ALLE OGEN ZIJN BLIND; HETGEEN DAT ZIET, IS HET OOG IN DE HERSENEN, DUS HET OOG VAN DE GEEST

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktars op 16 maart 2010 op Harunyahya.tv

ADNAN OKTAR: “Hij is degene Die mij heeft geschapen en Die mij leidt. En Die mij laat eten en drinken.” Dus er staat: “Ik eet en drink niet zelf.” Hij is degene Die de handelingen eten en drinken schept. Wanneer bijvoorbeeld iemand zijn lepel vast neemt en eet, schept God de handeling van eten en het beeld hiervan. Dus een mens kan niet zeggen: “Ik heb gegeten.” God laat eten. “En Die mij laat drinken.” Ik zei bijvoorbeeld onlangs dat ik lindethee aan het drinken was. God heft de beker op, Hij laat het dichter komen en Hij laat mij drinken. Hij schept mijn hand als een middel. God laat mij zien dat ik een hand heb. Maar God schept mijn hand in mijn hersenen. Mijn hand bestaat daarbuiten, maar het is doorzichtig, door de bouw van het atoom. Dat heb ik ook eerder verteld. Maar ik kom niet in contact met mijn hand die doorzichtig is. Ik kom in contact met het beeld in mijn hersenen. God schept de gebeurtenis van het drinken in mijn hersenen. Dus kijk, wanneer ik dit ophef, neemt God het van hier, Hij brengt het naar hier en Hij giet het daarin. Deze handeling van gieten wordt geschapen door God. Kijk, daarna zet Eerbiedaardige God dit terug op zijn plaats. Hij schept mijn hand als een middel en ik zet dit terug hier. Maar het kan zijn dat Pelin dat niet weet. Je bent nu naar mij aan het kijken. Ik ben een beeld in je hersenen. Is dat juist of niet?

PRESENTATRICE: Juist.

ADNAN OKTAR: Mijn stem wordt ook gevormd in je hersenen. Dit is ook juist. Hoor je mijn stem in je hersenen?

PRESENTATRICE: Ja.

ADNAN OKTAR: Dat is ook juist.

PRESENTATRICE: Ik hoor dankzij de hersenen.

ADNAN OKTAR: Mijn geluidsgolven komen nu af naar je oor. Het oor hoort niet. Het oor stuurt dat enkel door naar de hersenen en dus hoor je in je hersenen. Zo hoor je de stroom van elektriciteit die naar je hersenen loopt, in je hersenen. Als je nu bijvoorbeeld water drinkt; wordt het glas water dan gevormd in je hersenen, of bevindt het zich daarbuiten?

PRESENTATRICE: Waarom in mijn hersenen?    

ADNAN OKTAR: Het wordt uiteraard ook in je hersenen gevormd. Dus met het glas in de buitenwereld kan jij niet in contact komen. Het bestaat buiten je hersenen, maar het is doorzichtig.

PRESENTATRICE: Maar de beker bestaat?    

ADNAN OKTAR: De beker bestaat in de buitenwereld. Maar is het glas waar jij in contact mee komt niet het glas in je hersenen?

PRESENTATRICE: Ze zijn alle twee hetzelfde glas.

ADNAN OKTAR: Maar waar jij in het echte leven in direct contact mee komt, wat je beleeft, wat je een glas noemt, is het beeld in je hersenen. Je komt niet in contact met het glas daarbuiten. Dat is iets anders, een ander voorwerp. De wereld waar jij in leeft, is van belang. Jij noemt de beker dat je in je hersenen ziet een beker. De smaak van de beker wordt gevormd in je hersenen. Dat wordt ook gevormd in je hersenen. Ook het gevoel van aanraken wordt in je hersenen gevormd. Dus omdat God dit alles schept, is ook Hij degene Die je uit dat glas laat drinken en je laat eten. Dit wordt allemaal geschapen door God. Over de materie in de buitenwereld zegt God: “ook dat heb Ik geschapen.” Maar ook dat is een schaduwentiteit. Dus het atoom en de atoombouw zijn anders dan men denkt. Het atoom is een geconcentreerde vorm van energie. Dus als we het atoom met een normaal oog zouden bekijken, als we het zouden kunnen bekijken, zouden we eigenlijk enkel duisternis zien. Ook als die duisternis opgeheven zou worden, zouden we zien dat materie ijl is. Want de bouw van het atoom bevat grote afstanden. Dus de neutronen, de protonen en de elektronen staan zeer ver van elkaar. Dus de bouw lijkt op een vergiet. Door die afstanden ziet het er ijl uit. Kleur bestaat eigenlijk ook niet. De kleur is ook een perceptie van de hersenen. Dus een interpretatie van de hersenen. Daarbuiten bestaat er eigenlijk niets zoals groen of rood. Kleur bestaat niet in de buitenwereld, licht ook niet. Er zijn golven, er zijn enkel golven. De hersenen nemen de golf waar als licht. Als we bijvoorbeeld naar de zon kijken, moet ze normaal gezien pikzwart en donker zijn. De zon stuurt slechts fotonen, lichtstralen. Wij nemen die lichtstralen, die golven, in onze hersenen waar als licht. Dus het is niet zo dat er in de buitenwereld zoiets bestaat. Wist jij dit?

PRESENTATRICE: Neen, ik heb het van u geleerd.

ADNAN OKTAR: Kijk, dit is ook de waarheid die ontdekt is door de moderne wetenschap. Dus alle wetenschappers zijn het hierover eens. Dat het zo is. Bijvoorbeeld, ik ben op dit moment met jou aan het praten. Ik praat in je hersenen. Is dat juist?

PRESENTATRICE: Volgens wat u zojuist verteld hebt, ja.

ADNAN OKTAR: Terwijl dat ik met jou praat, praat ook ik met jou in mijn hersenen. Dus er wordt een schattig beeld gevormd dat Pelin genoemd wordt. Ik ben met haar aan het praten. Dus mijn hand en uw hand zijn op dezelfde plaats. Mijn gezicht en jouw gezicht zijn ook op dezelfde plaats; in mijn hersenen.

PRESENTATRICE: Interessant.

ADNAN OKTAR: Uiteraard, het is bovendien een wetenschappelijk feit. Bijvoorbeeld het lijkt dat ik op dit moment spreek van op een afstand van 1 meter van jou. Maar het is niet zo. Ik bevind mij letterlijk in jou. Dus op dit moment zitten we in elkaar en praten we. Uw stem en mijn stem worden op dezelfde plaats gevormd. Dit is een wetenschappelijk feit dat niemand kan ontkennen. Noch de atheïsten, noch de religieuzen kunnen dit feit ontkennen.

ALTUĞ BERKER: Zoals in een droom.

ADNAN OKTAR: Ja, zoals in een droom. Praten we in een droom ook niet allebei op dezelfde manier? Maar we zijn op dezelfde plaats. Of niet? Maar het lijkt dat we ver van elkaar zitten, niet?

PRESENTATRICE: Ja.

ADNAN OKTAR: Deze wereld is net zoals een droom. We gaan over van droom tot droom, maar er is een droom met scherper zicht. Op het sterfmoment zullen we overgaan naar een scherpere droom. Maar het is weer op dezelfde manier, als een droom. Dit is het systeem dat geschapen is door God. Dus dit is wat bedoeld wordt als Almachtige God zegt: “Hij is degene Die mij laat eten en drinken.” “Wanneer ik ziek wordt, is Hij degene Die mij de genezing geeft.” Hij gaat bijvoorbeeld naar de dokter. Die dokter wordt ook geschapen in zijn hersenen. Hij neemt bijvoorbeeld medicijnen, een zeer klein iets. Er wordt hem in zijn hersenen iets wits getoond als medicijn. Maar als je oplet zie je dat het een beeld is in de hersenen. Er wordt hem getoond dat hij dat inneemt en hij denkt dat hij genezen is door die medicijn. Maar hij geneest niet door medicamenten. God schept de medicatie als een reden. Dus dat beterschap, die genezing, wordt rechtstreeks geschapen door God. Het volk denkt bijvoorbeeld dat ze beter worden door een aspirine of een pijnstiller in te nemen. Zoiets is onmogelijk.

PRESENTATRICE: Als iemand zal genezen, zal hij genezen. Is het dan niet nodig dat hij dat inneemt?

ADNAN OKTAR: Neen, hij moet handelen volgens de redenen. Dat wel. Ik moet me bijvoorbeeld voornemen om mijn hand uit te steken naar de lindethee. Er wordt mij het gevoel gegeven dat ik mijn hand heb uitgestoken. De beker wordt dichter bij mij laten komen. Ik toon de intentie. Maar in het Paradijs is het systeem anders. Wanneer ik bijvoorbeeld dat gevoel van drinken zal willen, zal dat beker dichterbij komen. Dus het zal dan niet meer nodig zijn om mijn hand uit te strekken. Het zal direct komen, naderen.

PRESENTATRICE: Dus net als het handelen met de kracht van het denken.

ADNAN OKTAR: Ja, ja. Het zal meteen dichterbij komen alsof ik een hand heb. Maar ook nu is mijn hand hier, een hand is een object dat uit vlees en botten bestaat, niet? Vlees en botten zouden normaal niet moeten luisteren en gehoorzamen. Als we bijvoorbeeld aan vlees uit de slager zouden zeggen: “Kom op vlees, beweeg”, zou het niet bewegen. Dat vlees zou niets doen. De geest geeft bevelen aan het vlees. Dat is de geest van God. De geest die God ons geblazen heeft. We zeggen bijvoorbeeld tegen vlees: “handen in de lucht” en het steekt de handen in de lucht. We zeggen “grijp het glas” en dat gebeurt. Maar dat wordt zo getoond aan ons. Het wordt zo getoond in onze hersenen.

PRESENTATRICE: Maar God geneest de zieken. Of hij de medicamenten neemt of niet; als hij zal genezen, zal hij genezen.

ADNAN OKTAR: Ja, uiteraard.

PRESENTATRICE: Maar als hij niet zal genezen, mag hij zoveel medicamenten innemen als hij wil, hij zal toch niet genezen. Is het dan niet nodig dat hij de medicijnen inneemt, als hij wel gaat genezen? Dat vraag ik me af.

ADNAN OKTAR: De redenen zijn zeer belangrijk. De mens moet alle redenen gebruiken. Als het koud is, wordt een mens bijvoorbeeld ziek. Hij moet zich kleden tegen de kou. Als hij bijvoorbeeld niet eet, wordt hij ziek, of kan hij sterven. Hij moet zeker eten. God vraagt ons om deze redenen. God heeft een prachtige redenenkunst geschapen. Hij heeft een keten van redenen gemaakt. Men moet handelen volgens alle redenen. Als je je haar bijvoorbeeld niet kamt, zal het er niet netjes uitzien. Alle kledingstukken worden bijvoorbeeld geschapen door God. God zegt bijvoorbeeld “Degene die jullie bekleedt.”Niet? “Hij is degene Die laat eten en drinken”, zegt God. De schepper van kleding is ook God. Hij zegt: “We hebben kledingstukken voor jullie geschapen.” Met het vers van degene die jullie bekleedt, bedoel ik dat. God laat het bijvoorbeeld lijken dat de kleding gemaakt wordt in een confectieatelier. Maar de kleding wordt gevormd in onze hersenen. Iedereen doet de kleren van in zijn hersenen aan. Ze kunnen geen kleren van daarbuiten aandoen. Ze kunnen geen auto van in de buitenwereld instappen. Wanneer je bijvoorbeeld in een auto stapt, geeft God je de beelden dat je ergens naartoe gaat met de auto. Dan denk je dat je voortbeweegt. Dat is een perceptie in je hersenen. Als je oplet, merk je op dat er voor jou een ellipsvormig scherm staat. Er zijn in de buitenwereld auto’s, maar God laat ons daar nooit mee in contact komen. We komen steeds in contact met de beelden daarvan. Dus met de voorwerpen van buiten kan geen enkel mens in contact komen. Zoiets is niet mogelijk. De mens kijkt in zijn hersenen steeds naar een monitor, een televisiescherm. Weet je hoe groot dat televisiescherm is. In het totaal ongeveer zo groot.

PRESENTATRICE: De dode hoek?

ADNAN OKTAR: Neen, het centrum van bewustzijn in de hersenen. Dat stuk vlees is ongeveer zo groot. Een klein stukje vlees waar bloed door stroomt. Heel de wereld, het leven, speelt zich allemaal daar af. Bijvoorbeeld een man die naar die naar de zon en de maan kijkt, zegt: “De maan is zeer mooi vandaag, het is volle maan” Hij kijkt naar de maan. Als hij naar de maan kijkt, ziet hij dan de maan van in zijn hersenen of van daarbuiten?

PRESENTATRICE: Dan ziet hij de maan in zijn hersenen.

ADNAN OKTAR: Hij ziet uiteraard dat in zijn hersenen. Dus niemand kan de maan van buiten, de ware aard van de maan, zien. De ware aard van de maan bestaat, maar ze kunnen het niet zien.

PRESENTATRICE: Is hij doorzichtig?

ADNAN OKTAR: Natuurlijk, alle materie in de buitenwereld is doorzichtig. Ze moet zeker zo zijn door haar bouw. Dit is door de afstanden tussen neutronen, protenen en elektronen. Er is ook geen licht in de buitenwereld. Het licht bevindt zich rechtstreeks in de hersenen. De buitenwereld is duisternis. Het is er pikzwart. Er is ook geen enkel geluid in de buitenwereld. Geluid is ook een interpretatie van de hersenen. Je weet dat de geluidsgolven die omgezet zijn in een stroom van elektriciteit, door de hersenen waargenomen worden als geluid. Dus de hersenen interpreteren dat elektriciteit op die manier. De beelden komen ook naar de hersenen als een stroom van elektriciteit. De hersenen interpreteren dat stroom van elektriciteit als een beeld. Alle oren zijn doof. Geen enkele van de mensenoren hoort. Dus het oor van de geest hoort. Geen enkel oog ziet. Alle ogen zijn blind, allemaal. Dus de twee ogen van de mens zijn blind. Het oog in de hersenen ziet. Dus het oog van de geest ziet, het mensenoog ziet niet. Hoe zou het misschien zien? Deze ogen zijn slechts twee camera’s die uit vlees bestaan. Deze camera’s zetten het beeld om in elektrische energie, dat is alles. Ze hebben geen andere eigenschappen. Ze voeren dat naar de hersenen. Als laatste komt het aan in het centrum van bewustzijn. En in het centrum van bewustzijn, ziet men.

PRESENTATRICE: Kunnen we dan het volgende afleiden van hetgeen dat u verteld hebt over het centrum van bewustzijn? Dit centrum van bewustzijn is een zeer kleine plaats waar de geest in contact komt met het lichaam. Dus een punt waar ze elkaar aanraken. Kan het zo gezegd worden?

ADNAN OKTAR: God schept het bewustzijn als een reden. Kijk, de redenen zijn zeer belangrijk. God heeft een redenenkunst. Als de vraag is waar ze in contact komen met elkaar, is dat klein stuk vlees het adres. God schept dat als een reden en Hij zegt: “Ze komen daar in contact met elkaar.” “Daar toon ik je de beelden” zegt God. Dus Hij schept dat als een reden.

PRESENTATRICE: Ook dat is een reden.

ADNAN OKTAR: Slechts een reden. God heeft een enorme keten van redenen geschapen. Ik geef je bijvoorbeeld de Koran, maar eigenlijk geeft God het je. Maar het lijkt dat ik het geef. Ik open de Koran bijvoorbeeld en er verschijnt een pagina. God opent die pagina. Ik begin te lezen en te praten. God praat. God schept dat geluid. Dus wij zijn geesten die in onze hersenen leven en die zich overgegeven hebben aan God. Wij hebben geen andere kwaliteiten. We hebben in de buitenwereld een lichaam als een voorwerp. Maar de buitenwereld is pure duisternis. Er is geen enkele wetenschapper op aarde die hier het tegendeel van beweert. Dus zowel de atheïsten als de geloven accepteren het. Het is een duidelijk feit.

PRESENTATRICE: Ik begrijp het.

ADNAN OKTAR: Maar een miljoenste van de samenleving is zich bewust dit feit. Niet meer dan een miljoenste. Weinig mensen weten dit. Er is bijvoorbeeld een man aan het vechten. Maar hij vecht met de persoon in zijn hersenen. Dus hij kan nooit vechten met de persoon in de buitenwereld. God schept dat gevecht. Hij wordt bijvoorbeeld boos, hij roept en tiert, hij zegt “mijn geld is verdwenen”, hij zegt “mijn huis is afgebrand.” Zijn huis en zijn geld branden in zijn hersenen. Bijvoorbeeld iemand die zijn dollars telt, telt ze in zijn hersenen. Hij kan op geen manier in contact komen met de dollars in de buitenwereld. Dus de stroom van elektriciteit dat van zijn oog komt, draagt het beeld van de dollars naar zijn hersenen. In zijn hersenen wordt dat elektriciteit omgezet in dollars. Dus als zichtbare beelden, zijn geest ziet dat. Een mens komt in contact met de dollars die slechts een verbeelding zijn in zijn hersenen. Hij kan met de ware aard ervan, op geen manier in contact komen.

PRESENTATRICE: Maar terwijl dat die man huilt omdat zijn huis afgebrand is, huilt hij voor het huis in zijn eigen hersenen. Maar het huis in de buitenwereld brandt dan ook. Of niet?

ADNAN OKTAR: Er is natuurlijk een huis in de buitenwereld, het bestaat in de buitenwereld, maar...

PRESENTATRICE: Dat brandt ook.

ADNAN OKTAR: [Maar] dat is niet zoals hij het denkt. Die brand ziet hij niet, normaal geeft het branden licht, maar de brand in de buitenwereld gebeurt niet op die manier.

PRESENTATRICE: Hoe gebeurt dat dan? Weten we dat?

ADNAN OKTAR: De buitenwereld is pikzwart. Dus de brand geeft alleszins geen licht. En materie is doorzichtig. Ze is ijl van bouw. In de buitenwereld is er bijvoorbeeld geen geluid van een sirene, het geluid van de sirene wordt gevormd door de hersenen, in de hersenen. Bijvoorbeeld er komt een brandweerwagen met licht, het licht verandert van rood naar wit. In de buitenwereld bestaat er niets zoals rood. Rood is een interpretatie van de hersenen. God heeft het zo prachtig geschapen. Maar die materie in de buitenwereld is ook een schaduwentiteit. Degene Die absoluut bestaat, is God. Die materie is dus niet zoals men het zich voorstelt. Dat wordt ook geschapen als een schaduwentiteit. De enige absolute entiteit is God. God is ruimteloos en tijdloos, Hij is zowel buiten de ruimte als de tijd. Wij leven met ruimte en tijd.

PRESENTATRICE: We kunnen het dus niet vatten.

ADNAN OKTAR: Ja, de mensen kennen dit feit niet zo goed. Ik vertel over het darwinisme, maar als mensen dit onderwerp zouden kennen, zou het onmogelijk zijn dat ze darwinisten zouden blijven. Want dit is een onderwerp dat het darwinisme vele keren overtreft. Het darwinisme zou hierin smelten en verdwijnen. Het zou verdampen. De mensen zouden het darwinisme dan zelfs niet serieus nemen. Want dit is een feit dat het darwinisme en de andere perverse filosofieën laat verdampen.

ALTUĞ BERKER: Hiermee kan ook het Hiernamaals goed begrepen worden.

ADNAN OKTAR: Hiermee zal een persoon het Hiernamaals, het dood, alles begrijpen. Hij zal de kracht van God, het Paradijs en de Hel begrijpen. Maar omdat de mensen hier hevig van schrikken, willen ze hier niet over denken. Dus sommigen vinden dat niet leuk. Sommigen zijn bang. En anderen begrijpen het echt niet.

PRESENTATRICE: Dat kan, dat kan. Ik bedoel iedereen heeft andere capaciteiten om te begrijpen, het kan zijn dat ze het niet begrijpen.

ADNAN OKTAR: Enkel degenen die een geest bezitten, kunnen dit begrijpen. Dus het is een vereiste dat ze een geest bezitten. Het is onmogelijk dat een mens die een geest bezit, dit niet weet. Als hij een entiteit is die speciaal geschapen is, dus als God hem geen geest geblazen heeft, zal hij dat niet begrijpen. Dus als hij een dode entiteit is, zal hij dat niet vatten. Je weet dat niet alle mensen levend zijn. Vele mensen die buiten rondlopen, zijn dood. God vermeldt dit in de Koran met een vers.

PRESENTATRICE: Dat wist ik niet.

ADNAN OKTAR: Natuurlijk. God zegt: “Jullie denken dat ze levend zijn, zij zijn dood, jullie weten het niet.”

ALTUĞ BERKER: Ze hebben ogen maar ze zien niet.

ADNAN OKTAR: “Jullie denken dat hun ogen zien”, zegt Hij. “Maar hun ogen zien niet” zegt Hij. “Jullie denken dat hun oren horen, maar hun oren horen ook niet” zegt Hij.

PRESENTATRICE: Dan zijn dat soort mensen degenen die niet begrijpen.

ADNAN OKTAR: Ja, ze begrijpen dus niet. Maar met ze begrijpen niet wordt niet bedoeld dat ze niet slim genoeg zijn, ze zijn zoals robots. Die mannen zijn entiteiten die uit vlees en botten bestaan. Dat is het, dus er is niets meer. Hij praat en handelt met zijn tweede bewustzijn in zijn hersenen. Daarom denk je dat ze bewust zijn. Soms kan een mens in zijn droom beginnen praten, heb je dat al gezien? Hij praat normaal en hij antwoordt logisch. Als je hem bijvoorbeeld zegt: “Hoe gaat het?”, zal de man die in zijn droom praat “goed” antwoorden. Maar eigenlijk slaapt die man, hij weet van niets, hij weet ook niet wat hij zegt. Tijdens een hypnose slapen mensen, eigenlijk sterven ze, dus wie gehypnotiseerd wordt, sterft. Want zijn geest is dan weg. Een mens onder hypnose is dood. Hij staat recht, zijn ogen staan open. Je vraagt hem:“Zie je mij?” Hij zegt:“Ja.” Je vraagt hem:“Wie ben ik?” hij zegt: “Je bent mijn vriend”, hij praat. Je zegt: “Hoe gaat het?” hij antwoordt “goed, dank je, hoe gat het met jou?” Iemand zegt bijvoorbeeld tegen hem: “Ik ben een tijger.” Dan ziet hij hem werkelijk als een tijger, niet? “Je ziet nu toch dat ik een tijger ben?” “Ja, je bent een pratende tijger”, zegt hij. Hij zegt: “Ja.” Hij ziet hem werkelijk als een pratende tijger. Hij is er zeker van, terwijl dat dat niet zo is. Maar op dat moment is hij dood. Dus God toont het hem op die manier. Wanneer hij wakker wordt, gaat hij ineens over naar een andere wereld. Degenen die aan hypnose doen, zullen dit weten. Dit is een wijd gekend onderwerp. Had je al nagedacht over dit onderwerp, Pelin? Over de ware aard van materie?

PRESENTATRICE: Neen.

ADNAN OKTAR: Je had er niet over nagedacht?

PRESENTATRICE: Neen.

ADNAN OKTAR: Als een mens wil, kan hij zich terugtrekken in zijn hersenen, in zijn bewustzijn. Als hij zich terugtrekt in zijn bewustzijn, zal hij de toestand van vlees en botten heel anders ervaren. Dat zal zeer anders overkomen bij hem.

PRESENTATRICE: Hoe?

ADNAN OKTAR: Dus hij zal vrijwel voelen dat hij een geest is. Hij zal letterlijk voelen dat hij een geest is dat uit beelden bestaat. Want een mens komt enkel in contact met de beelden in zijn hersenen. Er is tot op dit moment geen enkele mens in contact gekomen met materie van de buitenwereld. Dus sinds de tijd van profeet Adam, heeft niemand dat gedaan. Dat kan ook niet. Enkel God weet de ware aard van de materie in de buitenwereld. De mens weet dat niet. Deze waarheid wordt zeer uitgebreid verteld en volgens mij zal dat de komende jaren duidelijker worden. Meer mensen zullen dat begrijpen. Meer mensen zullen dat weten.

2010-04-25 02:31:08

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top