Nieuws van de wereldpers: ”Adnan Oktar heeft zijn wereldwijde strijd tegen de evolutietheorie gewonnen”

Van Italië tot Indonesië, Groot Brittannië tot Saoedi-Arabië , de meest prominente nieuwsbladen van de wereld berichtten over het succes van de intellectuele anti-evolutie werken van Adnan Oktar (aka Harun Yahya) in de afgelopen 30 jaar. Al de nieuwsbladen vermeldden dat hij de strijd heeft gewonnen.

De Daily Telegraph koptte, “Turkije stopt met het onderwijzen van de evolutietheorie in de lagere school.”

 “Adnan Oktar, een prominente Turkse creationist, voerde een kruistocht tegen de evolutietheorie, en noemde de theorie een Europese uitvinding die werd ontwikkeld als minachting tegen de Islam.”

Het nieuwsbericht ging als volgt verder; “In De Koran staat, net als de Bijbel, dat Adam en Eva de eerste mensen waren. Dat God Adam van klei heeft gecreëerd en vervolgens Eva, die ook wel Hawwa wordt genoemd, uit Adam vormde.”

Pikaia, de prominente atheïstische en communistische internet website die haar basis heeft in Italië, koptte: “Turkije zegt vaarwel tegen Darwin.” Het nieuwsblad lichtte de anti-evolutie ontwikkelingen waar Adnan Oktar sinds 2008 –gedurende de laatste 10 jaar- in Turkije instrumenteel in was: De ban van de website van Richard Dawkin, de distributie van The Atlas of Creation door heel Europa, de anti-evolutie conferentie die in Milaan werd gehouden. Het nieuws bericht voegde ook een video toe van Alpaslan Durmus, hoofd van de nationale Onderwijsraad, waarin hij aankondigde dat de theorie van Darwin uit het programma van de middelbare school wordt verwijderd. 

Pikaia berichtte verder met een ander nieuwsitem getiteld “Turkije heeft de evolutie uit het curriculum geschrapt. “

Volgens het verslag zal “Harun Yahya zeer verheugd zijn over dit nieuws.” Het vervolgt dat uw inspanningen het mogelijk hebben gemaakt dat het boek “Atlas of Creation” in bijna de halve wereld werd verspreid, en dat de evolutietheorie uit het curriculum werd geschrapt. Er werd ook vermeld dat uw inspanningen ertoe hebben geleid dat verscheidene  wetenschappelijke pro-evolutie websites, met name die van Richard Dawkin, werden afgesloten in Turkije.

Het verhaal in het Indonesische Skalanews over de verwijdering van de evolutietheorie uit het curriculum in Turkije is als volgt:

 “De strijd van de Turkse geleerde Harun Yahya tegen de evolutie is succesvol geweest. Het Turkse Ministerie van Onderwijs zal de evolutietheorie niet langer deel laten uitmaken van het school curriculum. De theorie wordt geschrapt omdat het niet wetenschappelijk is bewezen en tegen de leer van de Islam ingaat.”

In de Saoedi-Arabische versie van Asharq Al Awsat, een van de drie grootste nieuwsbladen van de Arabische wereld die in drie continenten wordt gepubliceerd, was een nieuwsverslag met de titel, “Harun Yahya heeft de strijd tegen de evolutietheorie gewonnen”

Het nieuwsbericht is als volgt: “De evolutietheorie werd aangevallen door Adnan Oktar [aka Harun Yahya] van wie bekend is dat hij een nauwe band heeft met de AK partij, en sterke invloed heeft in de zakenwereld en vele aspecten in de media. De shows van Adnan Oktar worden uitgezonden op het A9 TV kanaal, met vrouwen in onthullende kleding en make-up en een groep jonge mensen. Adnan Oktar woont in een luxueuze villa en bezit vele huizen en villa’s in de meest prestigieuze locaties in Istanbul.”

Het verhaal gaat verder:

 “Volgens Oktar, vertelt Darwin een leugen en is er geen sprake van een evolutionair proces. Hij zegt dat hij een vergoeding van drie miljoen dollar zal geven als diegene de evolutietheorie kan bewijzen.

Adnan Oktar heeft grote invloed in zowel de Turkse maatschappij als het buitenland. Het blijkt dat hij de strijd heeft gewonnen door instrumenteel te zijn dat de evolutietheorie officieel uit het curriculum is geschrapt. Hij zegt dat zijn anti-evolutie boeken, zoals “The Collapse of the theory of evolution in 20 questions”, instrumenteel hiervoor zijn geweest.

Het nieuwsartikel dat in de Haaretz werd gepubliceerd, een van de oudste Israëlische dagbladen waarvan de artikelen mogelijk aanzienlijke invloed hebben gehad op de regeringsleiders.

Getiteld “In vergelijking met de VS, hebben creationisten een grote voorsprong in de Turkse scholen,” en vermeldt:

 “In 2006 kwam het boek met als titel “Atlas of Creation”, gedrukt in kwalitatief papier, in vele Turkse scholen met de weerlegging van de evolutie door natuurlijke selectie. Het moedigde aan om aandacht te besteden aan het fossielenbestand om te verduidelijken dat creatie het werk is van God. Bovendien beredeneerde het boek ook dat de evolutie de oorzaak is voor de anti-Islamitische en destructieve doctrines zoals het Nazisme en communisme.

Het artikel vervolgt:

 “Adnan Oktar, een fervente verkondiger van het Islamitische creationisme en auteur van de Atlas of Creation die schrijft onder het pseudoniem ‘Harun Yahya’, zorgde ervoor dat een paar jaar later, met name de websites van de bekende evolutionist Richard Dawkin, op grond van godslastering, werden afgesloten.”

Het bekende wetenschappelijke dagblad WIRED, bracht op haar Italiaanse website een nieuwsartikel uit getiteld “Welk risico nemen wij door het voorbeeld van Turkije te volgen om de evolutie niet meer te onderwijzen?” en schreef, “Turkije probeert de evolutietheorie uit het schoolprogramma te schrappen in het middelbaar onderwijs. Dit is niet de eerste poging om Darwin te verloochenen,” met betrekking tot de invloed van uw boeken.

Het artikel vermeldde ook: “in 2008, werd de website van Richard Dawkin afgesloten nadat de auteur van het boek “Atlas of Creation” Adnan Oktar, ook bekend als Harun Yahya, verkondigde dat het zich schuldig maakt aan godslastering. Vervolgens werd de foto van Darwin, die gepland stond om gebruikt te worden op de voorpagina, uit een populaire wetenschappelijke tijdschrift verwijderd.

The Sargasso, een website die zijn basis heeft in Nederland, vermeldde het volgende nieuws:

 “Als de woorden ‘Turkije’ en ‘evolutie’ worden genoemd, komt de naam Adnan Oktar naar boven.  Vanaf volgend schooljaar zullen leerlingen in het middelbaar onderwijs in Turkije geen les meer krijgen over de evolutietheorie. De naam Adnan Oktar is de eerste naam die opkomt als de woorden Turkije en creationisme worden genoemd. In het Westen staat Adnan Oktar bekend als de auteur die ongeveer tien jaar geleden een dik en aangenaam anti-evolutie boek, met de naam “The Atlas of Creation”, naar duizenden politici, scholen en prominente namen in Europa verstuurde. Vele Amerikaanse creationisten spraken vol lof over zijn boek, en zeiden dat het veel informatie bevat. Adnan Oktar heeft een dagelijkse drie uur durende live programma op het A9 TV kanaal, waarin vrouwen met een verzorgd uiterlijk, die “poesjes” worden genoemd, participeren, en een rol model vormen voor Turkse vrouwen. Zullen de  vrouwen met een verzorgd uiterlijk van Mr. Oktar een rol model zijn voor de moderne Turkse vrouwen? Dit is goed mogelijk.”

Een ander nieuwsbericht dat gaat over het schrappen van het Darwinisme uit de Turkse scholen komt vandaag uit Noorwegen. Het nieuws met als titel “Ze verspreiden hun ideeën in schoolboeken” in Dagsavisen, een nieuwsblad uit Noorwegen dat zijn basis heeft in Oslo, die bekend staat om haar banden met de Noorse arbeiderspartij, vermeldt het volgende:

 “De Turkse moslim creationist die bekend staat om zijn anti-Darwinistische werken wint steeds meer terrein onder de immigranten in Europa. 

Door middel van religieuze discussies in zijn eigen TV programma, is de mate van populariteit van Adnan Oktar niet alleen beperkt tot Turkije. Zijn ideeën reiken verder dan de binnenlandse grenzen – de creationistische ideeën van Oktar worden in het bijzonder gekoesterd door de Midden Oosten immigranten in Europa. 10 jaar geleden werd een van zijn werken met als titel ‘Atlas of Creation’ naar scholen in Europa verstuurd, wat leidde tot een discussie. Hans Henrik Hjermitslev, een onderzoeker  in de Deense universiteit voor religiewetenschappen, constateert dat Oktar nog steeds een sterk bolwerk van het moslim creationisme is en vervolgt:

 “Het is een goed gefinancierde beweging. Zijn opvattingen vinden steun onder de jongeren en goed opgeleide mensen in Europa,” zegt Hjermitslev, masha’Allah.

Een ander nieuwsbericht op de website van een Duits radio station genaamd Deutschlandfunk. Het nieuwsbericht met een gigantische foto van de Duitse uitgave van uw boek ‘The Atlas of Creation, vermeldt:

“Volgens een onderzoek dat verricht werd door de Technische Universiteit van Dortmund, wijst 15% van Lehramt de evolutietheorie af.  Ze zijn tegen de doctrinatie van de evolutietheorie die op scholen wordt onderwezen, net zoals de islamitische schrijver Adnan Oktar die de evolutietheorie in zijn boek ‘Atlas of Creation’ bekritiseert.

De Standaard, een Belgisch dagblad dat aangesloten is aan de Vlaamse Christelijke Democratische Partij publiceert:

“Het boek van Harun Yahya, ‘Atlas of Creation’, heeft ongelooflijk veel succes geboekt en heeft voor een wereldwijde verandering gezorgd. In Turkije is de evolutietheorie uit het curriculum geschrapt, inclusief de middelbare scholen, omdat het te ingewikkeld is voor de leerlingen. In Vlaanderen, de Nederlands sprekende regio van België, wordt op Facebook fanatiek bestreden dat mensen van apen zouden afstammen.”

The Dominion Post, die zijn basis heeft in Wellington, de hoofdstad van Nieuw Zeeland, bracht een nieuwsartikel uit met als titel “Toen de evolutietheorie de radicale Islam ontmoette.”

 “Volgens onderzoeken, wordt de theorie van Darwin door velen omarmd in de Westerse landen, terwijl de meerderheid in Turkije niet in de evolutie gelooft.

Het anti-evolutionisme neemt bizarre vormen aan in Turkije waar televangelist Adnan Oktar het Islamitische creationisme verkondigt in de avond uitzendingen in zijn privé TV kanaal. Het artikel vervolgd, “De in designer geklede gelikt uitziende 61 jarige Adnan Oktar, trekt rijke volgers aan die hem als de verlosser beschouwen, “ en voegt eraan toe dat u beweert dat de vrouwen die aan uw TV programma deelnemen godvrezende en afgestudeerde universiteits studenten zijn die vele talen spreken.

Het artikel wijst erop dat u uw creationistische berichten verder verspreidde door meer dan 10,000 gratis exemplaren van uw 800 pagina tellende glossy anti-Darwin book Atlas of Creation aan scholen en wetenschappers over heel de wereld te versturen. En spreekt over hoe de Turkse overheid ook duidelijk de mening deelt van uw dagelijkse discussie over de negatieve invloed van Darwin op de islamitische normen en waarden.

In Oumma, one of the well-known Muslim sites of France;

"We should not forget the anti-evolution movement developed in Europe by Harun Yahya and many other salafi scholars between 1990-2000..."

In Catholic news site Medias Presse Info published in French;

In the news article titled "Darwin is fired from the schools in Turkey", it is mentioned that this attack against Darwin is nothing new, and Adnan Oktar (Harun Yahya) published the Atlas of Creation in 2006 and the book sold 1.5 million copies. It is also mentioned that Turkey is the only country in the world where rejection of Darwinism is more common than the acceptance of it.

Le Courrier, a Switzerland-based website, criticized the removal of the theory of evolution from the school curriculum in Turkey. The news article published under the title "Science in Danger" stated that this was the result of the writer Adnan Oktar's works, who is also known by the name Harun Yahya.

In the website of the French radio channel RFI, broadcasting in 13 languages, a news article is published with the following title "Turkey: the theory of Darwin is no longer welcome in schools."

"Under the pen name Harun Yahya, Adnan Oktar made history with his book Atlas of Creation, which included rich visuals and was distributed in France and Switzerland. In this book, we see examples proving the invalidity of hundreds of page of evolution such as how a 200-million-year-old fern fossil shows that the plant has not undergone any changes."

In the most visited Spanish-language Israeli newspaper Aurora, a news article was published titled "Turkey has removed the theory of evolution from the curriculum." The article included the following statement:

"In 2006, with its first grade page quality, the book Atlas of Creation entered many Turkish schools with the intention of refuting the idea of ​​evolution through natural selection. It boldly pointed to the fossil records to explain that Creation is the work of God. The book also claimed that evolution was responsible for destructive and anti-Islamic doctrines, such as Nazism and communism.

A news article titled "The Approach of the Turkish Scientific Group to the Darwinism; 'both sides should be explained'" was published in the internet site Uncommon Descent of the Intelligent Designers, who believes that the materialist ideology is an obstacle in the way of the correct examination of biology and science.

Mrs. Denyse O'Leary, who published the article, says for Harun Yahya's book "Evolution Deceit" that, "it's the most concise work I've ever read that destroys Darwin's theory of evolution." In her column, she included Technical Science Research Foundation's press release about the removal of theory of evolution from the curriculum in Turkey.

In the article titled "International Creationism" published in the well-known French magazine L'Express;

The author, Christian Makarian, talks about global creationist movements while devoting half of his article to the worldwide influence Mr. Adnan Oktar had on this issue.

"In this regard, the most ardent actor of this movement in Turkey is Harun Yahya, in other words, Adnan Oktar. He maintains a fierce fight against Darwinism. All the think tanks, internet sites, and all media organizations (including our editorial department of L'Express) are virtually covered with richly illustrated books and propaganda articles. "

In the Huffington Post, one of America's most well-known liberal news sites, an article was published by Erkan Saka, an Assistant Professor from Bilgi University, on the issue of the removal of theory of evolution from the curriculum in Turkey.

In his article, Saka claimed that evolution in Turkish schools was taught only as a theory and that it was not focused on too much, he continued: "Popular and unusual Islamic groups, such as Adnan Oktar, are engaged in anti-evolution activities using Western creationist literature. People like Oktar can easily organize exhibitions in public spaces that deny evolution."

In the famous Knack magazine published in Belgium since 1971;

...In 2007, the Turkish creationist (Harun Yahya) sent the luxury-printed Atlas of Creation, in which he refuted the evolution with scientific evidence, to thousands of universities in Western Europe free of charge. Yahya is the pen name of Adnan Oktar, an interior designer from Istanbul. Yahya is the leader of a think-tank that advocates creation and is making world-wide advances to explain that Islam does not contradict with science. These advances came to fruition in his own country. On June 23rd, President Recep Tayyip Erdogan signed a law that would remove evolution from middle schools on the grounds that "it is difficult and complicated to understand". In 2019, Darwin will disappear from the textbooks at middle schools.

2017-07-21 16:27:28
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top