nazi's onder afschuwelijke omstandigheden zo'n 11 miljoen mensen, zes miljoen van hen waren Joden.

Het is zeker geen geheim dat nazi-Duitsland gedurende de oorlog, zijn aandacht vestigde op het zoeken van steun van sommige leiders uit het Midden-Oosten. De destructieve propaganda tegen de Joden die begon met de opkomst van Hitler, gefilterd in vele invloedsgebieden in vele delen van de wereld. Ze gebruikten soortgelijke propaganda-tactieken in veel landen in het Midden-Oosten. Radio Berlin begon met Arabische en Perzische radio-uitzendingen met als doel vijandigheid en haat tegen de Joden te creëren. De nazi's maakten in dit gebied ook trainingsprogramma's voor de jeugd, waarbij de Joden werden afgeschilderd als 'vijanden'.

Vandaag de dag heeft een niet onbelangrijk percentage van de wereldbevolking of niets gehoord over de Holocaust of te wel niet ontkend. Onder invloed van en onderworpen aan vooringenomen leringen en haat indoctrinatie tegen de Joden, zijn sommige  moslimgroepen gepredisponeerd om deze gruweldaad te ontkennen, maar de ontkenning van de Holocaust is de ontkenning van historische feiten.

Waarom is het zo belangrijk om deze ontkenning van de Holocaust te erkennen en te weerleggen? De reden is dat als ooit in de toekomst zulke wreedheden zouden gebeuren, gericht op de Joden of een ander ras, natie of religie, zullen de mensen hier hopelijk van hebben geleerd en niet ongevoelig zijn en omstanders zijn, maar zich actief verzetten tegen deze misstanden. Ze moeten de moed hebben om zich openlijk te verzetten tegen dergelijke onrechtvaardigheid, en altijd de kracht putten om onrecht te bestrijden vanuit hun geloof in God.

De onverschilligheid van zoveel mensen voor de gruwelen van de Holocaust komt voort uit een gebrek aan goed onderwijs, voortdurende 'duistere propaganda' en desinformatie. De rol van propaganda, laster en desinformatie wordt vaak onvoldoende benadrukt. Echter, het begrijpen van de rol van onwaarheden en laster geeft de boodschap van de Holocaust betekenis in het dagelijks leven, en om de noodzaak om de waarheid, de Bijbelse moraal en de waarde van het leven te handhaven. Mensen met een goed geweten moeten moed, vastberadenheid en eerlijkheid inbrengen om op te staan tegen kwade ideologieën en hun boodschappen van haat.

Moslims zouden ook een wijdverspreide culturele "campagne" moeten leiden: goed opgeleide en goed geïnformeerde moslims moeten uitleg geven aan degenen die zich niet bewust zijn van het beleid dat de weg vrijmaakte voor een van de grootste tragedies die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Het is ook van cruciaal belang om de leerstellingen van de islam te doen herleven, die het handhaven van gerechtigheid, het beschermen van de onderdrukten en het tonen van genade en mededogen tegenover de onschuldigen vereisen.

Alle leiders van de moslimgemeenschap, of ze nu politieke of religieuze leiders zijn, hebben een belangrijke plicht. Deze moslimleiders moeten uitleggen dat de islam nooit zo'n haat of vervolging zou toestaan. Ze moeten hun gemeenschappen informeren dat volgens de Koran elke Jood, of een ander volk dat lijdt, altijd geholpen moet worden door moslims. Het is van het grootste belang en een morele plicht om een persoon bewust te maken, en ervoor te zorgen dat zulke tragedies nooit meer zullen plaatsvinden.

Artikel van de heer Adnan Oktar in The Jerusalem Post (Israel):

http://www.jpost.com/Opinion/The-role-of-propaganda-in-the-Holocaust-539981#/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270373/de-rol-van-propaganda-inhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270373/de-rol-van-propaganda-inSat, 10 Feb 2018 13:49:23 +0200
Een Verhaal met Twee Kanten

De jongeren van Bahrein moeten worden beschermd tegen de gevaren van sociale media, evenals het waarderen van de voordelen ervan. Sean Parker, oprichter van Facebook en mede-oprichter van Napster, verraste onlangs de wereld met zijn harde opmerkingen tegen sociale media. Hij klaagde over het schadelijke effect van Facebook op de samenleving, en waarschuwde voor de mogelijk gevaarlijke impact op de gezonde ontwikkeling van kinderen. Hij gaf toe dat toen ze voor het eerst met het idee kwamen, ze wilden dat mensen zo veel mogelijk verslaafd raakten aan het systeem; de knop "Vind ik leuk" is als resultaat van dit verlangen ontstaan.

"... misbruik maken van een kwetsbaarheid in de menselijke psychologie" is hoe Parker de functie van de "vind ik leuk" -knop en sociale media in het algemeen beschrijft. Dit is de pijnlijke waarheid. De meeste mensen beginnen een onderbewuste race in hun gedachten met mensen die ze beschouwen als hun competitie en na een tijdje, verandert het verkrijgen van erkenning of het uitlokken van gevoelens van afgunst bij hun leeftijdsgenoten in iets van een levensdoel. Niet alleen heeft niet niemand hier baat bij, het maakt mensen ook depressief als ze het gevoel hebben dat ze er niet in geslaagd zijn om deze doelen te bereiken.Wanneer sociale media stappen ondernemen om die kwetsbaarheid te verzilveren, kunnen de uitkomsten verontrustend zijn.We kunnen deze trend echter eenvoudig veranderen door deze op een positieve manier te gebruiken.

Veel onderzoeken bevestigen het bestaan van deze dreiging en laten zien dat sociale media gevaarlijker kunnen zijn dan dat het nuttig is.Volgens een onderzoek zei 62% van de 1.500 gebruikers van sociale media dat ze zich onvoldoende voelden, terwijl 60% zei jaloers te zijn toen ze zichzelf vergeleken met anderen op de platforms. Professor Margaret Duffy van de Universiteit van Missouri noemt ook de schadelijke verschijnselen en zegt:"Als het wordt gebruikt als een manier om de eigen prestaties ten opzichte van anderen te vergroten, kan dit een negatief effect hebben".

De constante wens om naar validatie te zoeken en vergelijkingen te maken, heeft vooral betrekking op beïnvloedbare jonge mensen, die ook de meest kwetsbare leeftijdsgroep zijn.Tenzij dergelijke gevoelens worden beteugeld, kunnen ze uiteindelijk de vorming van gezonde, sterke personages in deze personen aantasten.In het verleden, toen er geen sociale media was, was de behoefte aan erkenning beperkt tot een klein aantal vrienden en kennissen; als gevolg daarvan waren de verwachtingen - en de mogelijke teleurstellings- niveaus - laag.Tegenwoordig creëert het aantal virtuele gezichten echter onrealistisch hoge verwachtingen en de resulterende teleurstelling kan overweldigend zijn.Met andere woorden, hoewel sociale media op vele manieren kunnen helpen en nuttig kunnen zijn, kan dit ook schadelijke effect hebben.

Zoals Parker suggereert, heeft dit soort denken een negatieve invloed op de ontwikkeling van kwetsbare jonge mensen. Ze zijn opgegroeid met "Vind ik leuk" -knoppen, met volgers, met te veel aandacht op de status van sociale media.Hoe gaan ze om met de echte wereld? Wat zal er gebeuren als de validatie die ze zoeken in de online wereld niet vertaald wordt naar de echte wereld? Het is van cruciaal belang dat deze kwesties worden aangepakt voordat generaties op generaties opgroeien met een dergelijke onnodige last op hun ziel.

Het is mogelijk om zo'n denkwijze te vervangen door constructieve en behulpzame gedachten, door ook de kracht van sociale media te benutten. Het consequent verspreiden van positieve berichten op dit platform kan de meer negatieve effecten compenseren.Het kan een buitengewoon effectief hulpmiddel zijn bij het overwinnen van vooroordelen, het tegengaan van haatculturen, het verspreiden van boodschappen van liefde, begrip en vrede. En het bovengenoemde verlangen naar erkenning kan worden tenietgedaan door de volgende hypothetische berichten:

Onthoud dat de erkenning van iemand anders - of het gebrek daaraan - geen daadwerkelijk effect op u heeft.

Realiseer je dat je eigen validatie niet echt iemands leven beïnvloedt, en de erkenning van de levens van anderen heeft ook geen invloed op die van jou.

Verbind uw gevoel van eigenwaarde niet met de mening van anderen, ongeacht of het bekenden of anonieme internetgebruikers zijn.

Vergeet niet dat het je karakter is wat telt, niet wat iemand anders van je vindt.

Met dit soort denken worden jongeren hopelijk gered van de valstrik van erkenning en beginnen ze sterke en onafhankelijke personages te ontwikkelen die minder egocentrisch zijn en meer aandacht hebben voor hun omgeving.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Gulf Daily News (Bahrain):

http://www.gdnonline.com/Details/304338/GDN-Readers-View-Double-edged

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270233/een-verhaal-met-twee-kantenhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270233/een-verhaal-met-twee-kantenMon, 05 Feb 2018 10:57:47 +0200
Wat heeft Turkije van het terrorisme geleerd?

Het Midden-Oosten is een uitdagende regio. Omringd door strijd en vernietiging van alle kanten, heeft Turkije een grote verantwoordelijkheid en missie als land in deze lastige geografie. Het is om deze reden dat, gezien de missie die het heeft ondernomen en zijn eigen geopolitieke belang, heeft Turkije vele tijden van ontberingen moeten doorstaan, vroeger en nu.

Net zoals staatsgrepen en terrorisme al lange tijd onafscheidelijke deel uitmaken van het Midden-Oosten, geldt hetzelfde ook voor Turkije. De couppoging die Turkije op 15 juli 2016 doormaakte, was een cruciale les in het herkennen van zowel de terroristische organisaties als de verraderlijke diepe structuur waar Turkije mee wordt geconfronteerd. Deze couppoging leidde tot het besef dat Turkije niet alleen de confrontatie moet aangaan met terroristische organisaties die hun ware kleuren en intenties niet verbergen,maar ook hypocrieten die de staat van binnenuit infiltreerden, zoals FETO.

De noodtoestand, die sindsdien van kracht is, heeft tot doel deze diepe, verraderlijke organisatie grondig bloot te leggen. Na bijna alle vitale instellingen te hebben geïnfiltreerd, van het leger tot de politie, van het gerechtelijk apparaat tot de politiek, van de media tot de economie, heeft deze organisatie aangetoond, die bijna 250 burgers tot martelaar maakte,  dat de bittere vijandschap niet alleen gericht is tegen degenen die Turkije besturen, maar tegen de gehele Turkse bevolking. Dit geeft aan dat het terrorisme-probleem waar Turkije nu weer mee geconfronteerd wordt nooit gering is geweest.

FETO's band met de terroristische organisatie PKK, die de afgelopen veertig jaar wrede aanvallen binnen de grenzen van Turkije heeft gepleegd om Zuidoost-Turkije te veroveren, was natuurlijk geen verrassende openbaring. Het in 2014 geïnitieerde "oplossingsproces", dat was gebaseerd op onderhandelingen met de stalinistische terroristische organisatie PKK, stelde diverse privileges voor aan de PKK,  in ruil voor het neerleggen van hun wapens. In die periode, toen we dit onderwerp bespraken, legden we veel nadruk op de volgende mogelijke gevaren:

Een stalinistische terroristische organisatie die alleen op wapens vertrouwt, zal nooit zijn wapens neerleggen.

De beloften van het neerleggen van wapens en het zich terugtrekken uit het land zullen nooit werkelijkheid worden; alleen de zieke en verminkte terroristen zullen weggestuurd worden uit het land.Tijdens deze fase zal de terroristische organisatie haar kader verjongen terwijl ze een terugtrekking uit het land veinzen.

Ondertussen worden de leden van de terroristische organisatie ingezet in de steden en vormen ze de stedelijke structuur van de organisatie.

Met deze methode kunnen ze hun wapens neerleggen terwijl ze geworteld raken in steden die worden bedreigd met wapens, en hun dominantie in de regio vestigen.

Toen de situatie zich begon te ontvouwen in exact dezelfde volgorde die we hadden voorzien, heeft de Turkse regering de aandacht gevestigd op onze waarschuwingen en met een plotselinge manoeuvre het oplossingsproces opgeschort. Sommige landen hebben de verzoeningsmethode gebruikt in hun strijd tegen het terrorisme; deze methode zal echter zeker geen oplossing bieden voor de PKK-kwestie in Turkije. De eerste en belangrijkste reden hiervan is het feit dat de PKK-terroristische organisatie een anarchistische communistische staat wil stichten: daartoe drukt de PKK zijn territoriale eisen uit en is het gericht op de wereldwijde verspreiding van het rode communistische systeem, dat het van plan is te vestigen over de gebieden die het uit Turkije wegtrok.

Daarom zal een terroristische organisatie als de PKK alleen bereid zijn een overeenkomst te sluiten zolang aan de territoriale eisen wordt voldaan. Dit is echter onacceptabel voor het Turkse volk en de Turkse regering .

Dus als de gewapende strijd niet het gewenste resultaat oplevert en onderhandelingen onmogelijk zijn, betekent dit dan dat het probleem onoplosbaar is? Dat is zeker niet het geval. Zoals met alle kwesties met betrekking tot terrorisme, is het PKK-probleem in de kern ideologisch. De reden waarom mensen worden opgeroepen om de wapens op te nemen en zich bij de PKK aan te sluiten, is de stalinistische ideologie. Ondanks al hun pogingen om zich te verbergen als een volledig onafhankelijke organisatie onder de PYD-paraplu (de PKK en de PYD zijn twee kanten van dezelfde medaille) om de goedkeuring van de VS te behalen, is het anarchistische communisme altijd de onderliggende ideologie gebleven.Daarom moeten de ideologische redenen die deze groepen in de greep van het anarchisme en het communisme drijven grondig worden onderzocht en geconfronteerd worden met een gepaste wetenschappelijke reactie.

Daartoe moet nauwkeurig worden aangegeven op welke manier een dergelijke wetenschappelijke reactie tot stand kan worden gebracht, en moeten jongeren met een goed ontwikkeld nationaal geweten worden opgevoed. Hoewel het Turkse nationale geweten zich tijdens de couppoging van 15 juli heel heldhaftig manifesteerde, is een nationaal onderwijsbeleid dat rond dit doel is gebouwd nog steeds hard nodig.

Hetzelfde geldt ook voor de FETO-organisatie. In de breedste zin is FETO een terroristische organisatie die opereert onder de bevelen en gevormd is rond de eisen van bepaalde geheime buitenlandse mogendheden. Het voerde hun bevelen uit en is uit op een verdeeld Turkije.De verraderlijke modus operandi die de organisatie in dienst heeft, maakt de situatie zeker veel moeilijker voor zowel de Turkse regering als de Turkse natie.Maar er zijn cruciale en belangrijke stappen die Turkije moet nemen om nooit meer met dit soort aanvallen geconfronteerd te worden.

Het feit dat degenen die Turkije hebben verraden juist de mensen zijn die zijn opgegroeid en getraind in Turkije, heeft de vraag opgeroepen hoe en via welke methoden ze zijn gemanipuleerd. Mensen die gemakkelijk verleid worden om verraders te worden, groeien meestal op in omgevingen waar sycofantie wordt gekweekt in de uitgestrektheid van nationale sentimenten. Om die reden is het cruciaal dat een jeugd met een ideologische missie wordt opgevoed en acties in het land moeten worden genomen om dit doel te bereiken.

Terrorisme is uiteindelijk een probleem dat zijn basis heeft in de ideologie. Als een persoon of een groep de wapens opneemt en probeert een idee op te leggen, betekent dit dat die persoon of groep hartstochtelijk gelooft in een verkeerde en zeer gevaarlijke ideologie. Het betekent dat ze zijn misleid, hoewel ze zich niet bewust zijn van de misleiding die hen voor de gek houdt.

Dit komt omdat ze nooit het wetenschappelijke bewijs hebben aangeboden gekregen die de onjuistheid van hun ideologie aantoont. Voor Turkije, een land in het hart van het Midden-Oosten dat fungeert als een brug tussen beschavingen, zijn inspanningen om het ideologische bewustzijn te verhogen van cruciaal belang. De ernstige tekortkoming in dit opzicht is de enige reden die de PKK in staat stelt om zijn bestaan in Turkije gedurende 40 jaar voort te zetten, en baant de weg vrij voor de opkomst van verraderlijke organisaties zoals FETO.

Uiteraard vraagt elke discussie over terroristische organisaties ook aandacht voor de externe factoren die hen voeden en versterken.Dit zal echter het onderwerp zijn van een ander artikel.

Artikel van de heer Adnan Oktar in Eurasia Review (USA):

http://www.eurasiareview.com/16012018-what-has-turkey-learned-from-terrorism-oped/

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270039/wat-heeft-turkije-van-hethttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/270039/wat-heeft-turkije-van-hethttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/eurasia_review_adnan_oktar_what_has_Turkey_learned_from_terrorism2.jpgThu, 01 Feb 2018 13:42:45 +0200
Google: een opkomende internationale speler in de internetwereld

De diversiteit aan informatie die Google biedt, is ook een punt van kritiek. Het internet is een omgeving zonder kwaliteitscontrole; iedereen kan elke gewenste hoeveelheid informatie verzamelen en deze aan de hele wereld presenteren.

Het heeft meer dan 70.000 werknemers over de hele wereld. Het heeft vijf van de top 10 meest gedownloade mobiele applicaties in de Verenigde Staten. Nadat het bedrijf in de eerste beursintroductie $ 85 had verhandeld, stegen de aandelen van het bedrijf tot $ 600. Het is een bedrijf met de hoogste mobiele en digitale advertentie-inkomsten. In 2017 zal de omzet in de mobiele markt naar verwachting ongeveer $ 50 miljard bedragen.

Het bovenstaande beschrijft Google, een van 's werelds toonaangevende technologiebedrijven. Het heeft kantoren in vele landen en hun online producten zijn van groot belang naast hun commerciële waarde.Tegenwoordig hebben de acties van Google verstrekkende gevolgen die de hele wereld kunnen veranderen. Met zijn huidige schaal is het niet alleen een technologiebedrijf, maar ook een wereldwijde speler.

Een van de meest uitgewerkte onderwerpen in internationale relaties is het concept van een 'acteur'. In internationale relaties worden entiteiten die onafhankelijke beslissingen kunnen nemen en onafhankelijk actie kunnen ondernemen, acteurs genoemd. Staten, individuen, nationale belangengroepen, internationale organisaties en transnationale organisaties zijn de meest voorkomende acteurs in internationale betrekkingen. Hoewel ze verschillen in type en organisatiestructuur, is het gemeenschappelijke kenmerk van alle acteurs hun vermogen om andere acteurs te beïnvloeden. Google wordt ook gerekend tot een van de grootste wereldwijde acteurs, zoals General Motors, IBM, Exxon-Mobil, Shell, Unilever en Microsoft.

Google is niet alleen maar een zoekmachine; het biedt een overvloed aan diensten in verschillende gebieden. Google biedt een breed scala aan mogelijkheden voor een groot aantal mensen in de wereld, met diensten zoals; Google Analytics voor het controleren van websitestatistieken, de gratis online e-mailservice Gmail, het documentbewerkingstoolpakket Google Docs en Google Translate om mensen te helpen communiceren in verschillende talen, de internetbrowser Google Chrome, sociale media netwerken Youtube en Google plus,en Google Earth voor weergave van een 3D-representatie van de aarde op basis van satellietbeelden.

Google is een technologiebedrijf, maar de diensten die het levert, hebben ook een sociaal aspect. U kunt bijvoorbeeld een bebost gebied in een stad bekijken, dankzij Google Earth, en meet hoeveel van dit gebied in de loop van de tijd is verwoest door verstedelijking; evenzo kun je een conflict zien tussen de veiligheidstroepen van een land en demonstranten.

Bovendien, door de mogelijkheid om commentaar te geven op de gedeelde informatie, documenten en video's, kunnen massa’s deelnemers worden van wereldwijde of lokale evenementen, die helpen bij het organiseren van nieuwe sociale bewegingen.

Het feit dat online gegevens gemakkelijk en snel kunnen worden geraadpleegd, leidt vandaag tot de empowerment van zowel burgers als niet-statelijke acteurs. Het versterkt de hand van het mondiale maatschappelijk middenveld tegen nationale regeringen, internationale bureaucraten en traditionele politieke elites.

Tot nu toe waren de regeringen de belangrijkste nieuwsbronnen voor veel landen. Persagentschappen waren daarom beperkt tot de informatie die de regeringen hen voorlegden voor hun nieuwsartikelen voor de massa. In het cyber tijdperk van vandaag, hebben mensen toegang tot nieuws en informatie die overheden kunnen overtreffen in kwaliteit en snelheid. Op deze manier kunnen ngo's, denktanks en verschillende belangengroepen de praktijken van overheden frequenter en effectiever ondervragen.

Niet-gouvernementele organisaties zijn nu veel effectiever in hun inspanningen op gespecialiseerde onderwerpen, zoals het milieu, wereldwijde armoede, volksgezondheid, persoonlijke rechten en vrijheden.

In die zin kunnen we zeggen dat Google een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de democratie en de mensenrechten in de wereld. Het beeld dat uiteindelijk wordt geschetst is echter niet zo perfect. Er zijn ook punten van grote kritiek op de diversiteit aan informatie die Google verstrekt. Het internet is een omgeving zonder kwaliteitscontrole; iedereen kan elke gewenste hoeveelheid informatie verzamelen en deze aan de hele wereld presenteren.Het is niet mogelijk om de betrouwbaarheid van de informatie die Google presenteert te checken, vooral van politieke kwesties.

Bovendien zijn de parameters die Google gebruikt om de prioriteit van zoekresultaten te bepalen niet helemaal duidelijk.

Wanneer men deze feiten in overweging neemt, kan er zelfs worden gezegd dat Google de grootste verspreider is van politiek radicalisme, racisme, pornografie of religieuze kwezelarij.

Ongetwijfeld, is Google hier al bewust van en doet er alles aan om de nodige controlemechanismen vast te stellen, maar aangezien er op internet een miljard verschillende websites zijn, zal het niet gemakkelijk zijn.

Hoewel Google informatie verspreidt, verzamelt het ook informatie van zijn gebruikers. Deze informatie bevat een verscheidenheid aan persoonlijke informatie, van persoonlijke foto's tot politieke stromingen, hun vakantielocaties in de zomer en welk eten ze lusten.

Wanneer we deze kant van hun activiteiten in acht nemen, is het niet verkeerd om Google te beschouwen als 's werelds grootste inlichtingenbedrijf. Maar hoeveel van deze informatie wordt er gedeeld en met wie? Dit is een van de belangrijkste vragen van onze tijd en helaas is er, voor nu tenminste geen duidelijk antwoord. Dat is de reden waarom veel landen de behoefte voelen om hun eigen zoekmachines en e-mailservices op te zetten, om een beschermend schild te vormen.

Een ander punt van kritiek betreft de invloed van Google op de nieuwe generatie. Op basis van deze denkwijze maakt Google het gemakkelijk om naar verschillende inhoud over verschillende onderwerpen te springen. Om deze reden ondermijnt het vermogen van jongeren om te denken en te leren, en vernietigt hun vermogen om te focussen.

Hoewel de wereld van het internet een aantal nadelen heeft, is het eigenlijk een belangrijke wereld die de weg vrij maakt voor zeer belangrijke ontwikkelingen.  Zozeer zelfs dat de schat aan informatie die via het internet van vandaag en sociale media toegankelijk is, de macht heeft om de gedachtes van de massa te beïnvloeden.

Het effectieve gebruik van dit wapen kan een aantal van de delicate evenwichten in de wereld verstoren. Deze aanzienlijke macht over de massa kan goed worden gebruikt voor de verspreiding van vrede en inzicht.  Massa's met haat worden gecreëerd door propaganda en indoctrinatie; dezelfde methoden kunnen gemakkelijk worden gebruikt om liefde en vriendschap over de hele wereld te verspreiden. Het is zelfs voldoende om alleen het soort taalgebruik op het internet te wijzigen om dit te bereiken.

Grote internetplatforms zoals Google hebben de macht om dat te doen. Propaganda, de drijvende kracht achter de oorlogen van vandaag, bloedbaden, uitbuiting en wreedheid, kunnen gemakkelijk benut worden voor positieve suggesties.

We mogen niet vergeten dat de menselijke ziel ontvankelijker is voor positieve ideeën. Platforms zoals Google moeten al hun talenten en mogelijkheden gebruiken om de massa's die de wereld vormgeven te veranderen; om gelukkige, vrije en vreedzame samenlevingen te creëren en de ketenen van negativiteit te doorbreken.

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in The Pioneer (India):

http://www.dailypioneer.com/sunday-edition/agenda/opinion/google-an-emerging-global-actor-in-the-internet-world.html

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269471/google-een-opkomende-internationale-spelerhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269471/google-een-opkomende-internationale-spelerhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_google_an_emerging_global_actor_in_the_internet_world_2.jpgTue, 23 Jan 2018 18:44:06 +0200
Het einde van de evolutie van vogels door de vondst van het 99 miljoen jaar oud Hatchling fossiel

In 2014, werd een Birmese Amber (boomhars) fossiel van 99 miljoen jaar oud ontdekt in Myanmar. Het fossiel werd in 2017 in musea tentoongesteld. Het fossiel, dat aanvankelijk door velen als een sauriër werd beschouwd, bevatte de overblijfselen van een pas uitgekomen vogel. Als resultaat uit studies die uitgevoerd zijn door onderzoekers uit China, de VS en Canada, werd er gesteld dat het fossiel behoorde tot het Krijt tijdperk (145 tot 66 miljoen jaar geleden); de nek van de vogel, de schedel, de klauwvoet en een gedeeltelijke vleugel werden bewaard in amber. De wetenschappers verklaarden echter dat de weefsels in het fossiel beschadigd zijn en dat er geen bruikbare DNA-monsters zijn.

Er wordt verondersteld dat dit vogelfossiel, genaamd "Belone", behoort tot een uitgestorven grote groep vogels die tanden in hun bek hadden en geklauwde vingers op hun vleugels en behoorde tot het Krijt tijdperk waarin de dinosaurussen bestonden. Deze uitgestorven vogelsoort, ook bekend als enantiornithes (getande vogels), heeft slechts drie kenmerken die hen onderscheiden van de vogels van vandaag. Deze kenmerken zijn als volgt; ze hadden tanden in hun bek, geklauwde vingers op hun vleugels en ander type vleugelaansluiting. Afgezien hiervan, vertonen ze dezelfde kenmerken met de vogels van vandaag.

Evolutionisten proberen een aantal vogelsoorten als levende wezens te presenteren die lijken op het bovengenoemde fossiel, met "onderontwikkelde vliegvaardigheden" , door te beweren dat ze tanden in hun bek hadden en geklauwde vingers aan hun vleugels. Ze introduceren deze wezens als een zogenaamde 'tussenvorm' tussen dinosaurussen en moderne vogels. Niettemin hadden de getande en geklauwde vogels die in het verleden leefden opmerkelijke vliegvaardigheden. De aanwezigheid van tanden en klauwen maakt die vogel niet tot een tussenvorm. De getande vogels zijn vandaag uitgestorven, maar baby's van de soorten Tauraco corythaix en Opisthocomus hoatzin, die vandaag de dag bestaan, hebben ook klauwen aan hun vleugels. Deze vogels zijn uitstekende vliegers.

Als je goed oplet, is Belone een pas uitgekomen vogel en heeft klauwen op zijn vleugels. De huidige Tauraco corythaix en Opisthocomus hoatzin hatchlings hebben ook klauwen aan hun vleugels. Het jong, dat nog niet in staat is om goed te vliegen, kan zich verbergen voor roofdieren door te klimmen tussen dichte boomtakken dankzij deze klauwen. Dus, de reden voor het onvermogen van het bovengenoemde levende wezen om te vliegen is niet omdat het een tussenvorm is zoals door evolutionisten wordt beweerd, maar omdat het een baby is. Het vermogen van levende wezens om te vliegen ontwikkelt zich binnen drie of vier weken. Nu het jong kan vliegen, heeft het geen klauwen nodig. Na deze fase, als de Tauraco corythaix en Opisthocomus hoatzin de volwassenheid naderen, vallen de klauwen na een tijdje van hun vleugels, dus deze klauwen worden niet langer bij volwassenen gevonden. Dit verwerpt de ongegronde beweringen van de evolutionisten en toont een wonder in de Schepping. De klauwen zijn vitaal als ze jong zijn, maar daarna zijn ze niet meer nodig. Hoewel het levende wezen dezelfde genetica heeft, zowel in zijn babytijd als in zijn volwassenheid, wordt de genetische informatie op het juiste moment en op de juiste manier op een geweldige manier gebruikt.

Het is zeer waarschijnlijk dat de klauwen op het jong Belone het type waren dat in de loop van de tijd afviel. Het bestaan van Tauraco corythaix en Opisthocomus hoatzin is hier een bewijs van. Belangrijker is dat de aanwezigheid van klauwen in de vleugels wordt gepresenteerd als een reden om het levende wezen als een 'evoluerend wezen' te introduceren. De aanwezigheid van klauwen in de vleugels van een wezen bewijst niet dat het wezen niet in staat is om te vliegen. Dit is niets anders dan louter speculatie dat evolutionisten, die gewend zijn aan demagogie, al jarenlang in plaats van wetenschap hebben gebruikt.

Voor Belone was er weinig informatie over vogels die bestonden in het Krijt tijdperk, dus de evolutionisten - als een vereiste voor hun verbeelding en hun ideologie-maakten al hun opmerkingen over de onderwerpen waarover geen bewijs bestaat, in het voordeel van de zogenaamde evolutie. Ze hebben vogels geïntroduceerd met verschillende anatomische kenmerken, zoals Archaeopteryx, als zogenaamde 'overgangsvormen'. De beweringen over deze kwestie liepen ten einde met de opeenvolgende ontdekking van Archaeopteryx-fossielen, en vooral met de ontdekking van een fossiel die samen met zachte weefsels in een amber bewaard was gebleven. Alle anatomische kenmerken van Archaeopteryx hebben wetenschappelijk gedocumenteerd dat het een perfect vliegende vogel is. Zoals je je misschien herinnert, is Archaeopteryx ook een geklauwde vogel.

De verenstructuur van "Belone" is ook frustrerend voor evolutionisten. Omdat complexe structuren zoals veren en vleugels een geleidelijke ontwikkeling moeten vertonen volgens de evolutionistische logica; beweren evolutionisten dat de zogenaamde primitieve vogels niet volledig in staat zouden moeten zijn voor een vlucht, en dat er een aantal belemmeringen zouden moeten zijn in hun vleugel- en verenstructuren die een goede vlucht beperken. Ondanks het feit dat Belone een pas uitgekomen vogel is, heeft het asymmetrisch geplaatste primaire en secundaire veren, met uitstekende aerodynamica, zoals waargenomen wordt in de vogels van vandaag. Met andere woorden, de anatomische structuur die de aërodynamische kenmerken van de veren levert, heeft geen veranderingen ondergaan gedurende 100 miljoen jaar. Dit is een van de zwaarste klappen die de evolutietheorie te verwerken krijgt.

Hoewel Belone een pas uitgekomen vogel is,heeft het nog steeds veren die geschikt zijn om te vliegen. De vogels van vandaag hebben meestal geen veren die geschikt zijn om te vliegen wanneer ze uitkomen. Ze hebben de zorg van hun ouders nodig voor een bepaalde periode.De vluchtveren beginnen zich na een tijdje te vormen. Dit is niet omdat ze primitieve wezens zijn, maar omdat ze baby's zijn. Dit type functie lijkt erg op de Australische borstel-kalkoen (Australische megapoorten) die tegenwoordig bestaat. Er is waargenomen dat Belone een uitstekende en intacte veerstructuur heeft die het mogelijk maakt om te vliegen, net als het Australische borstel-kalkoenjong. Het unieke kenmerk van de Australische borstel-kalkoenjong dat hen scheidt van andere moderne vogels is dat ze geen speciale zorg van de ouders nodig hebben nadat ze zijn uitgekomen; dat wil zeggen, het jong komt uit de eieren met alle kenmerken die het mogelijk maken om te overleven. Bovendien, in tegenstelling tot andere vogels, worden Australische borstel-kalkoen eieren niet geplaatst in bomen, maar in nesten in de grond die gemaakt worden door de vader kalkoen, en op een constante temperatuur van 33 ° C graden gehouden. De pas uitgekomen baby moet onmiddellijk de bomen beklimmen en de vaardigheid krijgen om te vliegen om beschermd te zijn tegen gevaar. Om deze reden heeft het veren waarmee het vanaf de eerste dag kan vliegen. Het feit dat de veren van Belone ook geschikt zijn om te vliegen, toont aan dat het niet veel ouderlijke zorg nodig heeft nadat ze zijn uitgekomen. Het feit dat een babyvogel uitkomt met de kenmerken waardoor het zelf kan overleven, is een ander wonder van de Schepping en weerlegt de beweringen van de evolutie.

Kort gezegd, met zijn vliegvermogen en anatomische structuur, heeft"Belone" de kenmerken van een uitstekende vogel. Het heeft geen half, ontbrekend, disfunctioneel orgaan of structuur. Verder vertoont het vergelijkbare anatomische kenmerken als Tauraco corythaix,Opisthocomus hoatzin en de Australische borstel-kalkoenen die vandaag de dag bestaan.

De ontdekking van het fossiel van een levend wezen, die 99 miljoen jaar geleden bestond met de kenmerken van een volledig ontwikkelde vogel, laat duidelijk zien dat vogels in deze periode bestonden en niet zijn geëvolueerd uit vliegende dinosaurussen.

Artikel van de heer Adnan Oktar in News Rescue (USA):

http://newsrescue.com/99-million-year-old-hatchling-fossil-ended-evolution-journey-birds/#axzz4vbMZguL3

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269323/het-einde-van-de-evolutiehttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269323/het-einde-van-de-evolutiehttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/news_rescue_adnan_oktar_99_million_year_old_hatchling_fossil_ended_the_evolution_journey_of_birds2.jpgSat, 20 Jan 2018 12:07:01 +0200
De Waarheid over het Materialisme

De Waarheid over het Materialisme  

 

Onlangs heeft een belangrijke ontdekking de wetenschappelijke wereld veroverd als een wervelwind. Kranten kwamen met de mededeling over hoe een onderzoek bij het CERN-laboratorium in Zwitserland heeft aangetoond dat volgens de bekende natuurwetten, het universum niet zou moeten bestaan.

 

In een studie dat gepubliceerd werd in Nature slaagde een team van wetenschappers, onder leiding van Christian Smorra, erin een dieper inzicht te krijgen in de antimaterie. Het onderzoek concludeerde dat materie en antimaterie in principe dezelfde fysieke eigenschappen hebben, de enige uitzondering is hun elektrische lading. Deze conclusie wees op een uiterst belangrijk feit: Het universum had nooit hebben mogen bestaan.

 

De moderne natuurkunde vertelt ons dat ons universum door een explosie tot stand is gekomen, genaamd de Bing Bang. Materie en antimaterie werden in gelijke hoeveelheden gecreëerd op het eerste moment van de explosie, waarbij materie en antimaterie, die dezelfde fysische eigenschappen hebben, elkaar eigenlijk volledig moeten hebben vernietigd, met niets anders dan een achtergelaten lichtflits. Met andere woorden, het universum waarin we leven zou eigenlijk nooit bestaan moeten hebben.

 

De 20e eeuw was een periode die gekenmerkt werd door een overheersend materialistisch wereldbeeld. De wereld van de wetenschap van toen vertelde de mensheid dat het universum functioneerde door oorzaak en gevolg, en in werking was volgens de gedefinieerde wetten van de natuurkunde. De technologische vooruitgang begon echter de wetten van de natuurkunde, die eerder onbetwist waren, te betwisten.

 

Als eerste begonnen wetenschappelijke tijdschriften het ene na het andere artikel te publiceren over de ontdekkingen die aantoonden dat de bekende wetten van de natuurkunde niet van toepassing waren voor de nano wereld.

 

De kwantumwereld, die materie op een subatomair deeltjesniveau onderzoekt, bleek anders te werken dan de wereld die zichtbaar is voor het blote oog. In de kwantumwereld kunnen subatomaire deeltjes tegelijkertijd op twee plaatsen bestaan, en ze gedragen zich soms als materie terwijl ze op andere momenten als licht zijn, waardoor ze door muurbarrières kunnen gaan.

 

Tegenwoordig zijn wetenschappers het steeds meer over eens dat de wetten van de natuurkunde die tot nu toe bekend waren, niet van toepassing zijn op het kwantumniveau. Jim al Khalili, een professor in de theoretische fysica aan de Universiteit van Surrey, verklaart dit feit als volgt:

 

"... in de microscopische kwantumwereld, kunnen deeltjes zich op deze vreemde manier gedragen, zoals het doen van twee dingen tegelijk, door muren heen gaan of spookachtige connecties hebben, alleen wanneer niemand kijkt. "

 

We komen deze zelfde vreemde eigenschappen van de kwantumwereld tegen als we ook de macro-kosmos bekijken. Astrofysici hebben onlangs twee belangrijke concepten in de wetenschappelijke wereld vastgelegd: "Donkere Materie" en "Donkere Energie."Donkere materie is een term die wordt gebruikt om een soort materie te noemen die nooit fysiek is waargenomen, maar toch moet bestaan volgens de wetten van de natuurkunde die tot nu toe bekend zijn. Donkere energie is de naam die gegeven wordt aan een type energie dat ergens in het universum verborgen moet zijn, maar op geen enkele manier waar te nemen is. Met andere woorden, de effecten van zowel donkere materie als donkere energie zijn zichtbaar, maar ze ontglippen visuele waarneming.

 

Toen astronomen een schatting maakten van de hoeveelheden donkere energie en donkere materie, waren de uiteindelijke resultaten zelfs nog verbazingwekkender. De natuurwetten die algemeen sinds Einstein zijn aanvaard dicteert dat 68 procent van het universum uit donkere energie zou moeten bestaan, terwijl 27 procent uit donkere materie bestaat; het waarneembare universum, bestaande uit planeten, sterren en melkwegstelsels, vormt de resterende 5 procent.

 

Met andere woorden, volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen, is 95 procent van het universum gevuld met een materie die we nooit zouden kunnen zien, maar toch is bewezen te bestaan en is iets waar we geen kennis van hebben.

 

De wetten van de zwaartekracht die Einstein naar voren bracht, konden de 95 procent van het universum niet verklaren, waardoor er een enorme gat in zijn theorie was. Deze situatie leidde tot een discussie tussen wetenschappers over de geldigheid van de natuurwetten die tot nu toe bekend zijn.

 

De genoemde ontdekkingen, die op gespannen voet staan met de wetten van de bekende natuurkunde, bracht de wetenschappelijke wereld ertoe dat wat we weten over materie ter discussie moet worden gesteld. Elon Musk, de oprichter van SpaceX, met name van Tesla Motors, begonnen samen met vele wetenschappers, zich af te vragen of materie bestaat op de manier die bekend is.

 

Volgens Musk is de kans dat het universum waarin we leven feitelijk reëel is, een op een miljard. De redacteur van de Scientific American, Michael Moyer, stelt dat we een tweedimensionale wereld als driedimensionaal ervaren. Tegelijkertijd, stelt de bekende filosoof en directeur van de Universiteit van Oxford University Future of Humanity Institute, Nick Bostrom, dat het universum niets meer is dan een valse illusie.

 

Het idee dat we in een denkbeeldig universum leven, dat momenteel wordt besproken door wetenschappers, was eigenlijk een herhaaldelijk besproken onderwerp door de geschiedenis heen. De 17de-eeuwse filosoof Descartes behoort in de wetenschappelijke wereld tot de pioniers van dit onderwerp.

 

Zowel op het kwantumniveau als in de macrokosmos, hebben wetenschappelijke bevindingen allang het bestaan van een Schepper aangegeven. Beiden trotseren de bekende natuurwetten, die zijn gebouwd op het absolute bestaan van materie.

 

Dit feit accepteren zou echter de moribunditeit van de oorzaak-gevolg relatie betekenen, de basis van het materialisme, dus het wegnemen van de gehele fundering onder de materialistische wetenschappers. Deze blinde toewijding aan het materialisme zorgt er echter voor dat sommige kringen de verbazingwekkende waarheden negeren die door quantum worden onthuld.

 

De Koran stemt tot nadenken over de oorzaak-gevolg relatie: Zie jij niet hoe jouw Heer de schaduwen verlengt? En als Hij het had gewild, had Hij die zeker kunnen doen stilstaan. Toen hebben Wij de zon tot een wijzer gemaakt. (Qur’an, 25:45)

 

God zegt dat Hij de schaduwen heeft geschapen en vervolgens de Zon heeft aangesteld als aanwijzer voor hen. Met andere woorden, Gods scheppingskunst volgt een omgekeerde oorzaak en gevolg relatie. Eerst komt het effect tot stand, en dan wordt de oorzaak gecreëerd. Dit punt dat vandaag ook door de wetenschap wordt beweerd, werd 1400 jaar geleden in de Koran bevestigd.

 

Er zal in de toekomst een moment komen dat de wetenschappelijke wereld haar materialistische wereldvisie ter discussie zal moeten stellen. Als de veronderstelling dat "Materie absoluut is en het universum wordt bestuurd door oorzaken en wetten" eenmaal is verwijderd, zal de wetenschap, die in cirkels rond fundamentele kwesties heen draait, onvermijdelijk een gigantische sprong voorwaarts maken.

http://nationalpost.com/news/world/scientists-still-have-no-idea-why-the-universe-exists

https://www.amazon.com/Life-Edge-Coming-Quantum-Biology/dp/0307986829/ref=asap_bc?ie=UTF8

https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy

https://www.quantamagazine.org/erik-verlindes-gravity-minus-dark-matter-20161129/

https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/11/simulated-world-elon-musk-the-matrix

http://www.crystalinks.com/holographic.html

https://www.space.com/30124-is-our-universe-a-fake.html

 

Artikel van de heer Adnan Oktar in in BERNAMA (Malaysia):

http://www.bernama.com/bernama/v8/fe/newsfeatures.php?id=1419127

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269322/de-waarheid-over-het-materialismehttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269322/de-waarheid-over-het-materialismehttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/bernama_adnan_oktar_taking_the_materialistic_blinders_off2.jpgSat, 20 Jan 2018 11:54:44 +0200
De Oerknal: Een van de Bewijzen van de Schepping

...Degene Die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen on-evenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn. (Soerah Al Moelk, 3-4)

Het is heel moeilijk om het evenwicht tussen de elementen te verstoren die essentieel zijn voor het leven op aarde.Je begint niet plotseling koolmonoxide te ademen of zweeft niet weg van je stoel de ruimte in vanwege de afname van de zwaartekracht. Zonlicht beschadigt niet ineens je ogen en huid,en zuurstofniveaus stijgen niet zo hoog dat je longen beginnen te branden. Er zijn veel redenen hiervoor. Echter,het interessante is dat al het evenwicht haar huidige vorm aannam als gevolg van de oerknal, gedefinieerd als de explosie van een enkel punt van een nulvolume dat alle materie in het universum bevatte.

Ontelbare omstandigheden zijn gecombineerd om dit evenwicht te handhaven. Bijvoorbeeld, als de snelheid van de uitbreiding van het universum, die is ontstaan na de Big Bang, slechts 1 op 1 miljard (1/1018) anders zou zijn geweest, dan zou het universum niet zijn ontstaan. Als het universum net iets langzamer was uitgebreid, zou het zijn geïmplodeerd vanwege de zwaartekracht; als het iets sneller was gegroeid, zou alle kosmische materie uiteen zijn gegaan en verdwenen zijn. Als er een 1/1018 verschil in de snelheid van de explosie was ontstaan net toen die snelheid een bepaald niveau had bereikt, dan zou het betreffende evenwicht vernietigd zijn. Als slechts een van deze minieme varianten gebeurd zou zijn, dan zou het universum verdwenen zijn.

Laten we om ons heen kijken. Alles heeft een buitengewone stabiliteit, is kalm en er is perfectie, omdat niets in het universum toevallig is. In feite hangt alles af van een onberispelijk en perfect niveau, en de buitengewoon delicate evenwichten zijn gecreëerd en in gang gezet door de Almachtige Allah, Die alles regelt, Die uit een enkele explosie een vlekkeloos kunstenaarschap en wonder heeft gecreëerd, en Degene is die alles geeft:

...Degene Die zeven hemelen in lagen heeft geschapen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen on-evenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn. (Soerah Al Moelk, 3-4)

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269090/de-oerknal-een-van-dehttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/269090/de-oerknal-een-van-dehttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/al_bilad_daily_adnan_oktar_the_Big_Bang_one_of_the_proofs_of_Creation_2.jpgTue, 16 Jan 2018 10:22:29 +0200
Risicovolle deal tussen Myanmar en Bangladesh

Het geweld en de vervolging die de moslim Rohingya-bevolking in de provincie Arakan in Myanmar in Zuid-Azië al jarenlang ondervindt, gaat voor de ogen van de hele wereld in alle hevigheid nog steeds door.

Het belangrijkste probleem dat aan de basis ligt van de crisis is het feit dat de boeddhistische regering van Myanmar voortdurend weigert het bestaan en de rechten van moslim Rohingya's te erkennen. De regering beschouwt de Rohingya's niet als een aparte etnische groep, maar als illegale immigranten en probeert deze gemeenschap te assimileren via allerlei onderdrukkende en vreselijke praktijken. In 1982 werd met de inspanningen van de militaire junta de identiteit van de Rohingya's officieel buiten beschouwing gelaten. Hoewel alle etnische groepen in het land als burgers worden beschouwd, worden Moslim Rohingya-mensen niet behandeld als burgers die in de minderheid zijn, en worden gedwongen om staatloos te zijn.

Zonder hun burgerschapsrechten kunnen de Rohingya-mensen niet profiteren van overheidsdiensten. Wanneer ze ziek worden, worden ze niet toegelaten tot staatsziekenhuizen. Ze zijn zonder loon in overheids- of particuliere instellingen werkzaam. Ze hebben niet het recht ambtenaar te worden. Ze moeten belastingen betalen aan de overheid, zelfs voor reizen tussen dorpen. Ze mogen geen telefoons, mobiele telefoons of motorvoertuigen bezitten. Het is hen zelfs verboden om betonnen huizen te bouwen, ze mogen alleen in houten huizen wonen; bovendien zijn deze huizen eigendom van de overheid. Ze hebben geen recht om zichzelf te verdedigen wanneer ze worden veroordeeld voor een misdrijf; ze worden direct gevangen gezet. De politie of het leger kunnen hun huizen zonder rechtvaardigingsgrond aanvallen. Bovendien kunnen ze willekeurig worden gearresteerd.

Als gevolg van de moordpartijen en ballingen die sinds 1942 zijn uitgevoerd in het kader van een systematisch etnisch zuiveringsbeleid, zijn er van de oorspronkelijke 4 miljoen moslimbevolking in de regio slechts 800.000 duizend mensen overgebleven. Tot nu toe zijn 3 miljoen moslims gedwongen te verhuizen naar naburige landen, honderdduizenden zijn gemarteld, en tienduizenden vrouwen zijn verkracht. Woonwijken zijn verbrand en vernietigd, honderden moskeeën en madrasa's zijn geruïneerd.

Tijdens het opgelaaide geweld van de afgelopen maanden werden islamitische dorpen, moskeeën en madrasa's in brand gestoken en werden de moslims levend verbrand in hun huizen. In de laatste week van augustus werden tussen 2000 en 3000 moslims gedood tijdens aanvallen die uitgevoerd werden door het separatistische Arakan Rohingya Salvation Army. Volgens de woordvoerder van de Europese Rohingya-raad, dr. Anita Schug, werden alle mannen die in het Saugpara-dorp Rathedaung-stad Arakan woonden gedood en was er slechts één jongen die het overleefde. Abdul Fayaz, een van de moslims die in deze regio leefde, vertelde wanhopig aan Al Jazeera, dat vrouwen door de soldaten werden verkracht, huizen werden afgebrand en alles in brand werd gestoken.

Als gevolg zocht de Rohingy moslim bevolking haar toevlucht in Bangladesh om te ontsnappen aan de gewelddadige onderdrukking. Deze 600.000 mensen bleven echter dagen aan de grens wachten, in de regen en zonder voedsel.

Toen ze eindelijk Bangladesh bereikten, konden ze nog steeds geen vrede vinden. Ze ondervonden vele problemen in de kampen die voor hen waren opgezet. In een toespraak op een conferentie voor de Rohingya Refugee Crisis in Genève, verklaarde Dr. Joanne Liu, de voorzitter van Artsen Zonder Grenzen, dat het kamp niets anders was dan een tijdbom in termen van sanitaire omstandigheden, en gaf de volgende omschrijving van  de omgeving: Rohingya's leven in geïmproviseerde schuilplaatsen gemaakt van lemen en plastic zeilen, vastgemaakt met bamboe en verspreid over kleine heuveltoppen. Wanneer je je dieper in de nederzetting begeeft, kom je een bosrijke omgeving tegen zonder wegen. Er zijn bijna geen faciliteiten beschikbaar.De kwestbare leefomstandigheden van de mensen is schokkend. Hele gezinnen leven onder plastic zeilen in een modderig en overstromingsgevoelig terrein. Ze hebben maar heel weinig bezittingen, en zijn kwetsbaar voor aanvallen van olifanten. Ze hebben geen toegang tot schoon water, toiletten, voedsel of gezondheidszorg.”

Bovendien is onlangs een overeenkomst ondertekend tussen Bangladesh en Myanmar vanwege de onveranderde houding van Bangladesh om Rohingya-moslims terug te sturen naar Myanmar. Volgens deze overeenkomst kunnen Rohingyas binnen twee maanden naar Myanmar worden teruggestuurd. De vraag is, zullen ze hun huizen nog intact kunnen vinden als ze terugkeren? Natuurlijk niet. Ze zullen zelfs niet in staat zijn om hun dorpen in de regio te vinden die volledig vernietigd zijn door het leger, laat staan hun huizen.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad al-Hussein, zei tijdens de spoedvergadering van de VN op het hoofdkwartier van Genève op 5 december dat het feit dat Rohingya-moslims al vele jaren staatloos zijn, gediscrimineerd worden, op brute wijze ontheemd en hun nederzettingen systematisch vernietigd worden, duidt op een voor de hand liggende poging tot etnische zuivering. De vraag is: "Is er iemand die kan beweren dat er geen genocide-indicatoren zijn in deze situatie?" Al-Hussein merkte op dat een internationaal strafrechtelijk onderzoek naar Rohingya vereist is. Dat de veiligdsheidstroepen van Myanmar de Rohingya-minderheid barbaars behandelen op basis van ooggetuigenverslagen , wees Al-Hussein er ook op dat hiermee rekening mee moet worden gehouden en herinnert de aanwezigen eraan dat zolang er sprake is van huizen die opzettelijk in brand worden gestoken, vrouwen en meisjes worden verkracht, burgers zonder onderscheid te maken worden gedood, en vluchtenden worden beschoten, het verkeerd zou zijn om Rohingya-vluchtelingen die in Bangladesh zijn terug te sturen naar Myanmar. Aan de andere kant benadrukte Al-Hussein dat de echte oorzaken van de crisis moeten worden aangepakt, en er moet gegarandeerd worden dat de fundamentele mensenrechten worden gewaarborgd.

De verklaring van Al-Hussein is heel belangrijk en volkomen duidelijk. Het is onaanvaardbaar om Rohingya-moslims terug te sturen naar Myanmar, tenzij de regering van Myanmar volledig afstand neemt van hun wrede mentaliteit. Myanmar moet onmiddellijk een einde maken aan de onderdrukking en het geweld waar moslims al meer dan 60 jaar in het land worden blootgesteld. Rohingya-moslims zijn de burgers van Myanmar, zoals de boeddhisten van Myanmar, en hebben het recht om een mooi, vrij en hoogwaardig leven te leiden in Myanmar. De Myanmarese regering kan alleen op deze manier erkenning vinden bij de geciviliseerde landen van de wereld als zij deze egalitaire houding aanneemt.

 

[1] http://www.yenisafak.com/en/world/nearly-3000-rohingya-muslims-killed-in-the-last-three-days-2787305

[2] https://www.youtube.com/watch?v=3Aac-LcAxok

[3] http://www.msf.org/en/article/bangladesh-opinion-rohingya-refugees-people-are-survival-mode

[4] http://www.dw.com/tr/bm-rohingyalara-soyk%C4%B1r%C4%B1m-yap%C4%B1l%C4%B1yor-olabilir/a-4166301

Adnan Oktar'ın BERNAMA'da (Malezya) yayınlanan makalesi:

http://www.bernama.com/bernama/v8/fe/newsfeatures.php?id=1424762

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/268402/risicovolle-deal-tussen-myanmar-enhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/268402/risicovolle-deal-tussen-myanmar-enhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/bernama_adnan_oktar_risky_deal_between_Myanmar_and_Bangladesh2.jpgWed, 10 Jan 2018 13:48:12 +0200
Een Comeback Verhaal

Naast oorlog en cholera is honger misschien de ergste humanitaire crisis waar Jemen vandaag de dag mee te maken heeft. De VN draagt zijn steentje bij. India droeg ook wat bij. Maar er is meer nodig.

Iedereen heeft dromen. Sommige mensen dromen ervan om een belangrijke positie in hun carrière te verwerven, sommigen dromen van een huis, sommigen van een sportwagen ...Maar heb je ooit iemand ontmoet die droomt van melk?Of een kom met warm eten? In veel delen van de wereld is het soms de grootste droom van een moeder om haar kind naar het ziekenhuis te kunnen brengen. Hoewel het ongebruikelijk klinkt, zijn dit de dromen van de Jemenitische bevolking. Vraag je je af waarom dat zo is?

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heerst in Jemen een van de ernstigste hongercrisis ter wereld.

Volgens een analyse van de VN van maart 2017 zijn de hongercijfers met 20 procent gestegen,  ten opzichte van de afgelopen negen maanden. Momenteel lijden naar schatting 17 miljoen mensen honger in Jemen. Twee-derde van de bevolking heeft geen voedsel en de mensen zijn wanhopig op zoek naar hulp.

De voortdurende conflicten in het land hebben geleid tot een ernstige daling van de veeteelt en de landbouwproductie.Van de 2,2 miljoen kinderen zijn er nu 460.000 ernstig ondervoed.

"Een kind in Jemen loopt 10 keer meer risico om te overlijden als het niet op tijd wordt behandeld dan een gezond kind van zijn / haar leeftijd,"zegt Meritxell Relaño, vertegenwoordiger van het VN-kinderfonds in Jemen. Jamie McGoldrick, de VN-coördinator voor humanitaire hulp in Jemen, beschrijft de situatie in Jemen als "catastrofaal en snel verslechterend". De volgende woorden van Fatima, die voor haar twee kleinkinderen zorgt, die beide lijden aan thalassemie, een is vier en de andere 11-jaar oud, onthult de verschrikkelijke omvang van deze ramp:

"We hebben geen geld om mijn kleinzonen te behandelen of om onszelf te voeden.Tegenwoordig verkopen we bezems en kopen we wat meel en eten het dan met water. We sterven door de bombardementen of van de honger. Mijn kleinzoon moet behandeld worden en het is belangrijk dat hij gezonde voeding krijgt. Mijn kleinzoon weet niet hoe melk smaakt. De hele wereld ziet ons sterven en zwijgt tegen de coalitie. "

De Noorse Secretaris –Generaal van de Raad voor Vluchtelingen Jan Egeland,  wordt over het algemeen beschouwd als een van de meest ervaren diplomaten in Europa, hij beschrijft de situatie in Jemen,  waar hij getuige van was,  als "schokkend tot in de botten" en voegde eraan toe:

"Mannen met geweren en macht binnen Jemen, evenals in regionale en internationale hoofdsteden ondermijnen elke poging die wordt gedaan om zowel een algehele hongersnood te voorkomen, als ook een ineenstorting van gezondheids- en onderwijsdiensten voor miljoenen kinderen. "

Het aantal mensen dat hun leven verliest, blijft stijgen, ondanks alle voedselhulpinitiatieven van internationale organisaties, als gevolg van een tekort aan middelen of vertraagde transporten. De meeste hulp bereikt niet degenen die het nodig hebben.

Als klap op de vuurpijl is de grootste zorg van de VN-functionarissen dat de huidige toevoerlijnen die worden gebruikt voor hulpzendingen zeer binnenkort zullen worden gesloten. Als dit gebeurt, zal de voedselhulp die aan het land gegeven wordt tot stilstand komen, en zullen miljoenen mensen letterlijk voor dood worden achtergelaten.

Ondanks de huidige voedselhulp sterft er in het land elke 10 minuten één kind onder de vijf jaar. Het huidige niveau van voedselhulp kan vanwege logistieke en financiële redenen niet aan de behoeften voldoen.Volgens cijfers die zijn vrijgegeven op de bijeenkomst van de VN in Genève, is er een bedrag van $ 2,2 miljard nodig om de honger in Jemen te voorkomen.

Dit bedrag kan echter niet worden opgehaald bij de machtige landen van de wereld. Aangezien volgens de VN  elk jaar een bedrag van $ 30 miljard nodig is om een einde te maken aan de honger in de wereld, is het niet moeilijk in te zien hoe gemakkelijk het probleem opgelost had kunnen worden.

Overigens moet het landbouwbeleid van het land ook worden aangepast om het welvaartsniveau van Jemen te verhogen,  zodat de economie kan worden geïntensiveerd en het land kan beginnen met voldoende voedsel te leveren aan haar bevolking.

Een van de redenen voor het voedseltekort in het land op dit moment is het niet-effectieve gebruik van landbouwgrond. Het land gebruikt een groot deel van zijn land om 'khat' te kweken, dat ook als een verslavende drug wordt gebruikt.

Al geruime tijd vinden de bezetters van het land 'khat' verbouwen en verkopen winstgevender dan het verbouwen van voedsel. Door het grootverbruik van deze verslavende plant, zijn de mensen nog verder in de honger gesleurd. De moeilijkheid om relatief kleine hoeveelheden landbouwproducten te vervoeren, als gevolg van een stijging van de benzineprijzen, is een ander groot probleem in Jemen.

De stijging van de benzineprijzen is een probleem dat de economie van het land teistert. Jemen was ooit een land dat 450.000 vaten olie per dag produceerde. In de afgelopen zes jaar is de hoeveelheid geproduceerde olie per dag echter gedaald tot 180.000 vaten.

Bovendien hebben de financiële kosten van het conflict tussen de sjiieten en de soennieten ook de economische situatie verslechterd. Als gevolg van hogere olieprijzen is het transport van voedsel een groot probleem geworden. Een enorme stijging van de benzineprijzen heeft de voedsellogistiek beïnvloed.

Terwijl de transport steeds duurder wordt, heeft Jemen geen toegang meer tot schoon water, gezondheidszorg en zelfs onderwijs. Met ziekten zoals cholera die om zich heen grijpt, kan deze  ziekte, die gemakkelijk te genezen is,  leiden tot het verlies van honderden levens.

Een beter bewustzijn realiseren over de ramp in Jemen, waar zelfs de meest elementaire mensenrechten ontoegankelijk zijn, en meer bekendheid geven aan de wereld van de problemen die het land teisteren, zal de weg bereiden voor een oplossing.

Door de tragedie in Jemen actueel te houden, en de mensen de urgentie van de humanitaire hulp duidelijk te maken zal de wereldbevolking er zeker op aandringen om actie te ondernemen. In die zin zijn de oproep van de VN voor "een noodhulpfonds" en vele soortgelijke andere oproepen heel belangrijk, maar weliswaar onvoldoende, zoals we allemaal hebben gezien.

Er zijn dringende zaken die moeten worden aangepakt om de stabiliteit in Jemen te waarborgen; onmiddellijk onderhandelen over een overeenkomst tussen de partijen, wederzijdse overeenkomst van de partijen om hun wapens neer te leggen en bovenal, faciliteren van de inspanningen van humanitaire hulporganisaties.

Jemen verdient het om herinnerd te worden vanwege haar fascinerende natuurlijke wonderen, en niet om de oorlog, blokkades, honger en cholera.

Artikel van de heer Adnan Oktar in The Pioneer (India):

http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/a-comeback-story.html

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/268401/een-comeback-verhaalhttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/268401/een-comeback-verhaalhttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/the_pioneer_adnan_oktar_a_comeback_story2.jpgWed, 10 Jan 2018 13:45:41 +0200
Een antwoord op de 'Alesi' Bedrog beweringen in evolutionistische publicaties zoals New Scientist en NatureIn augustus 2017 meldden verschillende internationale wetenschappers- en nieuwsorganisaties dat de zogenaamde "gemeenschappelijke voorouder" van mensen en apen was gevonden. Veel evolutionistische publicaties in Turkije sprongen ook mee op de kar zonder het nodige onderzoek te doen.

Alesi the_baby_ape gebaseerd op een artikel gepubliceerd in het bekende evolutionistische tijdschrift Nature,  werd er in het rapport beweerd dat het fossiel dat in Kenia was ontdekt, genaamd 'Alesi' en naar verluidt 13 miljoen jaar oud was, de zogenaamde 'primitieve voorouder' van alle mensen en apen zou kunnen zijn.

Dit fossiel, opgegraven uit de rotslagen in de Napudet-regio in het noorden van Kenia, ten westen van Lake Turkana, behoort tot een uitgestorven aapsoort die naar schatting 13 miljoen jaar geleden leefde. Deze gefossiliseerde schedel van een zestien maanden oude baby-aap was goed bewaard gebleven omdat hij onder de grond lag begraven door een vulkaanuitbarsting. De schedel is klein genoeg om gemakkelijk in één hand te passen,  en de structuren erin maken een gedetailleerd onderzoek mogelijk, zelfs de zeer kleine oorkanalen zijn goed bewaard gebleven. (1)

In feite noemden tijdschriften zoals New Scientist deze kleine schedel  "de meest complete uitgestorven aapschedel in het fossielenarchief die tot nu toe gevonden is",  die bevestigt dat het tot een aap behoort. (2) In feite is de informatie die beschikbaar is over het fossiel alleen het volgende:

Kleine, gibbon-achtige neus

Gibbonachtige tanden

Chimpansee-achtige oorbuizen

Schedel zo groot als een citroen

Als we zorgvuldig kijken naar de inhoud van de nieuwsberichten over dit fossiel, realiseren we ons meteen dat er niets concreets is gevonden die aanduidt dat het behoort tot “een van de oudste voorouders van mensen en apen. “

De obsessie van darwinsten voor evolutie

Zoals te zien is, wordt dit fossiel nadrukkelijk gepresenteerd als een nieuwe ontdekking die de zogenaamde evolutionaire link tussen mens en apen onthult, ondanks het feit dat het duidelijk is dat het van een aap is. De feiten worden verdraaid voor een ideologie, en de schedel wordt geïntroduceerd als 'de oudste voorouder van de mens' om als propaganda materiaal te gebruiken.

De manier van darwinisten om wetenschap te bedrijven werkt als volgt: De darwinistische wetenschapper observeert aanvankelijk ook de wetenschappelijke bevindingen over fossielen of levende organismen, maar omdat hij met heel zijn hart overtuigd is van de evolutie, maakt hij een heel ander verhaal om de waarheid aan te passen aan zijn Darwinistische geloof. De wetenschappelijke methode verplicht hem echter om de echte bevindingen duidelijk te presenteren, zonder het te vervormen met een ideologische visie. Wetenschappelijke bevindingen, conclusies en interpretaties moeten "toetsbaar" zijn. Deze methode is van toepassing op alle concrete wetenschappen; maar het is anders als het gaat om darwinistische wetenschappers.

Geen enkele tijdschrift dat zich wetenschappelijk noemt, vraagt darwinisten op welke gronden of welke wetenschappelijke gegevens zij hun onwetenschappelijke opmerkingen baseren, omdat de uitgevers en redacteurs van deze tijdschriften ook darwinisten zijn. Ze gebruiken de wetenschap als propaganda materiaal voor evolutie. De darwinist gelooft eerst in evolutie, en voert vervolgens wetenschap uit. Het bijgelovige geloof van evolutie maakt de wetenschappelijke neutraliteit van deze mensen ongeldig en als gevolg daarvan zijn hun interpretaties uiteindelijk bevooroordeeld.  Zelfs op een manier dat, als er enig bewijs tegen evolutie is, ze het proberen aan te passen of het nietig te verklaren binnen het kader van evolutie. Hoewel elk nieuw fossiel dat wordt opgegraven, bewijst dat God levende wezens creëert en het idee van evolutie ongeldig maakt, wordt het door geen enkele darwinist geaccepteerd; ze willen het in feite niet accepteren.

De Alesi Hoax

Alesi is een fossiel van een complete schedel en behoort tot een uitgestorven aapsoort. Het toont geen enkel kenmerk dat kan worden geïnterpreteerd als een bewijs voor een "gemeenschappelijke voorouder" door darwinisten. Waarom schreven de evolutionisten desondanks een misleidend verhaal over een gemeenschappelijke voorouder?

Nadat ze geen bewijs gevonden hadden in de fossielenverslagen, verplaatste de evolutionisten hun zogenaamde theorie naar de digitale omgeving en produceerden genetische vergelijkingspercentages tussen elk levend organisme. De bewering dat chimpansee- en menselijke genen 95-98% gelijkenis vertonen, is gebaseerd op dergelijke berekeningen. Nogmaals, door middel van enkele formules die geprogrammeerd werden op een computer, hebben ze een mutatiesnelheid uitgevonden waarvan wordt verondersteld dat deze door de geschiedenis heen geldig is. Op deze manier berekenen ze het aantal jaren dat moet zijn verstreken, om het verschil te berekenen die plaatsvond tussen de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder van chimpansee en mens. De bewering dat deze denkbeeldige voorouder zes miljoen jaar geleden heeft geleefd, werd opnieuw verwerkt met behulp van een computer,en hoewel het niet wetenschappelijk geldig is, is deze voorspelling gepubliceerd in Darwinistische tijdschriften. Wat hier feitelijk wordt gedaan, is het darwinistische geloof in evolutie via statistische programma's uitvoeren. Maar er zijn geen fossielen gevonden die bewijzen dat deze berekeningen de waarheid weergeven.

Aangezien Alesi ongeveer 13 miljoen jaar oud is, is het veel ouder dan de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder, waarvan de leeftijd aanvankelijk in een computer was berekend om zes miljoen jaar te zijn. Alesi moet daarom ook een gemeenschappelijke voorouder zijn, omdat het volgens dezelfde logica ouder is dan de zogenaamde gemeenschappelijke voorouder. Dus is er enig bewijs gevonden over het fossiel van Alesi dat suggereert dat het een gemeenschappelijke voorouder is? Zeker niet. Zoals de auteurs al hebben gezegd, onthulde het onderzoek van de schedelkenmerken van het fossiel dat het sterk lijkt op de aapsoort die tegenwoordig leeft. Het bestaan van vergelijkbare kenmerken is geen evidentie voor evolutie, maar voor een stasis in fossiele archieven, wat wijst op de schepping.

Jesaja Nengo, een van de auteurs van het artikel, zegt: "Als je Alesi vergelijkt met alle levende wezens, lijkt het het meest op een gibbon."(3)

Het is duidelijk dat er een ideologische vooringenomenheid is achter de bewering dat Alesi een gemeenschappelijke voorouder is, ook al zijn wetenschappers het erover eens dat het overeenkomsten vertoont met een gibbon. Als een fossiel op een gibbon lijkt, dan kan het alleen maar een voorouder van gibbons zijn. We kunnen hieruit concluderen dat het voor darwinisten niet uitmaakt hoe het Alesi-fossiel eruit ziet of tot welke soort het behoort. Of het opgegraven fossiel op een gorilla of een orang-oetan lijkt, de ideologisch gemotiveerde logica van de evolutionisten wil nooit de waarheid zien en komt steeds met claims van een gemeenschappelijke voorouder.

CONCLUSIE

Zoals we kunnen zien, behoort het fossiel van Alesi wel degelijk tot een aap op basis van zijn anatomische kenmerken, en vertoont het geen overeenkomsten met mensen. Tot op heden zijn talloze aapfossielen gevonden en de meeste behoren tot verschillende uitgestorven soorten apen. Er is niets gevonden in geen enkele opgegraven fossiel, dat het identificeert als een "tussenvorm tussen mens en aap soort of als een gemeenschappelijke voorouder".  Alle apenfossielen die tot nu toe zijn opgegraven, onthullen slechts één feit: Apen werden onmiddellijk met al hun perfecte functies gecreëerd, en ze hebben in de loop van miljoenen jaren geen veranderingen ondergaan; dat wil zeggen, ze zijn nooit geëvolueerd.

Referenties

1.http://www.telegraph.co.uk/science/2017/08/09/meet-alesi-13-million-year-old-baby-ape-putting-face-earliest/

2. https://www.newscientist.com/article/2143384-ancient-skull-belonged-to-a -cousin-of-the-ape-common-ancestor/

3.http://www.news.com.au/technology/science/archaeology/ancient-skull-hints-at-african-roots-for-apehuman-ancestor/news-story/7d3fd0730c63d5f6933bcbb1cbb69a25

]]>
http://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/268205/een-antwoord-op-de-alesihttp://nl.harunyahya.com/nl/Artikelen/268205/een-antwoord-op-de-alesihttp://fs.fmanager.net/Image/objects/6-makaleler/alesi_the_baby_ape2.jpgSat, 06 Jan 2018 14:19:38 +0200