Dat de staf van de Profeet Mozes (vzmh) verandert in een slang, is een bewijs dat er geen evolutie is volgens de Quran

ADNAN OKTAR: Ayla Okur, “Mr. Oktar toen de Quran werd gezonden was de maatschappij nog niet klaar voor het idee van de evolutie. Dit is de reden waarom het niet wordt genoemd in de Quran. “Er is geen sprake van ‘dat het niet genoemd wordt’. Luister je niet naar wat ik vertel?, De Quran vertelt over een gebeurtenis waar duizenden mensen getuige van waren. De mensen van de Farao kwamen bijeen op een feestdag; het ochtendlicht schijnt en verlichtte alles. De Profeet Mozes (vmh) houdt een staf vast. Zodra hij de staf op de grond werpt wordt het een slang. De evolutie is ontkracht. Dit feit weerlegt de evolutie. Hoeveel mensen zien dit? Honderd duizenden mensen inclusief de Farao. Meer dan honderd duizend mensen zijn er getuige van.

CAN DAGTEKIN: De tovenaars van de Farao zeggen, “We geloven in de Heer van Mozes.”

ADNAN OKTAR: Zelfs de tovenaars werden gelovigen. Het begrip evolutie bestond ook in dat tijdperk. De Farao was een ongelovige. “Wij zijn uit de modder van de Nijl gekomen door evolutie,” zei hij. “We zijn geëvolueerd vanuit de modder van de Nijl. Dit is hoe alle dieren, planten en mensen zijn ontstaan, zij hij, “uit de modder van de Nijl door toeval. “En de Profeet Mozes (vzmh) sprak dit tegen. “Dit is niet waar; alles is gecreëerd door God, zei hij. De Farao vroeg, “En hoe zit het met dan met onze voorouders? Hoe zijn de generaties voor ons ontstaan?”.

 “Dit staat allemaal beschreven in een boek bij Mijn Heer,”antwoordde Mozes (vzmh). Aangezien de Farao in de evolutie geloofde was het eerste wat de Profeet Mozes (vzmh) moest doen, het idee van evolutie breken. Aldus wierp hij zijn staf op te grond, die behoorlijk groot was, hij kon de takken bereiken. Er ontstond een vertederende dialoog tussen de Profeet Mozes (vmh) en God voor deze gebeurtenis. God vraagt hem “Wat heb je in je hand?” Hij antwoordde, “Dat is een staf.” Waar dient het voor?” vraagt God. Hij legt het in detail uit. Een normaal persoon zou angstig zijn, toch? Wanneer een persoon de vraag van God hoort, zou hij zeggen “O Heer U Weet dat het beste.” Maar Mozes (vzmh) legt in detail uit waar de staf voor dient, “ik gebruik het om te maaien en voor vele andere doelen. God doet dit om hem te kalmeren, omdat hij nogal nerveus is. God zegt tegen hem, “Werp jouw staf neer.” Wanneer hij dit doet verandert de staf plotseling in een slang. Om de grappige reactie van Mozes (vzmh) te beschrijven, zegt God in de Quran “Hij draaide zich om en kwam niet meer terug.”

Hij vluchtte zo snel hij kon. Hij heeft misschien wel 100 meter in 8 seconden gerend, God weet dat het beste. Hij vluchtte als de wind. Nadat hij een tijdje had gerend, zegt God tegen hem, “Nu, kom terug.”Hij hoort God als een duidelijke stem. God zegt hem, “Kom terug. Kom naast de slang.”Dan vraagt God hem “Houdt het vast bij zijn staart,” het is iets wat de Profeet Mozes (vzmh) heel erg eng vindt. “Houdt het vast,”zegt God tegen hem, “en het zal weer veranderen in een staf.” Wanneer Mozes (vzmh) hem vast houdt, wordt de slang weer van hout. De werkelijke en levende slang wordt plotseling een stuk hout. “Nu dat je er zelf getuige van was, zal je naar de Farao gaan met deze staf en werp deze voor hem neer. Zodat de Farao de waarheid zal zien van de creatie, en dat er geen evolutie is. “Dan zal hij hopelijk zijn fouten inzien,” zegt God tegen Mozes (vzmh).

 “Aangezien ze in de evolutie geloven, zal dit hun geloof breken.” Mozes (vmh) zegt, “O Heer, ik wil niet gaan.” Waarom?”vraagt God. “Ik ben bang,” antwoordt hij. Met andere woorden, hij zegt, “Ik twijfel omdat ik een moord heb gepleegd,” zegt hij. Hij geeft toe dat hij een moord heeft gepleegd, en heeft ook een benauwd gevoel in de borst. Het is mogelijk dat hij een hoge bloeddruk had, en mogelijk ook hartoverslagen had. Zijn hart klopte heel hard. Dit maakte hem aan het twijfelen. Hij is nogal stevig gebouwd. Het is mogelijk dat God hem zo’n aandoening heeft gegeven. Hij zegt ook, “Mijn tong zal niet vrij zijn.” Zover ik het begrijp, is er een samentrekking van zijn lichaam; als er een samentrekking plaatsvindt in de hersenvaten, verhindert dat het vermogen om te spreken, wat leidt tot spraakproblemen. De Profeet Mozes (vzmh) zegt, “Ik heb moeite met spreken. En ik heb een benauwd gevoel in de borst.”

God zegt tegen hem, “Ga maar. Ik zal over je waken, jou zien en horen.” Hij smeekte tot God, “Laat mijn broer Haroen met mij meegaan.”God accepteerde zijn smeekbede en ging akkoord om zijn broer, de Profeet Haroen (vzmh), met hem mee te laten gaan. God weet al dat de Profeet Mozes (vzmh) niet alleen zou willen gaan, maar God doet dit om hem te disciplineren. Mozes (vzmh) heeft grote angst. Hij zegt, “Ik heb moeite met spreken.” Een persoon die moeite heeft met spreken zal niet efficiënt zijn, ze zouden hem bespotten voor zijn gebrek fatsoenlijk te spreken. In feite zegt de Farao, “Hij is niet eens welbespraakt.” Hij probeerde de toespraak van de Profeet Mozes (vzmh) te bespotten. De Profeet Mozes (vzmh) probeert hun beoogde bespotting te voorkomen. In feite, zegt God dat wanneer Mozes (vzmh) zijn staf zou neer werpen voor de mensen van de Farao, hij bang was. Hij was bang of de staf wel zou gaan verslinden of niet. God zegt hem, “Werp je staf neer.” Toen hij dit deed werd het een levensechte slang, en verslond de staven van de tovenaars.

Hij nam het in zijn bek en verslond ze. De tovenaars realiseerden zich dat dit fenomeen niet met magie uitgelegd kon worden, aangezien de staf van Mozes (vzmh) die van hen allemaal verslond. En toen pakte Mozes (vzmh) hem bij zijn staart en hij veranderde weer in een staf. Waar waren alle touwen en staffen gebleven? Ze waren allemaal door de staf van de Profeet Mozes (vzmh) verslonden. Waar waren de touwen en staven die hij had ingeslikt gebleven? Die zitten in de staf. Waar is de staf? In de hand van Mozes (vzmh). Dit is een eigenaardige situatie. Die staf, die veranderde in een slang zal ook in de Ark van het Verbond gevonden worden. Dit is heel vreemd. Het is niet te verklaren. Kortom, de Profeet Mozes (vzmh) gaat naar de Farao en begint te vertellen. Alhoewel de Farao zich realiseert dat de evolutie niet bestaat, houdt hij koppig vol.

Kijk, God zegt in de Torah, Exodus 4/10-15, “Mozes zei tot de Heer, “Excuseer uw dienaar Heer. Ik ben nooit welsprekend geweest, noch in het verleden en noch sinds U tot uw dienaar sprak. Met andere woorden, zegt hij dat hij een probleem heeft met spreken. “Ik ben traag in het spreken en van tong.” Hij zegt dat hij een spraakprobleem heeft en dat hij een benauwd gevoel op de borst heeft. De Heer zei tegen hem, “Wie gaf mensen hun monden? Wie maakt ze doof of stom? Wie geeft ze het zicht of maakt ze blind?” God zegt dat al deze kwellingen door Hem worden gegeven. “Ik ben Degene die de kwelling in jouw tong geeft, en in jouw hart, zegt God. “Ga nu, zegt God. “Ik zal jou helpen om te spreken…” Met andere woorden, zegt God, “Je zal niet stotteren, Ik zal je helpen te spreken, en zal je leren wat je moet zeggen. “Maar Mozes (vzmh) zegt, “Excuseer uw dienaar, Heer. Zend alstublieft iemand anders. Heer ik doe een gebed tot U, alstublieft zend iemand anders, die U zou hebben gezonden.” Kijk, de Profeet Mozes (vzmh) verwijst naar de Mashiach Mahdi. Dit is een gebod van de Torah van 3500 jaar geleden. De Mahdi wordt zelfs 3500 jaar geleden genoemd. In de 17e en 18e vers van Soerah Ta Ha, zegt de Almachtige God; “Wat is dat in jouw rechterhand, Mozes?” God noemt specifiek zijn rechterhand. “Hij zei, ‘Dat is mijn staf”. Kijk hoe vriendelijk hij is. “Waarop ik leun en waarmee ik bladeren afsla voor mijn schapen, en die ik ook voor andere doelen gebruik.’”De Profeet Mozes (vzmh) zegt dat hij zijn staf gebruikt voor vele doeleinden. Hij kan niet nog liever dan dit zijn.

Bekijk het online op HarunYahya.Tv

2017-03-04 19:12:48

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top